Ramazan Ayvallı

:5
Kur’ân-ı kerîmi öğrenmek ve başkalarına da öğretmek......
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Evlerinizde Kur'ân okumayı artırın! Kur'ân okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir."     Günümüzün g...

:3
Yaz kurslarındaki Kur'ân-ı kerîm öğretimi
Temel dînî eğitimin, evvelâ evde başlaması lâzım. Sonra kreşler, ana sınıfları/anaokullarında devam etmelidir. İlkokul, ortaokul ve lisede ise dozajı arttırılarak devam e...

:3
“Kişi sevdiğiyle beraberdir...”
İyi arkadaşlar aramalı, bulunca da onların kıymetini bilmeli. İlminden, iyi ahlâkından istifâde edilen sâlih bir arkadaşa lüzûmlu hürmeti göstermeli!   Sahâbe-i kir...

:6
İyi arkadaş seçmenin önemi
İmanını güçlendirmek isteyen, îmânı güçlü olanlarla berâber olmalıdır. İyi ibâdet yapmak isteyen, en güzel ibâdet yapanlarla, ihlâsla çalışanlarla beraber olmalıdır.  ...

Dînî bayramların cemiyet hayatımızdaki yerleri
Dînî bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğine ve dargınların, küskünlerin barışmasına vesîle olduğu gibi, ölülerimizin bile sevinmelerine sebep olmaktadır.   ...

:5
Dînî bayramların mana ve önemi
Cuma, Bayram ve Kandil geceleri ve günleri, Müslümânların mübârek gece ve günleridir. Şüphesiz ki, bu mübârek gece ve günlere kıymet veren Allahü teâlâdır.   Makâle...

:4
Her gün yüz şehîd sevâbı kazananlar
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime yapışan ve beş vakit namazı cemâatle kılanın amel defterine, her gün yüz şehîd sevâbı yazılır.”   ...

:5
Her gün beş vakit namaz farzdır
Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîflerinde buyurmuştur ki: "Namaz dînin direğidir, kim onu kılarsa, dînini ayakta tutmuş olur; kim de onu terk ederse, dînini yıkmış ...

:1
Namazlarını doğru ve vaktinde kılana müjde
"Allahü teâlâ buyuruyor ki: Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suâle çekmeden Cennete koyarım."   Dünkü makâlemizde, ...

:5
Namaz, imandan sonra en mühim farzdır
  İslâmiyette en önemli emir iman etmektir. İman, bir binânın temeli gibidir. Namaz ise, bu binânın kendisi, kirişleri ve duvarları gibidir.     Aslında bütün...

"Hak" terimi hakkında birkaç kelime...
Allahü teâlânın bildirdiği emirlerin, yasakların çiğnenmesi durumunda, bunlara verilecek cezâyı hiç kimse değiştiremez, affedemez.       Dünkü makâlemizde, "H...

"Hak" teriminin mânâları hakkında
"El-Hakk": "Vâcibü'l-vücûd" yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan demektir.     "Hak" kelimesi,...

:1
Ramazan ayının şeref ve fazileti
"Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytânlar, zincirlere bağlanır. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslümân affolur, âzâd...

:2
Ayların sultanına kavuştuk...
“Farz namâz, sonraki namâza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazân ayı da, sonraki Ramazâna kadar olan günâhlara keffâret olur.”   29 Mart 2017 Çarşamba günü, m...

:2
Peygamber efendimize tâbi olmanın önemi
Dünyâ yaratıldığı günden kıyâmet kopuncaya kadar, her zamanda, her memlekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü Muhammed aleyhisselâmdır.   ...

:3
Peygamber efendimizle ilgili bazı âyet-i kerîmeler
Nûr sûresinde buyuruldu ki: “Aralarında hüküm verilmek üzere Allaha ve Peygambere çağırıldıkları vakit: Müminler, 'İşittik, itâat ettik' derler, işte kurtuluşa erenler bu...

:7
Mübârek geceler, hicrî seneye göre hesaplanır
Oruç, hac, kurbân, zekât, bayram gibi ibâdetler; bütün mübârek gece, gün ve aylar hicrî-kamerî seneye göre hesap edilir.   Bilindiği gibi, muhterem insanların başın...

:9
Bu ayrım, bu ikilik ortadan kaldırılmalı
Dînimize muhâlif/aykırı şekilde kutlamalara, İslâmın temel hükümlerini çok iyi bilen Diyânet İşleri Başkanımızın gönlünün râzı olmayacağına kanâatimiz tâmdır.    ...

:3
Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek
"Kutlu Doğum Haftası" Rebîul-evvel ayına denk gelecek şekilde bir hafta kutlansa ve bütün Türkiye'de birlik-beraberlik sağlansa ne mahzûru vardır?      Bendeniz,...

:5
Milyonların hislerine tercümân olduk...
Peygamber Efendimizin, 12 Rebîul-evvelde, pazartesi günü sabâha karşı doğduğunda herhangi bir tereddüd veya en küçük bir şek-şüphe yoktur...   Bendeniz, 48 sene Diy...