Recep Ziftci

Dünya hırsları
“Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin muzır bir mikrobu olan ve terakkiyat-ı ecnebiyede saadet zannedilen zulümlü ve zulmetli ihtirasat-ı dünyeviye ehl-i imanı sevk eden sahte...

:2
İslâmiyet’e küstürmeyelim
İslâmiyetin esası, mahz-ı tevhiddir; vesâit ve esbaba tesir-i hakikî vermiyor, icad ve makam cihetiyle kıymet vermiyor.Hıristiyanlık ise, “velediyet” fikrini kabul...