Osman Ünlü

Gıybet etmemeli, edene de mâni olmalı
Gıybet ve iftira söylemek, büyük günah olduğu gibi, bunları dinlemek de haramdır.   Sual: İnsanlarda var olan hata ve kusurları, onların ardından söylemekte, başkal...

İslam âlimlerinin yazdıkları nasihattir
"Nefis, şeytan ve kötü kimselerin yalanlarına, fitnelerine inanmayalım!"   Sual: İslam âlimleri, din büyükleri, dinin emir ve yasaklarını, sözle ve yazı ile bildire...

Cennet de, mahluktur, yaratılmıştır
Allahü teâlâ, mahluklarının, yarattıklarının hiçbirisine girmez, birinde bulunmaz.     Sual: Cennet de Allahü tealanın yarattıklarından bir yerdir deniyor. Cenne...

İmanı gideren söz söyleyince
  Küfre sebep olan sözü, hata ederek, yanılarak söyleyenin imanı ve nikâhı bozulmaz.   Sual: Bir Müslüman, bilerek veya bilmeyerek imanı gideren bir söz söyleyin...

İbadetlerin önemine göre sıralaması
“Meşrû'ât, yani ibadetler, Müslümanlara yapılması emrolunan şeyler, dört kısımdır..."   Sual: Dinimizin ibadet olarak emrettikleri nelerdir, bunların önemine göre s...

Yemekte, içmekte bidat olur mu?
“Bidat, dinden olmayan, ibadet olmayan, âdet olan bir şey ise, dinimiz bunu reddetmez."   Sual: Yemede, içmede, giyinmede, ulaşım vasıtalarında ve ev işlerinde de b...

Gazâya ve şehitlere verilen sevap
"Ya imam, bize cihadın ve gazanın sevabından haber verir misiniz?"   Sual: Dinini, vatanını, namusunu korumak için harbe gidenlere ve şehit olanlara ne gibi sevapla...

Organların kullanılmasına izin vermek
Organlarını vakfetmek veya sadaka olarak vermek caiz değildir.   Sual: "Ben öldükten sonra, organlarımın, hastalara verilmesini istiyorum" demenin, dinen mahzuru ...

Yemeyi, içmeyi terk etmek
Namazı ayakta kılacak ve oruç tutacak kadar gıda almak farzdır.   Sual: Yemeyi, içmeyi terk ederek açlıktan ve susuzluktan ölen bir kimse, bu yaptığından sorumlu ol...

Namazda harfleri karıştırmak
Bir harfi, başka harf okumakta, harfler çok farklı ise, namazı bozar.   Sual: Namazda okunan sure ve dualarda, harflerin yeri değiştirilmiş olsa, namaza  zarar veri...

Secdede nelere dikkat etmelidir
“Secdede iken ayakların, en az birer parmağını yere koymak farzdır."   Sual: Namaz kılarken secdede nelere dikkat etmelidir ve neler üzerine secde yapılabilir? C...

Müslüman ihtilalci mi olur?
Fitne çıkarmak, Müslümanların ezilmelerine sebep olmak haramdır.   Sual: Seyyid Kutb'un, "Cihân Sulhu" kitabında: “Müslümanlar ihtilalci olur. Zulüm, haksızlık yapa...

Kişinin iyi veya kötü olacağı belli midir?
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Hiç kimse Cennete, ibadeti sebebi ile girmez."   Sual: Bazı kimseler; “İnsanların iyi veya kötü olacakları ezelde takdir edildiği içi...

Günah işleyenlere mâni olmak
Bid'ati yayanları ve dini öğrenmeye mâni olanları sevmek, günahtır.   Sual: Bir Müslümanın, açıkça günah işleyenleri görünce, gücü yetse de, yetmese de mâni olmaya ...

Evde cemaatle namaz kılmak
Evde cemaatle kılınca da, cemaat sevabına, yani yirmiyedi kat sevaba kavuşulur.   Sual: Bir Müslüman, beş vakit namaz için camiye gitmeyip, evinde, hanımı ve çocukl...

Müslümanlar niçin zayıf, güçsüz
İngilizler, Müslümanları içeriden yıkmak için, casuslarını Osmanlı topraklarına gönderiyorlardı...   Sual: Müslümanların zayıf ve güçsüz kalmasına, İslamiyetten uza...

Vakit girmeden kılınan namaz
“Farz namazları vakti girmeden önce ve vakti çıktıktan sonra kılmak büyük günahtır..."     Sual: Takvimdeki namaz vakitlerinde yanlışlık olursa veya ezan erken o...

İnsanlara, kaba davranmak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Bir erkek, zevcesini döverse, kıyamette ben onun davacısı olurum."     Sual: Bir kimsenin insanlara, hanımına, kocasına, çocukları...

İnsanlara, kaba davranmak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Bir erkek, zevcesini döverse, kıyamette ben onun davacısı olurum."     Sual: Bir kimsenin insanlara, hanımına, kocasına, çocukları...

İslam nimetinin elden çıkmasının sebebi
"Müslümanlık ismi altında, yeni, uydurma bir din kurmak istiyorlar!"   Sual: İslam dinini bozmak, yok etmek için çalışanlar, hep aynı kılıkta, aynı taktikle mi İsla...