Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Türklerin İslâm dînine hizmeti...
400 çadırlık bir aşîretten, beylik, hânlık, devlet, cihân imparatorluğu, hattâ hilâfet merkezi meydâna getirilmiştir.   “Peygamberler târihi” içerisinde son Peygamb...

Türk ve İslâm düşmanlığı
Türklere karşı, Selçûklular zamanında 8 Haçlı Seferi yapılmış; Osmânlı Devleti'ni parçalamak için de 100 proje yapılmıştır.    Son zamanlarda, ortalığa, “İslâm dîni...

Müslümânların kırmızı çizgisi: "Mescid-i Aksâ" ve "Kudüs"...
"Mescid-i Aksâ" ve "Kudüs"e sâhip çıkmak lâzım. Oralardaki Müslümânları yalnız bırakmamalıyız. Bütün Müslümânlar bunda rol almalı.   Târîh boyunca Yahûdîler, İslâm ...

Kudüs’e İngilizler girince...
1917’de İngilizler Kudüs’e girdiler. Bu İslâm beldesindeki dört asırlık Osmânlı dönemindeki huzûr da maalesef sona ermiştir.     Yavuz Sultân Selîm Hân’ın Mısır’...

Osmanlıların Kudüs’e hizmeti...
Kudüs, 1517 senesinde, Yavuz Sultân Selîm Hân tarafından Osmânlı topraklarına katıldı. Kânûnî, Kudüs’ün sûrlarını yaptırdı...   Sultân Salâhaddîn Eyyûbî’den sonra, ...

Müslümânlar​ın Kudüs’e hizmeti...
Hazret-i Ömer'in Kudüs'ü fethinden sonra, Emevîler devrinde de, Abbâsîler zamanında da, Kudüs’ün îmârına büyük îtinâ gösterildi.   Kuds-i şerîf, Müslümânlar tarafın...

Müslümânlar​ın Kudüs’e hizmeti...
Hazret-i Ömer'in Kudüs'ü fethinden sonra, Emevîler devrinde de, Abbâsîler zamanında da, Kudüs’ün îmârına büyük îtinâ gösterildi.   Kuds-i şerîf, Müslümânlar tarafın...

Müslümânların ilk kıblesi...
İslâmiyetin ilk yıllarında Müslümânlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılmışlardır.   Kudüs şehri hakkında, târîhin biraz derinliklerine gidecek...

Müslümânların ilk kıblesi...
İslâmiyetin ilk yıllarında Müslümânlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılmışlardır.   Kudüs şehri hakkında, târîhin biraz derinliklerine gidecek...

Kudüs, niçin çok mühim?
Kur’ân-ı Kerîm’in ifâdesiyle “etrâfı mübârek kılınan” Kudüs’ün, biz Müslümânların kalplerinde çok husûsî bir yeri vardır.     Bazı şehirlerin, târihimiz, kültürü...

Zulmün her çeşidi harâmdır!
Allahü teâlâ, zulmün her çeşidini harâm kılmıştır, mukaddes dînimiz İslâmda zulüm kesinlikle yasaklanmıştır;   Bundan önceki 5 makâlemizde, zulüm ve şiddet konusunu...

:5
Zulmün her çeşidi harâmdır!
Allahü teâlâ, zulmün her çeşidini harâm kılmıştır, mukaddes dînimiz İslâmda zulüm kesinlikle yasaklanmıştır;   Bundan önceki 5 makâlemizde, zulüm ve şiddet konusunu...

İslamiyette, şiddetin her çeşidi yasaklanmıştır...
İster insan olsun, ister hayvân olsun, mahlûkların hepsine zulüm yapmak, şiddet uygulamak, İslâmiyette kesinlikle harâmdır.     Konunun teşhîsini doğru bir şekil...

:2
İslamiyette, şiddetin her çeşidi yasaklanmıştır...
İster insan olsun, ister hayvân olsun, mahlûkların hepsine zulüm yapmak, şiddet uygulamak, İslâmiyette kesinlikle harâmdır.     Konunun teşhîsini doğru bir şekil...

:2
Müslümânlar herkese karşı adaletlidir
Zulüm, Allahü teâlânın aslâ râzî olmadığı, İslâmiyete göre en büyük günâhlardan olup düşmâna bile yapılması yasaklanmıştır.   Dünkü makâlemizde, dünyâda işlenen zul...

:3
Yeryüzünde işlenen bazı zulümler!
Dünyâ yaratıldığından bu yana, neredeyse insanoğlunun olduğu her yerde, zulüm mevcut olagelmiştir.    Geçen haftaki 2 makâlemizde, zulümle ilgili bazı âyet-i kerîme...

İslam'da her çeşit zulüm yasaktır!..
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Hiç şüphesiz Allah, zâlime mühlet verir, yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez.”   Zulüm konusunda bir âyet-i kerîmede de şöyle bu...

:2
İslam'da her çeşit zulüm yasaktır!..
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Hiç şüphesiz Allah, zâlime mühlet verir, yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez.”   Zulüm konusunda bir âyet-i kerîmede de şöyle bu...

:4
İslam'da her çeşit zulüm yasaktır -1-
Zulüm, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın mukaddes dînimiz İslâmiyette kesin sûrette harâm kılınmıştır.      Aslında zulüm konusu çok geniş bir ko...

İslam'da her çeşit zulüm yasaktır -1-
Zulüm, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın mukaddes dînimiz İslâmiyette kesin sûrette harâm kılınmıştır.      Aslında zulüm konusu çok geniş bir ko...