Osman Yiğit

:2
İnsanlık âleminin ebedî hayatı için çalıştı
Bir tarafta iman hakikatlerini neşrederken, bir taraftan da ehl-i imanın hukukunu müdafaa eden, en müşkül meseleleri Nur ismi temsili ile halleden, insanlık Âleminin ebed...

:8
Felâket ve helâket asrında Vâris-i Nebevî olmak - 1
Kur’ân tezgâhında yapılmış elmastan Zülfikâr ile dehşetli manevî putları kırarken pot kırmayıp, kâinatın yüksek hakikatini korkusuzca haykıracak... Ahir zaman; ins...

:6
Makam-ı İbrahim’de Nur gülleri
Ahir zaman alevleri içinde bir gül bahçesi misali bütün letâfetiyle arz-ı endam ediyordu Risale-i Nurlar… “Şarkı ayağa kaldıracak olan dindir” hakikatinden yola çıkarak “...

:14
Bir fuarın ardından
Fuarlar sadece teşhir yeri değildir. Hele de Yeni Asya’nın katıldığı fuarlar. Dosta güven, şevk, cesaret ve moral verir. Husûmet ehlini insafa getirir. Mütehayyirl...

:2
Kabirde şenlik var
Aziz Ağabeylerin hatırasına, Dünya yaşlanıyor. Yaşlandıkça, ebedî gençliğe namzed olanlar; dünyayı (kalben terk ettikleri gibi emr-i Hak ile maddeten de) terk ediy...