Osman Ünlü

Vekâlet ile iş yapmak
Vekâlet; bir kimsenin, bir işi yapmak için, başkasını kendi yerine koyması demektir.    Sual: Vekâlet vermek, birini vekil yapmak ve iki kişi arasında haberci olm...

Kurban edilen, İsmail aleyhisselamdı
Kur’ân-ı kerim, kurbanlığın İsmail aleyhisselam olduğunu gösteriyor...   Sual: Bazı kimseler, kurban edilmek istenen İshak aleyhisselamdı diyorlar. Böyle bir şeyi...

Zilhicce ayının fazileti
Zilhicce, hac ibadetini yaptığımız ve kurban kestiğimiz aydır ve fazileti büyüktür.     Sual: Zilhicce ayınının diğer aylardan bir farkı, üstünlüğü var mıdır, ...

Oruçta ve kurbanda hilali görmek...
Kurban Bayramı'nın birinci günü, Zilhicce ayının hilalini görmekle anlaşılır.     Sual: Oruca başlamakta, bayram yapmakta, hac etmekte ve kurban kesmekte, dinimi...

Kurbanlık hayvan satın alınırken...
Kurbanlık alınırken; “Bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya” diye niyet etmelidir.   Sual: Kurbanlık hayvanları satın alırken, kurban etmeye diye niyet et...

Çocuk için akika kesmek
Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir.   Sual: Akika nedir, niçin kesilir, belli bir zamanı var mıdır, Kurban Bayramı...

Çok zayıf hayvan kurban olmaz
Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan hayvanı kurban etmek caizdir.     Sual: Zayıf veya gözleri görmeyen bir hayvanı, kurban olarak kesmek uygun olu...

Tarlası, bahçesi olanın kurban kesmesi
“Tarlasından aldığı mahsul veya dükkânın geliri ihtiyacını karşılamayan kimse, imam-ı Muhammede göre fakirdir.     Sual: Elinde dinin bildirdiği zenginlik ölçü...

Kurban kesmesi vacip olanlar
"Hasislerin, cimrilerin en kötüsü, kesmesi vacip olduğu hâlde kurban kesmeyendir."     Sual: Elinde mevcut birikmiş parası olmayıp da, evi, arabası olan kimsen...

Haccın geciktirilmesi günah mı?
Farz olduktan sonra hacca gitmeyi, daha sonraki senelere bırakan kimse fasık olur!     Sual: Bir kimseye hac farz olduktan sonra, bunu geciktirmesi, sonraki sene...

Emniyet yoksa hac farz olmaz
Hac yapacak kimse, hac yapabilme şartlarına haiz olmalıdır.    Sual: Hac yolu, salgın hastalık veya benzeri sebeplerle emniyetli değilse, hac yapmak farz olmaz mı? ...

Haccın farz olmasının şartları
Bir kimseye haccın farz olması için, haccın vücub şartlarının o kimsede bulunması lazımdır.     Sual: Bir kimseye haccın farz olması için, o kimsede ne gibi şart...

Kabirde herkese sual vardır
Bütün insanlara kabir suali olacağını, Ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile bildirmektedir.     Sual: Herkese ve küçük yaşta ölen çocuklara da kabir suali var m...

Büluğa erenin Müslümanlığı
“Kız çocuğu küçükken; anasına, babasına tabi olarak Müslümandır..."     Sual: Küçükken çocuklara islamiyet öğretilince, büyüdüklerinde, ergenlik çağına girince b...

Kâfir olmayı isteyen kimse!
Kâfir olmayı isteyen kimse, buna niyet ettiği anda kâfir olur, imanı gider.     Sual: Bir Müslüman, kâfirlere özenerek onlar gibi olmayı, onlar gibi inanmayı ist...

Cuma günü ruhlar toplanır mı?
Cuma günü, ruhlar toplanır, birbirleri ile tanışırlar ve bugün kabir azapları durdurulur.    Sual: Cuma günleri ruhlar bir araya gelirler mi ve cuma günü ölenlere a...

Ölen insanın ruhu nereye gider?
İnsan ölünce, ceset çürüyünce, kalb ve ruh yok olmaz...   Sual: İnsan ölünce, ruhu ne olur, bir yere gider mi yoksa yok mu olur? Cevap: İnsan ölünce, ceset çür...

Cuma namazında cemaat sayısı
Hanefi mezhebinde, misafir ve hasta ile de cemaat hasıl olur.   Sual: Cuma namazı kılmak için, cemaatin belli bir sayıda olması gerekir mi? Cevap: Cuma namazı ce...

Müslüman isyan etmez, fitne çıkarmaz
Sual: Seyyit Kutbun, Cihân Sulhu kitabında: “Müslümanlar ihtilalci olur. Zulüm, haksızlık yapan hükûmete karşı ihtilal yapar” deniliyor. Bu söz doğru mudur? Cevap: B...

Sünnetlere, namaza diye niyet etmek
Namaz vakti içinde, o vaktin farzından başka kılınan her namaz, o vaktin sünneti de olmaktadır.   Sual: Beş vakit namazın sünnetlerini kılarken, sadece Allah rıza...