Prof. Dr. Muharrem Kılıç

:4
Adalet Şûrası
‘Yargısal Adalet’ başlığını taşıyan 06.07.2017 tarihli köşe yazımızın girizgâhında şu cümlelere yer vermiştim: “Söylemsel cazibesi ve manipülasyona elverişli referans değ...

Facebook'ta paylaş
:2
Dâhili ve hârici dinamikleri açısından İran operasyonu...
28 Aralık günü İran’ın bazı önemli kentlerinde (İsfahan, Meşhed ve Kum gibi) başlayan hükûmet karşıtı gösterilerin/protestoların giderek yayıldığına dair haberler dünya b...

Facebook'ta paylaş
:2
‘Muhasebe Etmek’ ve yeni yıla dair umutlarımız
Millet olarak kimi zaman neşeli kimi zaman kederli; kimi zaman hüzünlü kimi zaman gönençli günleri idrak ettiğimiz koca bir yılı geride bırakıyoruz. Kayıtsızca akışta ola...

Facebook'ta paylaş
:1
Mihnetli yaşam
Yükümüz ağır! Cesametli külfetler, ağır mihnetler, netameli fikirler, takatimizi zorlayan mükellefiyetler, erimi güç emeller ve tahammülü zor kederlerle cebelleşiyoruz...

Facebook'ta paylaş
:1
Kudüs Davası
Amerikan yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan 1995 yılındaki kararının Başkan Trump tarafından yürürlüğe konması, bütün dünyada büyük bir infiale yol açm...

Facebook'ta paylaş
:3
‘Ambargo Davası’: Operasyonel Yargı Tiyatrosu
Türkiye’yi siyaseten kuşatmaya dönük küresel operasyonun yeni bir hamlesi olan ‘ambargo davası’ (Sarraf davası) bütün dünya kamuoyunun gözleri önünde bir yargı tiyatrosu ...

Facebook'ta paylaş
:1
Koruyucu aile uygulaması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen koruyucu aile uygulaması veya bakımı, belirli bir sebeple ‘öz ailesi tarafından bakılamayan’ ve ‘evlat edindirilemeyen ç...

Facebook'ta paylaş
:1
Dünya Çocuk Hakları
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin üzerinden tam 28 yıl geçti. Çocuğun ‘yaşama, gelişme, ko...

Facebook'ta paylaş
:3
Çalışan kadınlar ve toplumsal roller
Sanayileşme, kentleşme ve beraberinde sökün eden toplumsal dönüşümlerin eşliğinde varlık bulan modern toplum, öncesinden köklü bir kopuşu imler biçimde yeni bir sosyoloji...

Facebook'ta paylaş
:6
‘Yeni Orta Doğu’: Kaos ve Savaş Siyaseti
Son günlerde Orta Doğu’da, bölgede yeni bir küresel stratejik adımın atılmakta olduğuna işaret eden bir takım hadiseler yaşanıyor. Peşi sıra sökün eden hadiselerden ilki,...

Facebook'ta paylaş
:1
Yargısal Adalet ve Muhabbet Erdemi
Keşfedici aklı; üretken zihin dünyası ve nitelikli emek kapasitesi ile bilgi ve bilimden teknolojiye oldukça yüksek bir gelişim seyri sergilemek suretiyle insanoğlu, ‘mod...

Facebook'ta paylaş
:1
Avrupa’nın Zihin Haritası
Son dönemde Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında giderek tırmanan dış politik gerilimi, Kıta ülkelerinin iç politik dinamiklerindeki iniş çıkışlara ve/ya günübirlik polit...

Facebook'ta paylaş
:4
‘Araf Çağı’: Hegemonya sonrası dönem
“1990’dan 2025/2050’ye kadar olan dönemde çok büyük ihtimalle, barış, istikrar ve meşruiyet kıtlığı çekilecektir. Bunun nedeni kısmen, dünya sisteminin hegemonik gücü ola...

Facebook'ta paylaş
:3
Kadına yönelik şiddet ve modern cinsiyet rejimi
Modern endüstriyel kapitalist düzenin tarihî inşa süreci; üretim biçimleri, mülkiyet, bilgi teknolojileri, tüketim eğilimleri, kültürel kodlar, hukuk ve haklar düzeni, si...

Facebook'ta paylaş
Orta Doğu siyaseti ve sözde referandum
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül tarihinde Irak merkezî yönetiminin karşıt tutumuna, Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırılık hükmüne ve yürütmenin durdu...

Facebook'ta paylaş
:4
Yaşadığımız çağ: ‘Eylemsizlik Gücü’
“Yaşadığımız çağ, esasen akıl ve tefekkür çağıdır; tutkudan yoksun, bir heyecanla parlayıp, sonra uslu uslu tekrar istirahate çekilen bir çağ.” (Sören Kierkegaard) Zam...

Facebook'ta paylaş
:3
Millî eğitim meselesi
Yeni eğitim-öğretim yılı, okul öncesi eğitimden orta öğretime, yenilenen müfredat programından sınav sistemine varıncaya kadar Türkiye’nin eğitim meselesine dair birçok t...

Facebook'ta paylaş
Korku politikası: Hegemonik düzenin endüstriyel aygıtı...
Bütüncül bir perspektifle ele alındığında korku, felsefi boyutundan başlamak üzere sosyolojik, psikolojik ve antropolojik yönleriyle ele alınabilir. Bu çerçevede korku, b...

Facebook'ta paylaş
:4
Küresel Şizofreni: Arakan Soykırımı
Bugün kurulu dünya düzeninin küresel baronlarının gözleri önünde sergilenen ağır bir insanlık vahşeti ile karşı karşıyayız. Dehşetengiz bir şiddet ve zulüm düzenine; binl...

:5
Şehir ve Kentleşme
Şehir, toplumsal olanın inşasında varoluşsal bir imkândır. Şehir, bânisi ile birlikte eş-zamanlıca yapılanan bir ‘ulu şâr’dır’. Şehir, uygarlıkları anıtsallaştıran zamans...