Prof. Dr. Osman Kemal Kayra

İslâm’ın kılıcı: Türkler
  Kati bir çöküşe geçmiş olan Hilafet, Türk’ün ortaya çıkmasıyla İslam dünyasında Dört Halife devrindeki iç birliği kurarak, genişleme ve fetih gücünü tekrardan kazand...

Edebin edebiyatı: ‘Divan’
Divan edebiyatı medrese bağlantılı bir edebiyattır… İlmî bir edebiyattır… Sultanlar edebiyatıdır. Böyle bir edebiyatın geniş bozkırların hür havasının enginliğinde ve boz...

Edebin edebiyatı: ‘Divan’
Divan edebiyatı medrese bağlantılı bir edebiyattır… İlmî bir edebiyattır… Sultanlar edebiyatıdır. Böyle bir edebiyatın geniş bozkırların hür havasının enginliğinde ve boz...

:2
Hangi Hazreti Mevlânâ?
Üzerinde en çok kalem oynatılan, anılan, paneller düzenlenen, adına uluslararası ödüller verilen Mevlânâ hazretlerini nasıl tanımalıyız? Onun hakkında hangi kaynaklara gü...

:3
İslâmiyet’in tefekkür merkezi: Mâverâünnehir
Mâverâünnehir’de akarsu vardır, hayat vardır. Tefekkürün bu mübarek bölgesinde Silsile-i aliyye büyüklerinin gözlerinden kalplere akan gözyaşlarıyla öyle bir tasavvuf ham...

İslâmiyet’in tefekkür merkezi: Mâverâünnehir
Mâverâünnehir’de akarsu vardır, hayat vardır. Tefekkürün bu mübarek bölgesinde Silsile-i aliyye büyüklerinin gözlerinden kalplere akan gözyaşlarıyla öyle bir tasavvuf ham...

:1
İstatistiklerle inanç
  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİA) Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK ) yaptırdığı ankette ülkemizde Ramazan-ı şerîf orucunu devamlı tutanların oranı %83’tür. DİA’n...

İstatistiklerle inanç
  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİA) Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK ) yaptırdığı ankette ülkemizde Ramazan-ı şerîf orucunu devamlı tutanların oranı %83’tür. DİA’n...

:2
Tasavvufun eğitimdeki yeri
İslamiyetin ilk temel ekolü Hâce-i cihân Efendimizin halka-i tedrisinde yetişen Eshâb-ı suffadır (suffe). Efendimiz tarafından Mescid-i Nebevî’nin duvarına bitişik olarak...