Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

:1
ORTA ÇAĞ MEKKE’SİNDE BİR CENTİLMENLER KULÜBÜ: HILFÜ’L-FUDÛL...
590 senelerinde Mekke’de birkaç mert erkek, haksızlığa uğrayanları korumak, mazlumları himaye etmek üzere ant içmişlerdi. O zaman 20 yaşlarındaki Resûlullah aleyhisselâm ...

Facebook'ta paylaş
:1
Türkiye-Amerika münasebetleri BİR DARGIN, BİR BARIŞIK...
Amerika, II. Cihan Harbi’nden sonra, komünizm ve Kızıl Rusya tehlikesine karşı bir emniyet supabı olarak gördüğü Türkiye’ye yakın alâka göstermiştir. Ama bu alâka, hiçbir...

Facebook'ta paylaş
:1
ŞERBETİN ALTIN ÇAĞI
  Bir yaz günü Yeniçeri Ocağı'nı ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman’a serin şerbet ikram edilir. O da tasın içini altınla doldurup iade eder. Bu bir âdet hâlini alır....

Facebook'ta paylaş
DAĞ FARE DOĞURDU: II. MEŞRUTİYET'İN İBRETLİ HİKÂYESİ...
Meselenin vahametini kavrayan padişah bu işte bir İngiliz parmağı olduğundan şüphelendi. “Suyun akıntısına gideceğim” diyerek meşrutiyeti ilana razı oldu...   Memle...

Facebook'ta paylaş
:7
DANIŞIKLI DÖVÜŞ: SERBEST FIRKA
1930 senesinde Gazi’nin direktifiyle kurulan muvazaa partisi Serbest Fırka, beklenmedik bir teveccüh kazanınca, ancak 98 gün yaşayabilmiştir.     Serbest Cumhuri...

Facebook'ta paylaş
SAVCILAR NECİ İDİ?
Mahkemelerde ilk defa savcılar görüldüğünde, halk buna bir mana veremedi. Dâvâcı ve dâvâlı durur iken, savcılar neci idi?   Ceza davalarına bakan mahkemelerde hâkim...

Facebook'ta paylaş
:5
MEVLÂNA VE MOĞOLLAR
“Moğollardan korkuyorsanız, Allah’ı tanımıyorsun demektir. Siz onlara bakınca kâfir görüyorsunuz; ben ise aralarında yüz tane iman sancağı sayıyorum” diyordu Mevlâna... ...

Facebook'ta paylaş
:3
SÜNNET, MÜMİNLERİ BAĞLAR
Kur’ân-ı kerim bir anayasa gibidir. Hükümlerini, sünnet beyan eder. İmam Evzâî der ki: “Kitab, Sünnet’e; Sünnet’in Kitab’a muhtaç olduğundan daha çok muhtaçtır.”   ...

Facebook'ta paylaş
:1
BU SEÇİM, BAŞKA TÜRLÜ BİR SEÇİM
Türkiye’de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler, 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. O gün bugündür seçimler...

Facebook'ta paylaş
:39
İMAM GAZÂLÎ’NİN KIYMETİNİ KİM SARSABİLİR? İhyâ’daki Hadîsler...
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî der ki: “Bir gayrimüslim, muhabbetle İhyâ’nın yapraklarını çevirse, hidâyet şerefine erişir.”   Geçenlerde mevzu (uydurma) hadîs hakkındaki...

Facebook'ta paylaş
:5
UYDURMA HADÎS NASIL ANLAŞILIR?
  “Ey fıkıh âlimleri! Sizler, tabib, biz hadîs âlimleri ise eczacı gibiyiz” diyordu A’meş...     Bazı meclislerde, işittiği bir hadîs-i şerif için “Sahih mi k...

Facebook'ta paylaş
:7
KUR’ÂN’A AYKIRI HADÎS Mİ?
  “Size bir hadîs söylendiğinde, sakın ona Allah’ın kitabıyla karşı çıkmayın. Allah’ın Resûlü, Allah’ın Kitabı’nı sizden iyi bilirdi.” (İmam Şâfi‛î)   İbni Abbas...

Facebook'ta paylaş
:2
“SİZİN İÇİN RESÛLULLAH’TA EN GÜZEL BİR NUMUNE VARDIR”...
    Resûlullah, dinin bütün hükümlerini bizzat şahsında tatbik ederek, insanlara en güzel bir numûne, Kur’ân-ı kerimin tabiriyle “üsve-i hasene” teşkil etmiştir. ...

Facebook'ta paylaş
GÖĞE YÜKSELEN KAPALI ODA: ASANSÖR
  Kral, cellada sör unvanı verirse ne olur? Elcevap: Asansör olur... Şaka bir yana, darağacını andıran eski asansörler, insanı ürkütürdü...   Asansör, medeniyet ...

Facebook'ta paylaş
HABERİM YOKTU BENİM HİÇBİR ŞEYDEN!
“Bir oğlumuz oldu” diyordu Enver Paşa kabine toplantısına girdiğinde gülerek. Harbe girildiğinden, ne sadrazamın, ne de padişahın haberi vardı.   “Sultan Reşad ölüm...

Facebook'ta paylaş
KANA BOYANAN REŞAD ALTINLARI…
  “Ak sakalın kana boyansın inşallah!..” Böyle diyordu haksız yere idama mahkûm edilen damadını kurtarmak için Sultan Reşad’a yalvaran Münire Sultan’ın annesi…   ...

Facebook'ta paylaş
:2
ANKARA MECLİSİ DUALARLA AÇILMIŞTI
23 Nisan 1920’de vatanı düşmandan, padişahı esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, birkaç sene sonra padişahın da ipini çekmişti.   1918, Osmanlı Devlet...

Facebook'ta paylaş
:7
MEZARLARI BİLE OLMAYAN OSMANOĞULLARI
Sürgünde acılar içinde bir hayat yaşayan Osmanlıları, ölümden sonra da başka sıkıntılar bekliyordu. İslâmî usullerle Müslüman mezarlığına gömülebilmek, hepsine nasip olma...

Facebook'ta paylaş
:12
BİR ZAMANLAR KAÇ-GÖÇ VARDI… Harem ve selâmlık
Eskiden tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda, çay bahçelerinde hanımlara mahsus kısım bulunurdu. Erkekler buraya ayak basamazdı.   Müslüman âleminde evler, harem ...

:2
LÜBNAN NOTLARI: Sabah kayak, öğleden sonra deniz…
Lübnan, coğrafyası, etnik yapısı ve idare tarzıyla Orta Doğu'nun en enteresan ülkelerindendir.   Geçenlerde birkaç günlük bir seyahat için Lübnan’da idim. Coğrafi...

Facebook'ta paylaş