Özdemir Nutku

Kastor ve Palluks ikizleri
Kastor ve Polluks ikizleri, efsanelerde yer alan birçok olayın kahramanları ve Troyalı Güzel Helena ile Kral Agamemnon’un karısı Klitemnestra’nın erkek kardeşleriydiler; ...

:16
Diyalektik
Sözcük yönünden diyalektik ‘tartışma sanatı’ anlamına gelir. Bu anlamda uzun uzun tartışan insanlara ve hatta iyi konuşanlara anlamı genişleterek ‘diyalektisyen’ denilir....

:7
Kırk yıl önce İzmir Devlet Tiyatrosu
Muhsin Ertuğrul’un ölmeyecek Anısına ve Sabri Süphandağlı’yı rahmetle anarak Muhsin Ertuğrul'un ellili yıllarda başlattığı bölge tiyatroları projesi ile ilk...

:5
Halk tiyatrosu üzerine
Naşit'ten sonra can çekişen tulûat sanatının son ustalarından İsmail Dümbüllüi, 1917 yılında, Kel Hasan'ın yanında sahneye çıkmıştı. Son elli yıl içinde bir kenara itilmi...

:6
Türk Tiyatrosunda şiddetin  konumu
Her alanda şiddetin egemen olduğu dünyamızda, sanat dolayısıyla tiyatro bu etkinin belirgin izlerini taşır. Ancak insanın varoluşundan bu yana şiddet de varolduğundan, ti...

:7
Zümrüdüanka’nın Külleri
Tiyatronun binlerce yıldan beri süregelen birleştirici gücünü henüz farketmemiş bir toplumda yaşıyoruz. Oysa insanlar, yaşamlarının birçok evresinde sorunlar, karmaşalar ...

:4
Kapitalizmin sanatı ve uzantısı
En sarsıcı tarihsel şokların ve devrimlerin varolduğu çağımızda sanat alanındaki bunalımları açıklamak çok yönlü bir incelemeyi gerektirir. Değişken toplum yapılarına old...

:9
Yirmi beş yıllık bir panorama
Sanatın günlük yaşama girdiği ileri çağdaş ülkelerde, sanatı üretenler kadar, o ülkeyi yönetenler de bu sorumluluğu duyarlar. Çünkü toplumu oluşturan bireylerin yaratıcı ...

:5
Alternatif oyun yazarlığı üzerine dağınık notlar
1. Yeni oyunlar da, otonom yöntemle yazılmalıdır. Alışagelinmiş konvansiyonel tiyatrodaki iki aşamalı yöntem (oyun yazarı metni yazar, yönetmen sahne metnini hazırlar) y...

:5
Eleştiri üzerine
Ünlü İngiliz tiyatro sanatçısı Alec Guiness, tiyatro eleştirisinde iki şeyi çok önemli bulur: ilki eleştirinin okunabilirliği, ikincisi eleştiricinin gösteriyi adeta seyr...

Sağlık ve sanat
Aristoteles, İ.Ö. 362-360 tarihlerinde yazdığı Poetika’sında dram sanatının amacını, tıbbi bir terim olan ve ‘ruhsal tedavi’ anlamına gelen katarsis sözcüğüyle özetler. B...

Muhsin Ertuğrul'un özgün sahne çalışmaları
       29 Nisan 1979’da yitirdiğimiz Muhsin Ertuğrul’un Anısına... Her yapılan iş kendi döneminin koşullarına göre değerlendirilir. Bunda toplum düzeyi, te...

Tiyatro demokratik düzenin temelidir
Bugünün içeriği, geçmişin biçimleriyle değil, çağdaş düşüncenin gerektirdiği biçim ve kurgu ile geçerlik kazanacağından, yeni tiyatronun alışagelinmiş ve kalıplanmış biçi...

:42
27 Mart tiyatro günü
 Tiyatro, birbirinden farklı insanların, değişik algılamalarla, sonuçta aynı doğruya yöneldikleri sanatsal bir değişim yeridir. Sanatın değişmesi ve değiştirmesi gerekli ...

Maharet, Devlet Tiyatrolarını yoketmek değil, daha iyisi içi...
Giriş Türk tiyatrosunu herşeyden önce, ödenekli, ödeneksiz ayrımını yapmadan bir bütün olarak düşünmek yazarları, sanatçıları, yöneticileri, yayınevleri, telif hak...

3.Kurultay'da alınan kararlar yanıştır
Bu kurultay özetle şu kararları almıştır: - Devlet Tiyatroları’nın idari anlamda özelleştirilmesi, - Ödeneklerinin 5 yıllık içinde her yıl yüzde 20 oranında...

Alınan kararlar yanıştır!
Bu kurultay özetle şu kararları almıştır: - Devlet Tiyatroları’nın idari anlamda özelleştirilmesi, - Ödeneklerinin 5 yıllık içinde her yıl yüzde 20 oranında...