Öztin Akgüç

:14
Yaygın yanılgılar
Dış politika, ekonomi ve siyasal yaşamda yaygın yanlışlardan kurtulup Cumhuriyeti kuranların belirlediği tam bağımsız ulusal devlet amacına odaklanmak yerinde olur. Dost,...

:9
Ekonomi - Kısa notlar
Ekonomi alanında bilinenler özetlenerek yinelenmiştir: Ekonomi biliminin amacı, kıt kaynakları en elverişli, toplumsal maliyeti en düşük düzeyde olacak şekilde kul...

:33
Bağımsızlık
Bağımsızlık, dış güçlerin etkisi, baskısı altında kalmadan, iç ve dış işlerde tam egemenliğe, yönetim, karar, eylem özgürlüğüne sahip olmaktır. Milliyetçilik, ulus...

:12
Yapışkanlık
Ekonomide yapışkanlıklar, enflasyon yapışkanlığı vardır. Ekonomide uzun süreli sözleşmeler, kira, alış-satış, toplu iş sözleşmeleri, geçmiş enflasyonun gelecekte de gerçe...

:19
Arayış
Aranan, altın madeni, petrol, doğalgaz yatağı değil, etik değerleri olan, kamu yararı gözeten, nitelikli, yetenekli insandır. Ülkenin eksenini ancak nitelikli insan gücü ...

:19
Güçlendirilmiş parlamenter sistem
Kavramlara açıklık getirmek gereğini, 1950’li yılların başlarında Mülkiye’de öğrenci iken öğrendim. Siyasi tarih hocamız Ahmet Şükrü Esmer anlatırdı. 2. Dünya Savaşı sona...

:15
CHP’nin üye tabanı
CHP’nin, Türkiye’ye ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı tam bağımsız Türkiye ülküsünü gerçekleştirme yükümlülüğü vardır. Kurucu, amaca ulaştıracak ilkeleri Cumhuriy...

:11
Yönetimden kaynaklanan kriz
Ekonomik büyümenin durağanlaşması, büyüme hızının birbirini izleyen üçer aylık dönemler itibarıyla eksiye düşmesi, işsizlik oranının yükselmesi, üretken yatırımların azal...

:9
Tutarlılık, dürüstlük
12 Eylül 1980 darbesi ve izleyen günlerdeki medyadaki övgülü yorumlarla, değerlendirmelerle, kırk yıl sonra medyadaki eleştiriler, küçük düşürücü ifadeler, demokrasiden y...

:16
Ayrışan Çin ve Türkiye
Gelişmiş olarak nitelendirilen ekonomiler, 2007- 8 sonrası işsizlik, talep yetersizliği, düşük büyüme hızı, deflasyona yuvarlanma tehlikesi ile durağanlığa girmişken, kor...

:15
Dış ekonomi politikaları etkileşimi
Dış politika, ekonomi politikasından bağımsız değildir. İktisat terminolojisi ile ekonomi politikası bağımsız, dış politika bağımlı değişkendir. İzlenen ekonomi politikas...

:6
Enerjide kendine yeterlilik
Türkiye’nin reel ekonomik hedeflerinden bir, belki de önemlisi, enerjide yeterliliğe ulaşma, dışa bağımlılığı azaltmaktır. Türkiye’nin enerji ihracatçısı olması ütopya ol...

:32
Biden’dan Cumhur İttifakı’na asist
ABD’li politikacılar, genelde patavatsız, övüngendirler ama Joseph (Joe) Biden gibi deneyimli bir politikacı, “Erdoğan’ı devireceğiz, muhalefeti destekliyoruz” türünde aç...

:7
Peçenin ardını görmek
Parasal olayları, ekonominin peçesi olarak gören ekonomistlere göre, önemli olan peçenin ardındaki reel ekonomiyi, reel ekonomideki gelişmeleri görmektir. Parasal dalgala...

:16
Haksızlığa, aymazlığa tepki
Ülkede yaşanan haksızlık, adaletsizlik, değerbilmezlik, çıkarcılık, ürkeklik, tabasbus, yalakalık, ikiyüzlülük, hoyratlık yeterli ve gerekli tepki gösterilmediğinden, aym...

:14
İktidara doğru kurultayı
CHP’nin 37’nci, iktidara doğru diye yaftalanan olağan kurultayının, bir slogan olarak kalmaması, amacına ulaşabilmesi için, izlenecek politikalara, alınacak kararlara yol...

Kriz derinleşiyor
Analiz yapmak, olayı belirlemek, nedenlerini irdelemek, öngörülerde bulunmaktır. Günü kurtarmak için izlenen politikalar, finansal kriz, bankaların yükümlülüklerini, taah...

:9
Kriz derinleşiyor
Analiz yapmak, olayı belirlemek, nedenlerini irdelemek, öngörülerde bulunmaktır. Günü kurtarmak için izlenen politikalar, finansal kriz, bankaların yükümlülüklerini, taah...

:7
Ekonomik sistem
Ekonomi biliminin amacı; kıt kaynakları verimli şekilde kullanılarak, toplumun gereksinme duyduğu mal ve hizmetlerin yeterli miktarda üretilmesi, uygun fiyatlarla sunulma...

:10
Ne hakla
Uzun yıllar öncesi, yılını tam anımsıyamıyorum, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya ile eleme maçı oynayacağız, yenersek finale kalacağız. Bu tür maçlar öncesi milli du...