Remziye Çelik

Sabır nimeti
Cenâb-ı Hak, sonsuz kudret sahibi, bize rahmetini göstermek için bizi âciz ve fakir yaratmış. Bu âcizlik ve fakirliğimizi anlamamız için de bize, sonsuz nimetler v...

Risale-i Nur ile okumak
Okumak kavramı okul okumak, kitap, dergi, gazete v.b yazılı bir metin okumak gibi anlamlara gelmektedir. Ben de Risale-i Nurla tanışana kadar okumayı bunlardan iba...

:14
Dersane hayatı, insanı hayata hazırlıyor
Üniversite okuma hayaliyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlayan yolculuğum sanki dün gibiydi. Nasıl her kışın bir baharı her gecenin bir sabahı varsa benim yolculuğ...