Osman Ünlü

:2
Doğru yol, Ehl-i sünnettir
İtikadı doğru olan Müslümanlara Ehl-i sünnet vel-cemâ'at veya Sünnî denir.   Sual: İslâm dinini, doğru olarak nereden, hangi âlimlerin kitaplarından öğrenebiliriz? ...

Facebook'ta paylaş
:1
​Tevekkül için, kuvvetli iman gerekir
“Tevekkül için, hem kuvvetli bir iman, hem de kuvvetli bir kalp lazımdır..."   Sual: Bir Müslümanın, Allahü teâlâya tam güvenebilmesi için ne yapması gerekir? Ce...

Facebook'ta paylaş
:1
Hastanın hastalığından şikâyetçi olması
Hastalığı herkese söyleyip, hâlinden şikâyet etmek haramdır. Şikâyet niyeti ile değilse haram olmaz.   Sual: Hasta olan bir kimsenin, hastalığını her önüne gelene a...

Facebook'ta paylaş
Namazı vaktinde kılmaya mâni özürler
“Boğulmak üzere olanı kurtarmak için namazı vaktinden sonra kılmak sahihtir.”   Sual: Dinimizde, namazı vaktinde kılmaya mani olan özürler var mıdır, varsa bunlar n...

Facebook'ta paylaş
Kabir, derin olmalıdır
Kabir, su girmemesi, koku çıkmaması ve hayvanların açmaması için, derin olmalıdır.   Sual: Kabrin derinliği, genişliği ne kadar olmalı ve ölünün kabir içine konuş ş...

Facebook'ta paylaş
Peygamberlik, çalışmakla elde edilmez
Peygamberlik; çalışmakla, açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibadet yapmakla ele geçmez.   Sual: Allahü teâlânın gönderdiği Peygamberlerin hepsi aynı derecede, aynı yük...

Facebook'ta paylaş
Uyanıkken ele geçen kıymetlidir
Hamallar, rüyada, kendilerini paşa görür. Halbuki, uyanık iken, ellerine bir şey geçmez.   Sual: Bazı kimseler, uykuda, rüya âleminde, kendini hükümdar veya yüksek ...

Facebook'ta paylaş
:5
İslam nimetinin elden çıkması
Kendilerine Müslüman süsü veren bazı kâfirler yeni, uydurma bir din kurmak istiyorlar!..   Sual: İslamiyet gibi, Allahın ihsan ettiği en kıymetli nimetlerin insanın...

Facebook'ta paylaş
:2
Mabet, ibadet için, toplanılan yerdir
İbadet yapmak için, toplanılan yerlere mabet veya ibadethane denir.     Sual: Mabet ne demektir, buralarda ne yapılır, mabetlerin maksadı, gayesi nedir? Ceva...

Facebook'ta paylaş
:5
“Dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta...
    Sual: İnsanlardan yiyecek, içecek istemek de, dilenmek gibi zillet mi olur? Cevap: Tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak yani zillet demektir. Bir günlük...

Facebook'ta paylaş
İnanan ve itaat edene niçin azap edilsin?
"Allahın nimetlerine şükreder ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin?"     Sual: İman edip emirleri yapıp, yasaklardan sakınanlara, ahirette azap olacak ...

Facebook'ta paylaş
:1
Şükredilirse, nimetler artar
Kur'ân-ı kerîmde buyuruldu ki: ''Şükrederseniz, verdiğim nimetleri elbette arttırırım.''   Sual: Bir insan veya bir millet kavuştukları nimetin kıymetini bilmezlers...

Facebook'ta paylaş
:4
İnsanların iyisi, faydası çok olanıdır
İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır.   Sual: İnsanların iyileri, insanlara ve bütün yaratılanlara karşı iyil...

Facebook'ta paylaş
:2
Herkese merhamet etmelidir
Birbirlerine merhamet edenlere, Allahü teâlâ merhamet eder. O, merhamet edicidir.     Sual: Bir Müslümanın, herkese ve her mahluka karşı, merhametli, şefkatli mi...

Facebook'ta paylaş
:1
İbadetler üç kısımdır
İbadetler yalnız bedenle, yalnız malla ve hem beden hem de mal ile yapılanlar diye üçe ayrılır.   Sual: Dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetler kaç kısma ayrılmak...

Facebook'ta paylaş
:1
Aşırı değil orta hâlde olmalı
Uykuda, yemekte ve söylemekte aşırı gitmeyip orta derecede olmalıdır.     Sual: Müslümanlardan bazısı, dinin emirlerini yapma konusunda çok aşırı gitmekte ve etr...

Facebook'ta paylaş
:2
“Kızını fasıka veren, melundur”
Bir kimse namazını kılan, günah işlemeyen ve nafakasını helalden kazanan biriyle evlendirmelidir.   Sual: Bir Müslüman, kızını evlendirirken, tercihi ne olmalı, ney...

Facebook'ta paylaş
:8
“Ümmetim, yetmişüç fırkaya ayrılacaktır”
Her müminin tek kurtuluş fırkasını ve bunların Cennete girmeye sebep olan itikatlarını arayıp bulması ve tabi olması vaciptir.   Sual: Müslümanların çeşitli fırkala...

Facebook'ta paylaş
:3
Eshâb-ı kiramın yolunda birleşmeli
Eshâb-ı kiramın hepsi, Kur'ân-ı kerimi, Resûlullah efendimizden öğrendiler. Öğrendiklerini, gittikleri yerlere yaydılar.   Sual: Zamanımızda Müslümanlar paramparça ...

Facebook'ta paylaş
Eshâb-ı kiramın hepsi müctehid idi
Peygamber efendimizi gören Müslümanların hepsi derin âlim ve her biri, birer müctehid idiler.   Sual: Peygamber efendimizi gören, sohbetinde bulunanların her biri, ...

Facebook'ta paylaş