Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH
Eskiden sünnet düğünleri çok şatafatlı olur; kız gelin etmekten pahalıya otururdu.     Müslüman dünyasında dinin emir ve yasaklarına uymayan, namaz kılmayan, oru...

PAYLAŞILAMAYAN ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ’YE TEKLİF EDİLEN T...
Arnavutluk, 1912’te müstakil olunca, Arnavut milliyetçileri, Sultan Abdülhamid’in 27 yaşındaki oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi’ye tahtı resmen teklif ettiler.     ...

FİLİSTİN’İ KİM SATTI?
Büyük devletlere borç verip dünya üzerinde hâkimiyet kuran Rothschild ailesi, Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması idealini de yürekten desteklemiştir.   At...

FİLİSTİN’İ KİM SATTI?
Büyük devletlere borç verip dünya üzerinde hâkimiyet kuran Rothschild ailesi, Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması idealini de yürekten desteklemiştir.   At...

BOYUN BAĞINDAN MEDENİYET YULARINA... KRAVATIN SERÜVENİ...
Kimin aklına gelirdi ki Fransız ordusundaki paralı Hırvat askerlerinin boyunlarına bağladıkları kumaş parçası, bütün dünyaya yayılan bir moda olacak?   1635’te Fran...

AH KUDÜS! AH FİLİSTİN!
İslâmiyetin ilk kıblesi Mescid-i Aksâ, aynı zamanda Müslümanlarca en mukaddes üçüncü mabed sayılır.  Altın kubbesi pırıl pırıl parlayan Kubbetü’s-Sahra, bugün bile Kudüs’...

:4
AH KUDÜS! AH FİLİSTİN!
İslâmiyetin ilk kıblesi Mescid-i Aksâ, aynı zamanda Müslümanlarca en mukaddes üçüncü mabed sayılır.  Altın kubbesi pırıl pırıl parlayan Kubbetü’s-Sahra, bugün bile Kudüs’...

:2
TAKSİM CÂMİİ'NİN SERÜVENİ
Vaktiyle Taksim’de bir câmi vardı. Şimdi onu hatırlayan muhtemelen kalmamıştır.   Sultan I. Mahmud’un şehre su getirtirken yaptırdığı maksem sebebiyle suların tak...

:2
SARAYDAN ZİNDANA: ŞEHZADE NÂMUK EFENDİ
Sultan Reşad’ın torunu Şehzade Nâmuk Efendi, hanedan sürgün edilirken 11 yaşında bir delikanlı idi. Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan ihtişamlı hayatı, Mısır zindanlarında s...

SARAYDAN ZİNDANA: ŞEHZADE NÂMUK EFENDİ
Sultan Reşad’ın torunu Şehzade Nâmuk Efendi, hanedan sürgün edilirken 11 yaşında bir delikanlı idi. Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan ihtişamlı hayatı, Mısır zindanlarında s...

:2
HAMMURABİ KANUNU’NDAN TEVRAT’A
Bâbil ve Kenan ilinde yaşayan birbirinden çok farklı iki cemiyet, nasıl oluyor da, benzer hukuki hükümlere sahip olabiliyor?   XX. asrın başlarında Hammurabi Kanunu...

:1
SUDA OYNAR KAYIKLAR
Eski İstanbul kayıkları, hem iki yakayı birbirine bağlar; hem de zarif bedenleriyle denizleri süsler. Aynı zamanda nice hatıraları sinesinde gizleyen mazi şahitleridir. ...

:4
100 YILLIK BİR GÖLGE: PRENS PHİLİP
74 yıl süren evliliğinde Kraliçe Elizabeth’i bir gölge gibi takip eden Prens Philip 100 yaşında vefat etti.   1921 Haziran ayında Prens Philip dünyaya geldiğinde, b...

100 YILLIK BİR GÖLGE: PRENS PHILIP
74 yıl süren evliliğinde Kraliçe Elizabeth’i bir gölge gibi takip eden Prens Philip 100 yaşında vefat etti.   1921 Haziran ayında Prens Philip dünyaya geldiğinde, b...

:8
MONTRÖ MUKAVELESİ VE BOĞAZLAR
Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.     Boğazlar, nakliye kolaylığı temin ettiği için dünyanın ...

MONTRÖ MUKAVELESİ VE BOĞAZLAR
Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.     Boğazlar, nakliye kolaylığı temin ettiği için dünyanın ...

:5
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN İKİNCİ PERDESİ
İstiklal Mahkemeleri’nin müebbet hapis cezası verdiği gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın  “Böyle bir muhakemede hâkim olmaktan ise, mahkûm olmayı tercih ederim” demişti.   ...

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN BİRİNCİ PERDESİ
İstiklal Mahkemesi kurulur kurulmaz, azaları, “Hiçbir kanun maddesine bağlı olmadan ceza verme salahiyetine sahip olduklarını” ilan etmişti.   Fransız İhtilali’nin ...

:2
İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN BİRİNCİ PERDESİ
İstiklal Mahkemesi kurulur kurulmaz, azaları, “Hiçbir kanun maddesine bağlı olmadan ceza verme salahiyetine sahip olduklarını” ilan etmişti.   Fransız İhtilali’nin ...

ASIRLAR BOYU KARAKTERİ ELE VEREN YÜZ OKUMA SANATI
Tarihte insanlar, hükümdar, kumandan, memur, hizmetkâr, hatta eş seçiminde, kıyafet ilminden faydalanırdı.   Hukuk fakültelerinde, kriminoloji (suç bilimi) dersinde...