Osman Zengin

:4
Tarikatları, kapatalım gitsin…
Çakma şeyh mes’elesi zuhur ettiğinden beri, bu mevzuuyu bu başlıkla yazmak istiyorduk.Ama araya giren tâziye yazıları v.s. gibi sebeblerden dolayı bugüne kaldı. An...

:4
Diyanet Radyo
Türkiye’de ilk radyo neşriyatı, 1927 Mayıs ayında İstanbul’da başlamıştı. İlk ses, ilk anons da, şöyleydi: “Alo alo… muhterem samiin, (dinleyiciler) burası, İstanbul tels...

:5
Tarihe göre senaryo mu, senaryoya göre tarih mi?
Doğru dürüst, TV seyreden bir insan değilim. Hatta haberlere bile bakmadığımdan, bazı eş-dost diyor ki “Yahu, sen haberlere bile bakmıyorsun. Peki, makaleleri nasıl yazıy...

:2
Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
Namlı, şanlı gazetemiz Yeni Asya’nın, içinde bulunduğumuzdan, pek kıymetini bilemiyoruz. Peki, bizim dışımızdan bakıldığında, nasıl görünüyor acaba? Buna dair, bir kaç mi...

:2
Fırıncı Ağabey...
Elli sene evvel, Risale-i Nurlarla müşerref olduktan sonra, bu dâvânın, mümeyyiz ağabeyleri ile tanışmaya başlamıştık. Ankara’da olduğumuzdan, orada bulunan ağabeylerle m...

:8
“Bir genç intihar edip ölmüş” deseler...
Zübeyir Gündüzalp’in, Afyon mahkemesi müdafaasında söylediği, “ Teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalb...

:2
İbrahim Ulu’ya rahmetler...
Her sene okullar açıldığında, Bursa’ya gelen talebe kardeşlerimizi tanımaya çalışırız.Bundan sekiz sene kadar evvel, gelen talebeler içinde onun çekik gözlü oluşu ...

:6
Yüzde beşler (% 5)
Geçen günlerde, CHP İstanbul İl başkanı, “Mustafa Kemal” deyince kıyamet koptu. At kaçtı, torba düştü. Neymiş? Yok, “Ona Atatürk” diyecekmişsiniz. Ve min el garaib… Yahu...

:5
Câzibedar fitne ve bastonlu dede…
Bundan, sekiz-on sene evvel, Ankara Kızılay’da, bir yaz günü yürüyorum. Ortalık zifirî ahlâksızlık kaynıyor, çeşit çeşit fitneler…Bir baktım, karşımdan bastonlu bi...

:5
Vahdet Yılmaz, Ahmed Denktaş, Selahaddin Akyıl…
Böyle, bir defada üç tâziye yazısı yazdığım yoktu, bu bir ilk.Âhir zamanın ölüm hâlleri de, bir acaib olmaya başladı. Son zamanlarda, cemaatimizden de epey ağabey ...

Vahdet Yılmaz, Ahmet Denktaş, Selahaddin Akyıl…
Böyle, bir defada üç tâziye yazısı yazdığım yoktu, bu bir ilk.Âhir zamanın ölüm hâlleri de, bir acaib olmaya başladı. Son zamanlarda, cemaatimizden de epey ağabey ...

:3
Evlilikte kırkıncı sene…
Dün itibariyle, evliliğimizin, otuz dokuzuncu senesini tamamlayıp, kırkıncı senemize adım attık şükür. Bu vesileyle, evlilik üzerine yazmayı istediğimiz bir makale de, ha...

:8
Kırk senelik büyük fitne
12 Eylül 1980 senesinde, Türkiye’nin, resmî 3. İhtilâl-i hâinanesi yapıldı. Dün, onun 40. senesi bitip, 41. senesine başladığı gündü. Bu hain ihtilâl, aynı zamanda, hem m...

:16
Türkiye’nin en büyük gazetesi: Yeni Asya
70’li senelerin başlarında, Yeni Asya Ankara temsilcimiz bize demişti ki; “Aslında, hem devlet teşkilâtlarının, hem de genelkurmayın en çok takip ettiği gazete, Yeni Asya...

:5
Gusül abdestinin farzı kaçtır?
Bir lâtife ile yazıya girelim. Süleyman Kösmene’nin sütununda değilsiniz. Burası, “İlhamdan satıra” sütunu.Peki, “bu da nereden çıktı?” diyebilirsiniz. Bu gazeteni...

:10
Cennete uçtun, be Said…
Umumiyetle, yazdığımız tâziye yazılarında, cemaatimizden vefat edenlerinden, tanıdığımız, hukukumuz olanları yazıyoruz.Bu Said kardeşimizle, pek mülâkî olduğumu ha...

:4
Bir günü, bin seneye bedel kudret...
Rabbimizin gücü ve kuvveti öyle büyüktür ki, insan havsalası, onu anlamaktan ve idrak etmekten âcizdir.Bir damla sudan yaratıldığını unutarak, kibrinden ve çalımın...

:4
Osman Kingir ve Kâmil Koyuncu’ya rahmetler…
Âhirete sevkiyat vagonu, hızla dolup dolup boşalıyor.Son zamanlarda, ne kadar eş, dost ve ahbabımızı o vagonlara bindirdik. Allah, hepsine rahmet eylesin. Artık, b...

:7
Dikkat! Ölüm tehlikesi var…
Böyle bir îkaz yazısını umumiyetle, elektrik pano ve trafolarının kapaklarında görürüz. Birçok kimse de, ölüm korkusundan, o gibi yerlere pek yanaşmaz bile.Ama esk...

:2
Yeni Hicrî senemiz hayırlı olsun
Takvimler bir bir yırtılıp, zaman öyle sür’atle geçiyor ki, arkasından yetişmemiz çok zor. Hicrî takvime göre 70, milâdî takvime göre de, 67 senedir, bu deveranın içinde ...