Rabia İlhan

:6
Ölüm her an gelebilir
Ölümün hak olduğunu biliriz de, her an gelebileceği hakikatini unutuveririz. Bir selâ duyulunca hatırlatır kendini ölüm ya da bir mezarlıktan geçerken. Ama sonra y...

Nimet, Nimeti Vereni işaret eder
Hamd nedir? Hamd, sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Yani Cenâb-ı Hakk’ın mükemmel sıfatlarını gösterebilmektir. Madem göstermek iktiza e- diyor, o halde evvelâ ma...

Hasretten vuslata
Nedir vuslat? Mâna itibariyle “sevgiliye kavuşma, erişme” demektir. Vuslat üzerine çok şeyler yazılmış, çok şiirler dizilmiştir. Anadan, yârdan ayrı kalanlar, gurb...