Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

:20
HÜRRİYET GEYİĞİ ve ÖLDÜRÜLEN BASIN HÜRRİYETİ
Sarı Ceket, Fransa’daki halk ayaklanmasının sembolü oldu. Son devirde sembolsüz ne isyana, ne ihtilale rastlanıyor. Fransız İhtilali'nde kırmızı külah; Portekiz’de kırmız...

Facebook'ta paylaş
:17
SONUN BAŞLANGICI: SURİYE BOZGUNUNUN HİKÂYESİ
Filistin-Suriye cephesinin çözülüşü ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının üzerinden tam yüz sene geçti. Burada cereyan eden hâdiselerin içyüzü bugün bile iyi bilinmeme...

Facebook'ta paylaş
:4
RODOS VE 12 ADA NASIL ELDEN ÇIKTI?
Rodos’un merkezi olduğu ve 4 asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan 12 Ada’nın, Lozan ile elden çıktığını söylemek hiç de ‘cahilce’ bir söz değildir...   Anadolu’dan ayrı...

Facebook'ta paylaş
:11
MEVLİD KANDİLİNDE SEVİNENLERİN HİKÂYESİ
Osmanlılar zamanında Mevlid Kandili tatil olduğu gibi, fevkalâde ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı...   Kıbrıs’a ilk gittiğimde, Mevlid Kandili’nin tatil olması ben...

Facebook'ta paylaş
:1
BÜYÜK HARP BİTELİ 100 SENE OLDU
1914 sonbaharında harbe giden gençler, Noel’de evde olmayı umuyorlardı. Ne çare; harp 4 sene sürdü. Çoğu, evini bir daha göremedi...   Avusturya Veliahdi'nin, Bosna...

Facebook'ta paylaş
:9
ANDIMIZ VE TÜRKÇÜLÜĞE DAİR
Andımız’ın mimarı Reşit Galip, Türkçe ibadetten, Halkevlerine; üniversite reformundan İstiklal Mahkemelerine kadar çok inkılabın da başrol oyuncusudur. Çankaya sofrasında...

:3
CUMHURİYET GERÇEKTE NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Ankara hükûmeti, 23 Nisan 1920’den, hiç değilse saltanatın kaldırılmasından beri zaten cumhuriyettir. Ancak 29 Ekim 1923 tarihinin manası daha başkadır.     İsta...

Facebook'ta paylaş
:4
ATATÜRK’ÜN VASİYETİ VE CHP
Gazi’nin serveti ve mallarını CHP’ye bıraktığı vasiyeti, münakaşa mevzuu olmuştur. Bu vasiyetin iptali ve malların hazineye iadesi mümkün müdür?   Osmanlı Devleti’n...

Facebook'ta paylaş
:45
İŞ BANKASI VE CHP
Gazi’nin CHP’ye vasiyet ettiği İş Bankası hisseleri öteden beri münakaşa mevzuu olmuştur. Bu hisselerin kaynağı daha da enteresandır...   Cihan Harbi’nde Osmanlı De...

Facebook'ta paylaş
:1
Borç yiğidin kamçısı mı? ŞU OSMANLI BORÇLARI MESELESİ...
Sultan Abdülhamid, Düyûn-ı Umumiye idaresini kurmakla dış borçları indirtmeye ve fâizlerini kaldırtmaya muvaffak oldu. Böylece devleti mutlak bir uçurumun kenarından aldı...

Facebook'ta paylaş
AVRUPA’NIN EN KANLI İÇ SAVAŞI: İSPANYA VE FRANCO
İspanyol iç savaşında milliyetçi güçlerin lideriydi ve komünist cumhuriyetçileri bozguna uğratarak, memleketinin bir Sovyet peyki vaziyetine düşmesini önlemişti. ...

Facebook'ta paylaş
:1
ORTA ÇAĞ MEKKE’SİNDE BİR CENTİLMENLER KULÜBÜ: HILFÜ’L-FUDÛL...
590 senelerinde Mekke’de birkaç mert erkek, haksızlığa uğrayanları korumak, mazlumları himaye etmek üzere ant içmişlerdi. O zaman 20 yaşlarındaki Resûlullah aleyhisselâm ...

Facebook'ta paylaş
:1
Türkiye-Amerika münasebetleri BİR DARGIN, BİR BARIŞIK...
Amerika, II. Cihan Harbi’nden sonra, komünizm ve Kızıl Rusya tehlikesine karşı bir emniyet supabı olarak gördüğü Türkiye’ye yakın alâka göstermiştir. Ama bu alâka, hiçbir...

Facebook'ta paylaş
:1
ŞERBETİN ALTIN ÇAĞI
  Bir yaz günü Yeniçeri Ocağı'nı ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman’a serin şerbet ikram edilir. O da tasın içini altınla doldurup iade eder. Bu bir âdet hâlini alır....

Facebook'ta paylaş
DAĞ FARE DOĞURDU: II. MEŞRUTİYET'İN İBRETLİ HİKÂYESİ...
Meselenin vahametini kavrayan padişah bu işte bir İngiliz parmağı olduğundan şüphelendi. “Suyun akıntısına gideceğim” diyerek meşrutiyeti ilana razı oldu...   Memle...

Facebook'ta paylaş
:7
DANIŞIKLI DÖVÜŞ: SERBEST FIRKA
1930 senesinde Gazi’nin direktifiyle kurulan muvazaa partisi Serbest Fırka, beklenmedik bir teveccüh kazanınca, ancak 98 gün yaşayabilmiştir.     Serbest Cumhuri...

Facebook'ta paylaş
SAVCILAR NECİ İDİ?
Mahkemelerde ilk defa savcılar görüldüğünde, halk buna bir mana veremedi. Dâvâcı ve dâvâlı durur iken, savcılar neci idi?   Ceza davalarına bakan mahkemelerde hâkim...

Facebook'ta paylaş
:5
MEVLÂNA VE MOĞOLLAR
“Moğollardan korkuyorsanız, Allah’ı tanımıyorsun demektir. Siz onlara bakınca kâfir görüyorsunuz; ben ise aralarında yüz tane iman sancağı sayıyorum” diyordu Mevlâna... ...

Facebook'ta paylaş
:3
SÜNNET, MÜMİNLERİ BAĞLAR
Kur’ân-ı kerim bir anayasa gibidir. Hükümlerini, sünnet beyan eder. İmam Evzâî der ki: “Kitab, Sünnet’e; Sünnet’in Kitab’a muhtaç olduğundan daha çok muhtaçtır.”   ...

Facebook'ta paylaş
:1
BU SEÇİM, BAŞKA TÜRLÜ BİR SEÇİM
Türkiye’de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler, 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. O gün bugündür seçimler...

Facebook'ta paylaş