Prof. Dr. Öznur Özdoğan

Yaşam sanatı
İnsanın, yaşama sanatında başarılı olması için değerleri gerçek anlamıyla tanıyıp uygulaması gerekiyor. Değer merkezli olduğumuzda, dış koşullar ve olaylar ne olursa ...

:4
Kolaylaştırın zorlaştırmayınız
İnanmak, insanın doğasında var olan bir değerdir. İnanç ilkelerini bünyesinde barındıran İslam dini, insanlara doğruyu ve yanlışı göstermiş; fakat hiçbir zaman onları...

İletişimimizi bayramla besleyelim
İnsan hayatı, sadece kendi deneyimleriyle değil, evrenle bağ kurmasıyla değer kazanır. Bu bağlamda iletişim hayatın özünü oluşturur.   İletişim, kendimizi rahmete-sevg...

:3
'Mutluluk yapabileceğimizin en iyisini yapmaktır. Acaba yapa...
Bugün Arefe. Ramazanın bize açtığı yolla, kazandırdıklarıyla varoluşumuzu bilme ve gerçekleştirme niyetini yaşadığımız bir gün. A R F kelimesi Kur’an’da tanımak, bilmek,...

…Sakın umutsuzluğa düşenlerden olma!
Umutlarının gerçekleşeceğine güvenmeyi, buna inanmayı öğrenenler, inandıkları şeyi kendi dünyalarında gerçeğe dönüştürecek şekilde davranırlar   Günümüzde, bireysellik v...

:11
Evlilikte mutlu omanın üç ilkesi
“Rabbimiz eşimiz ve neslimizden bize göz nuru armağan et. Onların ışığı gözümüzü ve gönlümüzü aydınlatsın. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl”  (Furkan,74)   Bergama’d...

Sevgi yaptığımız bir şey değil olduğumuz bir şeydir...
En saf şekliyle sevgi, yani koşulsuz sevgi, sonsuz bağışlama ve dualarımıza cevap verme yönüyle Yüce Yaradan’ın niteliğidir.  Yüreğimiz güzelliği, şefkati, bağış...

:16
Yaratan Rabbin adıyla okumak
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir” (Ala...

Şükür nimetin farkında olmaktır
“Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz”  (Araf ,10).   Şükür “nimetin bilinmesi ve açığa vurulmas...

:4
En güçlü insan öfkesini yöneten insandır
Öfkeyi kontrol altına almak, önemli bir psikolojik disiplin ve olgunluğun işaretidir. Benlikteki öfke ateşinin sönmesi, gönüldeki güven ve imanı güçlendirir P...

Yaşadığımız herşeyle başedebilecek gücümüz var
Bakara suresi 286. ayette “Allah hiçbir kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez” buyrulmaktadır Tüm medeniyetlerde tarih boyunca psikolojik s...

:1
Bir ben var bende benden içeri
Üst benliğimiz sürekli olarak bize en güzel olan yolu izlememiz için, değerli ipuçları yollamaktadır. Bu noktada “sezgisel akıl” önem kazanmaktadır İnsan, ben...

İç dünyamızda barışı yaşarsak orada bur-ışık-öz varolur...
İnsan iç dünyasındaki ikiliği bütünleştirdiğinde yani kaba duygulardan ince duygulara ve eylemlere geçtiğinde barışçıl bir dünyası olur. Bu dünyada ışık vardır, aydınlık...

:1
Toprak gibi temiz, alçak gönüllü, üretken, cömert ve faydalı...
Kendisine ve başkalarına faydalı olanlar. Bu insanlar kendisine söyleneni kabul ettiği gibi, öğrendikleriyle başkalarına da faydalı olanlardır.   Hz. Muhammed, Allah’ın ...

Tövbe sürecindeki ilk durak; farkındalık
Yunus peygamberin yaşadığı deneyimde, balığın karnında günlerce kaldıktan sonra, oradan kurtulmasına, karanlıktan aydınlığa kavuşmasına, onu, isyan değil, tövbe kavuşturm...

İyilik, varlığımızı özümüze daha çok yaklaştırmak demektir...
Kötülük, insanın insanlık yükünden kurtulma yolunda giriştiği trajik çabada kendisini yitirmesidir. İyilik, varlığımızı özümüze gittikçe daha çok yaklaştırmak demekti...

En hürmet edilen mescid; Mescid-İ Haram
Hürmet, benliğimizden başlayarak evrene yayılan bir hal olunca, her varlığın sevilmesi demek olan merhameti doğuruyor. Birliğe ulaştıracak yol hürmet yoludur. İl...

:1
İman insanın düşüncelerini, eylemlerini ve sorumluluklarını...
İman; kendine, Yaradan’ına ve hayatın akışına güvenmek demektir. Ayrıca inanan insan kendisine güven duyulan insandır... İman ve inanç kavramları arasındaki f...

Hepimizin içinde var olan bir cevher...
Maneviyat insanın var edenle olan bağıdır ve ilahi kaynaklıdır. Kur’an’da Yaradanımız “insanı yaratırken kendi ruhundan üflediğini” söylediğine göre, insan kendisiyle...

Arınma ve öze dönüşün adı; tövbe
Kur’an Terminolojisinde, insanların davet edildiği yeni yaşayış tarzına “tövbe” adı verilmektedir. Kur’an tövbe konusundaki yaklaşımını sergilerken, insanın hem hata ...