Rennan Pekünlü

Bilim tarihi dikkatli araştırılmalıdır!...
(Mektup) New York City 15 Eylül 2012 Sayın Editör: “Yeni A...

:3
Bilim Tarihi Dikkatli Araştırılmalıdır!...
MHP milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Colin A. Ronan’ın kitabını, Prof. Dr. Feza Günergun ile ortak olarak Türkçeye çevirip, BİLİM TARİHİ, Dünya Kültürlerinde ...

Bilim tarihi dikkatli araştırılmalıdır!
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Colin A. Ronan’ın kitabını, Prof. Dr. Feza Günergun ile ortak olarak Türkçe’ye çevirip, “BİLİM TARİHİ, Dünya Kültürlerinde Bilimin ve Tari...

Yaradılışın günümüzdeki koruyucularının gazabı:......
Halton Chip Arp 1949 yılında Harvard College’dan mezun olur. 1953 yılında California Institute of Technology’ de doktorasını tamamlar. 29 yıl süreyle Mt. Wilson ve Paloma...

Darwin ve fizikçiler
‘Darwin’in organik evrimi doğruysa, Tanrının varlığına inanmak olası değildir. Eğer çağdaş bilimin sonuçları türlerin bu denli çabuk gelip geçici olduğunu sergilemekse be...

Galileo Venüs’ün evrelerini çaldı...
‘Venüs akşam gökyüzünde görünmeye başladığında, onu gözlemeye başladım ve çok küçük olmasına karşın yuvarlak bir biçimde olduğunu gördüm. Giderek yarım daire görü...

‘Galileo gazaba gelecek’ uyarısı
“Kiliseye göre gökbilim bilgileri önemliydi ve bazı kilise üyelerince etkin bir biçimde araştırılıyordu. Ancak gökbilimcilerin ürettiği modeller üzerinde yeterince düşünü...

:2
Bilimde kutsal denen şey...
Bir biyoloğun bakış açısından incelersek, evrim yararına kanıtlar kuşkuya yer bırakmıyor. Darwin’in doğal seçilim kuramı tüm canlılar arasındaki ilişkinin temel çerçevesi...

:1
Din ile bilim arasında...
“Templeton’ın ödüle ilişkin düşünceleri de evrim geçiriyor. Ödül 1999 yılında bir başka fizikçiye, Ian Barbour’a verildi. İki yıl sonra ödülün ismi değiştirildi: ‘Ruhsal ...

Din çevresinde evrim
‘İnanç’ sözcüğünün iki anlamı vardır: 1) güven, 2) kanıt yerine ruhsal inanç temelinde dine olan güçlü bağlılık. Biliminsanları ‘inanç’ sözcüğünü neden sonuç yasasıyla ba...

:2
Darwin ve fizikçiler
Columbia Üniversitesi Rektörü Barnard’ın 1873‘te yaptığı değerlendirme: Darwin’in organik evrimi doğruysa Tanrının varlığına inanmak olası değildir. Ben daha fazla bilim ...

Bilim dünyasında evrim
Darwin’in, toplumbilim ve etik bağlamında oluşturduğu yararlılık yasasına göre, “Çağlar boyunca yararlılığı görüleneğilimler kazanılacaktır;kazanılmış tüm özellikleryarar...

:3
Söylence ve bayatlamış espri*
Charles Darwin’den Karl Marx’a Mektup, Ekim 1873 ...

Sahra Çölünde bir aslanı...
Bazı gerçeklerin insan usunda uzun süre kalmasının en ‘garantili’ yolu, sanırım o gerçekleri hicivle sunmaktır. American Mathematical Monthly dergisinde 1938 yılında çıka...

:4
Evrenbilimin fosilleri
Büyük Patlama senaryosuna göre, başlangıçta bir ‘ateşten top’ vardı. Bu ilk anlarda, ‘madde’ veya ‘saf erke’ gibisinden bir ayrım yapılmıyordu. Bu arada uzay genişliyor, ...

:2
Big Bang ve sonlu...
Einstein, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı. Diğer bir deyişle, belli bir yoğunluktaki kütle ne denli büyükse, uzayı da o denli çok e...

Dinsel ve bilimsel iki...
Bilim, bir kez olmuş bitmiş olaylarla ilgilenmez. Bilimin ölçütlerinden biri de yinelenebilirliktir. Bilim, yalnızca bir veya birkaç kişiye ve yalnızca bir veya birkaç ke...

:2
Harun Yahya, Big Bang...
BAV yazarları ‘Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar maddenin yoktan varolduğunu ispatlarken, ‘yoktan varetme’ kavramını üniversitelerin dışında tutma arayışı bilimdışı bir ...

:2
Yaşam mücadele demektir*
Eşitsizliğe, yalan ve haksızlığa isyan et. Mücadele et! Mücadele etmek yaşamak demektir; mücadele ne denli şiddetliyse yaşam da o denli yoğun olacaktır. Bunları yaparsan yaş...

Düşüncelerini paylaşmayan kişi zayıftır*
Güçlü ol. Duygusal ve ussal enerjin taşsın; zekan, sevgin ve eyleme geçme konusundaki enerjin diğerleri üzerinde etki yapacaktır. Tinsel öğretilerin geleceği nokta budur. Ge...