Osman Ünlü

Peygamberlik makamı aklın üstündedir
Aklın anlayamayacağı çok şeyler vardır ki, bunlar Peygamberlik makamında anlaşılır.    Sual: Peygamber olmadan, akıl ile her şeyi anlamak mümkün değil midir? Cev...

Facebook'ta paylaş
:3
Din adamının kötüsü olur mu?
"Âlimlerin iyisi, insanların en iyisidir. Âlimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür."   Sual: Her şeyin iyisi kötüsü olduğu gibi, din adamı olarak bilinenlerin içind...

Facebook'ta paylaş
:5
Dertlerin, belaların gelmesinin sebebi
Allahü teâlâ, sevdiklerinin günahlarını affetmek için, onlara dert, bela gönderiyor.   Sual: Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada...

Facebook'ta paylaş
:1
Hazret-i Mehdi'nin alametleri
Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. Adı, Muhammed, babasının adı Abdullah’tır.   Sual: Önceki zamanlarda olduğu gibi, zamanımızda da kendini "Mehdi" il...

Facebook'ta paylaş
Radyo dinlemek, televizyon izlemek
Radyo, televizyon, yayın vasıtasıdır. Bunlar da, kitap, gazete, dergi gibidirler...   Sual: Çeşitli programları, haberleri radyodan dinlemenin ve yine televizyondan...

Facebook'ta paylaş
Tertip sahibinin namazı
Tertip sahibi olan yani hiç kazaya kalan namaz borcu olmayan bir kimsenin durumu...   Sual: Sabah namazını kılamayan, kaza etmeyi de unutan ve kazaya kalan nam...

Facebook'ta paylaş
:5
İslâmiyette matem tutmak yoktur
"Matem tutan kimse, ölmeden tevbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir."   Sual: Dinimizde, muharrem ayının onuncu günü ve başka zamanlarda matem, yas tut...

Facebook'ta paylaş
:6
Aşûre günü
Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşûre gecesi, onuncu günü de Aşûre günüdür.   Sual: Aşûre gününün önemi nedir ve bu günde neler yapılmalıdır? Cevap: Muharrem ayın...

Facebook'ta paylaş
Babasını öldürenin miras alması
Mürtede vâris olunur, fakat mürted, Müslümana vâris olamaz.   Sual: Dinimize göre babasını, anasını öldüren bir kimse, bunların bıraktığı mirastan pay alabilir mi? ...

Facebook'ta paylaş
:1
Çok zayıf hayvan kurban olmaz
“Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen ve dişlerinin yarısı yok olan hayvan kurban olmaz.”     Sual: Zayıf veya gözleri görmeyen bir hayvanı, kurban olarak k...

Facebook'ta paylaş
:1
Hacda ihramlıya yasak olanlar
Hac için Mekke’ye gidip ihram giyen kimselere, bazı şeyleri yapmaları yasak olur.   Sual: Hac için Mekke’ye gidenler, hac esnasında istedikleri gibi hareket edebili...

Facebook'ta paylaş
Tarlası, bahçesi olanın kurban kesmesi
Üzerine vacib olmayan ibadeti yapan, yalnız nafile ibadet sevabı kazanır.    Sual: Elinde dinin bildirdiği zenginlik ölçüsüne göre parası olmayan kimsenin, bahçesi,...

Facebook'ta paylaş
Kurban kesmesi vacib olanlar
Fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Bunun zekât alması haram olur.   Sual: Elinde mevcut birikmiş parası olmayıp da, evi, arabası olan kimsenin, kurb...

Facebook'ta paylaş
:1
Haccın geciktirilmesi günah mı?
Farz olduktan sonra hacca gitmeyi, daha sonraki senelere bırakan kimse fasık olur.   Sual: Bir kimseye hac farz olduktan sonra, bunu geciktirmesi, sonraki senelere ...

Facebook'ta paylaş
:1
Haccın farzı üçtür
Haccın da farzları vardır ve üçtür. Bu üç farzdan biri yapılmazsa hac sahih olmaz.   Sual: Namazda olduğu gibi, hac ibadetinin de mutlaka yerine getirilmesi gereken...

Facebook'ta paylaş
:1
Haccın farz olmasının şartları
Bir kimseye haccın farz olması için, vücub şartlarının o kimsede bulunması lazımdır.   Sual: Bir kimseye haccın farz olması için, o kimsede ne gibi şartların bulunm...

Facebook'ta paylaş
:6
Zamanımızda müctehid âlim yoktur
Mezhepsizlerin din kitapları zararlıdır. Okuyanların dinini, imanını bozar.   Sual: Zamanımızda kendisini, âyetlerden hüküm çıkarabilecek müctehid zannedenler var. ...

Facebook'ta paylaş
:2
Cihad, isyan etmek, yıkmak değildir
  Cihad demek, ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek ve hükûmete isyan etmek değildir.     Sual: Zamanımızda cihad etmeyi, isyan etmek, öldürmek, yakmak, yıkm...

Facebook'ta paylaş
Masada yemek yemek
Resûlullah efendimizin âdet olarak yaptığı şeylere Sünnet-i zâide veya müstehab denir.   Sual: Masada yemek yemek, çatal, kaşık kullanmak, lüks arabalara binmek, so...

Facebook'ta paylaş
:1
Torununa zekât vermek
Anaya, babaya ve dedelerin, ninelerin hiçbirine ve kendi çocuklarına ve torunlara zekât verilmez.   Sual: Bir kimse, annesine, babasına, dedelerine, ninelerine, çoc...

Facebook'ta paylaş