Prof. Dr. Mahmut ÖZER

“Yükseköğretime Bakış 2017: İzleme ve Değerlendirme Raporu”...
Türkiye’de yükseköğretim son on yılda oldukça büyük bir genişleme yaşamıştır. Çok sayıda yeni yükseköğretim kurumu sisteme dâhil olmuş ve mevcut yükseköğretim kurumlarını...

Üniversite için akılcı ve gerçekçi bir istikamet: Çevreye Od...
Yükseköğretimin yurt sathında tam olarak yaygınlaşması ve yükseköğretimin isteyen hemen herkesin erişebildiği kitlesel bir hizmete dönüşmesi, Türkiye’de diğer gelişmiş ül...

Yükseköğretimde Nasıl Bir Misyon Farklılaşması?
Yükseköğretim kurumlarından beklentiler tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Yeni beklentiler ise, yükseköğretim kurumlarına yeni sorumluluklar yüklemektedir. Ülkeler yü...

:3
Dünya Üniversite Sıralamaları ve Ülke Gerçekleri
Üniversiteler, dünyada uzun süredir varlığını sürdüren nadir kurumlardan birisidir. Yüzyıllar içerisinde hem dâhili hem de harici nedenlerle birçok köklü dönüşüme maruz k...

Dünya Üniversite Sıralamaları ve Ülke Gerçekleri
Üniversiteler, dünyada uzun süredir varlığını sürdüren nadir kurumlardan birisidir. Yüzyıllar içerisinde hem dâhili hem de harici nedenlerle birçok köklü dönüşüme maruz k...

Medeniyet ve Kültür Dili Üzerine Notlar
Son üç yüz yıldır hâkimiyetini sürdüren Batı Medeniyeti kültürünü tüm dünyaya yaymıştır ve yaşaması için de büyük mücadele vermektedir. Batı Medeniyeti son üç yüz yıl içe...

YÖK’ün 100/2000 Doktora Projesi ve Doktora Meselemiz
Ülkemizde yükseköğretim sistemi özellikle son on yıldaki büyük atılımla bir bütün olarak 7.3 milyonu aşan öğrenci sayısı ve 150 binin üzerinde akademisyeni ile bölgesinde...

Üniversitelerde yönetim reformuna ihtiyaç...
Türkiye özellikle son on yılda her alanda devasa bir büyüme ve gelişmeyi yaşamaktadır. Ülkemiz, yaşanan tüm sorunlara rağmen artık sadece bölgesinde değil tüm dünyada öne...

:6
Mesleki Yükseköğretimde Güçlü Altyapı Bölgesel Kalkınmayı Ar...
Son yıllarda oldukça büyümüş ve hem geçmişten gelen hem de bu büyümenin getirdiği sorunlarla mücadele eden yükseköğretim sistemimizin sağlıklı bir şekilde büyümesini sürd...

:30
Yükseköğretimde Kalite Üzerine Notlar
Tüm dünyada yükseköğretim alanı ile ilgili sıcak tartışmalarından bir tanesini kalite oluşturmaktadır. Kapasitelerini on yıllar önce genişletmiş ve artık olgunlaşmış bir ...