Prof.Dr.Burhanettin Can

DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN...
  “Hiç Şüphesiz Allah Katında Hak Din, İslâm’dır.”(3/19)   Giriş Geçen yazılarda sekülerlik/laiklik ve Din’in, esas ve ıstılahı anlamlar...

DİN’İN ANLAM ALANI
Giriş Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden buyana Türkiye, “Başkanlık sistemini” tartışmaktadır. Başkanlık sistemini isteyen kesimler, başkanlık sist...

LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM -2: Istılahi Anlamları...
Giriş Geçen yazıda Laiklikin sözlük anlamını (esas anlam) incelemiştik. Burada Laiklik, Laikleşme, Laisizm kavramlarının ıstılahı anlamlarını ele alınıp incele...

LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
Giriş “Laiklik” ve “Sekülerlik” kavramlarının anlam alanları ve tarihsel gelişimleri, göz önüne alındığında “din ve devlet ayrımı” yahut da “din işleri ve devl...

Sekülerlik, Sekülerleşme
MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’I LİNÇ ETME GİRİŞİMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-3: Giriş Meclis Başkanının anayasa ve laiklikle ilgili konuşması üzerine başlatı...

Kavramsal Kargaşa
MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’I LİNÇ ETME GİRİŞİMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-2: Giriş İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin düzenlediği konfer...

İsmail Kahraman Ne Dedi?
MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’I LİNÇ ETME GİRİŞİMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-1:Giriş İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin düzenlediği konferansta, Mecli...

YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
Kut’ülAmare Savaşında Komutanlar Arası Psikolojik savaş-3 Giriş Burada, “Kut’ül- Amâre” savaşı boyunca Osmanlı ve İngiliz Komutanları arasında yürütüle...

“YA KUT’ÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK” Kut’ül...
Giriş Geçen iki yazıda Kut’ul-Amare Askeri savaşını ve bu savaşta yürütülen Psikolojik savaşın bir boyutunu ele aldık.  Burada, “Kut’ül- Amâre” savaşı boyunca ...

Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
“YA KUT’ÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK” Giriş Türkiye’de PKK-İŞİD üzerinden yapılan vekâlet savaşlarında, “şiddet içermeyen eylemlerle” “şi...

:1
VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriy...
GİRİŞ Türkiye’de PKK-İŞİD üzerinden vekâlet savaşları yapılmaktadır. Bu iki örgütün arkasındaki güç, bizim şer ekseni dediğimiz ABD-İsrail/Siyonizm-İngiltere-AB e...

Kadına şiddet/Aile içi şiddet söylemi üzerine-2: Resmi belge...
GİRİŞ Şiddet kavramı, son yılların önemli anahtar, hatta odak kavramlarından biri haline gelmiştir. Bu kavrama, her toplumun, her kültür ve medeniyetin yüklediği ...

Kadına şiddet/Aile içi şiddet söylemi üzerine-1:
Tarihsel Arka Plan “Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür Ve her insan bir görevle yaratılmıştır.”...

D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır...
“Bana Ne Amerika’dan!” Prof. Dr. Necmettin Erbakan Giriş Rahmetli Erbakan’ın öncülüğünü yaptığı D-8 hareketinin önemi, o gün Türkiye tarafından anla...

Basiret ve feraset sahibi bir stratejik akıl: Erbakan
Giriş  “Öğretilmiş çaresizlik psikolojisi” bataklığına düşen bir insan unsuru, ezber bozucu her türlü yaklaşımı, atılımı, eylemi, zamansız, mekânsız, anlamsız ve ...

ABD İkiyüzlüdür, Dost Görünen Düşmandır
JOE BİDEN’İN GELİŞİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER-3:Giriş ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, Türkiye’ye gelip açık ve kapalı bir şekilde değişik kesimden insanlarla görüşm...

JOE BİDEN’İN GELİŞİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER: Örümceğin Ağlar...
Giriş ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in gelişinin hemen öncesinde Türkiye’de vuku bulan olaylarla Biden’in gelişi arasında, bir ilişki olduğunu, geçen haftaki ya...

:4
JOE BİDEN’İN GELİŞİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER: Akrep Kıskacı...
Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler aşamasında, AKP’nin tek başına iktidar yapılmaması ile başlayan 1 Kasım 2015 genel seçimlerine kadar devam ede...

AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki...
Geçen yazıda, “1128 akademisyenin” yayınladıkları bildirinin muhtevası analiz edilmiştir. Burada, bildirinin amacındaki iki boyut ele alınıp incelenecektir. ...

:2
AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-1:Bildirinin Genel Bir Anal...
Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler aşamasında, AKP’nin tek başına iktidar yapılmaması ile başlayan 1 Kasım 2015 genel seçimlerine kadar devam ede...