Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

:7
MEZARLARI BİLE OLMAYAN OSMANOĞULLARI
Sürgünde acılar içinde bir hayat yaşayan Osmanlıları, ölümden sonra da başka sıkıntılar bekliyordu. İslâmî usullerle Müslüman mezarlığına gömülebilmek, hepsine nasip olma...

Facebook'ta paylaş
:12
BİR ZAMANLAR KAÇ-GÖÇ VARDI… Harem ve selâmlık
Eskiden tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda, çay bahçelerinde hanımlara mahsus kısım bulunurdu. Erkekler buraya ayak basamazdı.   Müslüman âleminde evler, harem ...

:2
LÜBNAN NOTLARI: Sabah kayak, öğleden sonra deniz…
Lübnan, coğrafyası, etnik yapısı ve idare tarzıyla Orta Doğu'nun en enteresan ülkelerindendir.   Geçenlerde birkaç günlük bir seyahat için Lübnan’da idim. Coğrafi...

Facebook'ta paylaş
:2
ZAMANA DİRENEN SAAT KULELERİ
İbâdetler için, zamanı bilmek mühimdir. Bunun için Müslümanlar saate ayrı bir ehemmiyet verdiler. Saatçilik, hayırlı bir meslek; saat kulesi dikmek de sevaplı bir iş olar...

Facebook'ta paylaş
:3
Hükûmetin Sesi: SAAT KULELERİ
Halifesi Harun Reşid’in, Frank Kralı Şarlman’a gönderdiği hediyeler arasında bir de çalar saat vardı. Saatin çanı çalınca, saraylılar, içine şeytan girmiş diye korkup kaç...

Facebook'ta paylaş
:6
KARADENİZ ile HAZAR DENİZİ ARASINA OSMANLI KANALI
Osmanlılar, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni bir kanal açarak birleştirmeye teşebbüs etmişti. Böylece Rusya’nın ilerleyişi durdurulacaktı. İşte XV. asrın bu muazzam projesini...

Facebook'ta paylaş
:4
TÜRK MÜSLÜMANLIĞI-OSMANLI İSLÂMI
Yahya Kemal’in "Türk Müslümanlığı" olarak adlandırılan fikri, Osmanlıların temiz inancını, nezih Müslümanlığını ifade eder...   Çocukluğumda iki yaşlı komşu hanım a...

Facebook'ta paylaş
:16
MİLLÎ DİN MODASI
Son asırda dini, millî ideolojilerle sentez yapılıp, ulus-devletlerin teşekkülünde kullanılan bir âlete dönüştürmek isteyen bir cereyan vardır.     Dünyaca meşhu...

Facebook'ta paylaş
:7
SOYAĞACI FURYASI
Arşivden soyunu öğrenmek kolay değildir. Horasan’dan kalkmış bir aile, asırlarca Bitlis’te yaşamış; sonra Bosna’ya yerleşmiş; nihayet Bursa’ya göçmüş. Kim, hangi soyağacı...

Facebook'ta paylaş
:4
Padişah torunu bir savaş muhabiri: KENÎZE MURAD’IN HİKÂYESİ...
“Fransa’da, sürgünde doğdum. Ama kendimi hep bir yabancı gibi hissettim. Lisanım, tahsilim, düşünce tarzım tamamıyla Fransız olmasına rağmen; kalbim Türkiye için çarpıyor...

Facebook'ta paylaş
:5
KÖPEKLERİN ÂHI
Vaktiyle İstanbul halkı, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başa gelen felaketleri, belediyenin köpeklere reva gördüğü muamelenin âhı olarak görmüştü...   Kültürümü...

Facebook'ta paylaş
:17
OSMANLI AİLE KANUNU
1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnâmesi, çıkarıldığında çok gürültüler koparmış; 2 senelik kısa ömrüne rağmen, tesiri uzun olmuştur.   II. Meşrutiyet, yakın tarihimiz...

Facebook'ta paylaş
:2
CEM SULTAN’IN HAZİN DUASI
Papalığın elinde esaret hayatı yaşayan Cem Sultan, Avrupalıların Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine âlet edildiğini anlayınca, elini açıp dua etti...     Sult...

Facebook'ta paylaş
:7
BEDBAHT ŞEHZÂDE’YE PAPA’NIN DEHŞETLİ TEKLİFİ
Kaybettiği taht mücadelesinin ardından gurbette esaret hayatı yaşayan Cem Sultan, Papa’nın kendisine yaptığı teklif karşısında dehşete düşmüştü.   Yıllar evvel Fran...

Facebook'ta paylaş
:9
OSMANLILARDA BOŞANMA SADECE ERKEĞİN ELİNDE MİYDİ?
Öteden beri ‘Osmanlılarda boşanma erkeğin iki dudağı arasında idi, kadının hiç hakkı yoktu’ diyenler çıkar. Hakikat, çok farklıdır.   Karşılıklı rıza ile kurulan ev...

Facebook'ta paylaş
:14
SULTAN II. MAHMUD: KİME GÖRE GÂVUR PADİŞAH?
Osmanlı tarihinin hakkında en çok konuşulan, hizmetleri hakkıyla takdir edilememiş bir şahsiyet Sultan II. Mahmud… Kimine göre "gâvur padişah", kimine göre "büyük ıslahat...

Facebook'ta paylaş
:8
SULTAN II. MAHMUD ve UÇURUMUN KENARINDAKİ DEVLET
İmparatorluğun en buhranlı zamanında tahta çıkan Sultan II. Mahmud, hem harpler, hem isyanlarla uğraşmış; bir taraftan da ıslahat faaliyetleriyle devletin çözülmesine mâ...

Facebook'ta paylaş
:22
OSMANLI MEDRESELERİ
Osmanlı medreseleri, asırlarca memur, din adamı ve hukukçu yetiştirdi. 1924 yılında kapatılana kadar, ilim hayatına hizmet etmiş müesseseler olarak tarihe geçtiler.   ...

Facebook'ta paylaş
:6
GÖNÜLLERDEKİ KUDÜS
Trump’ın ABD sefaretini Kudüs’e taşıyacağını beyan etmesi, ortalığı karıştırdı. Her hareketi dillere düşen eksantrik başkan, ne yapmak istiyor bilinmez… Bir deli bir kuyu...

Facebook'ta paylaş
:17
ACILARLA ÖDENEN KEFÂRET: HADİCE SULTAN’ın HİKÂYESİ...
Hadice Sultan, düğün günü kocasını görünce, amcası Sultan Hamid için, “Kendi kızlarını Gâzi Osman Paşa’nın oğullarına verdi de, bize kimleri münâsip gördü!” demişti.  ...

Facebook'ta paylaş