Osman Ünlü

Kum ile teyemmüm edilir mi?
Tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez.   Sual: Su bulunamadığı zaman, toprak değil de sadece kum varsa, bu kum ile ...

Facebook'ta paylaş
:1
Hoparlörle ezan okumak
Bütün bidatler, günahlar, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir.   Sual: Bazı kimseler, sesi uzaklara götürdüğü için hoparlörle ezan okumanın fa...

Facebook'ta paylaş
Hoparlörle ezan okumak
Bütün bidatler, günahlar, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir.   Sual: Bazı kimseler, sesi uzaklara götürdüğü için hoparlörle ezan okumanın fa...

Facebook'ta paylaş
:5
Tecdid-i iman ve nikâh
Bir kâfir, bir kelime-i tevhid söylemekle mümin olduğu gibi, bir mümin de, bir söz söylemekle kâfir olur.   Sual: Bazı kimseler; insan, namaz kılıp, her ibadeti, h...

Facebook'ta paylaş
:3
İyi, hakiki bir Müslüman olmak
Hakiki Müslüman olmak için, kıymetli ömrü, lüzumsuz mübahlara bile harcamamalıdır.   Sual: İyi bir Müslüman olabilmek için ne yapmalı, nasıl bir yol takip etmelid...

Facebook'ta paylaş
İsimlerini saygı ile söylemek
“Eshâb-ı kiramı çok sevmeli, hürmet etmeli, isimlerini işitince 'radıyallahü anh' demelidir.   Sual: Allahü teâlânın, Resûlullah efendimizin, Eshâb-ı kiramın ve İsl...

Facebook'ta paylaş
:2
Nefis ve şeytandan gelen, vesvesedir
Kalbe gelen hâtıranın cinsini anlamak için, İslâmiyete uygun olup olmadığına bakılır.   Sual: İnsanın kalbine, nefsinden ve şeytandan gelen şeyler, iyi de, kötü de ...

Facebook'ta paylaş
:1
Allahü teâlâ dileseydi, sebepsiz yaratırdı
Allahü teâlâ, işlerini sebeplerle yaratmamış olsaydı, kimse kimseye muhtaç olmazdı.   Sual: Allahü teâlâ, dileseydi ilaç almadan hasta iyi olamaz mı, yemeden doyur...

Facebook'ta paylaş
:1
Allahü teâlâ dileseydi, sebepsiz yaratırdı
Allahü teâlâ, işlerini sebeplerle yaratmamış olsaydı, kimse kimseye muhtaç olmazdı.   Sual: Allahü teâlâ, dileseydi ilaç almadan hasta iyi olamaz mı, yemeden doyur...

Facebook'ta paylaş
Her istediğini yemek israf mıdır?
"İstediğini ye, istediğini giyin! İnsanı yanlış yola götüren, israf ve tekebbürdür."     Sual: Bir kimsenin, canı çektiği her yiyeceği, içeceği, yemesi ve içmesi...

Facebook'ta paylaş
Her istediğini yemek israf mıdır?
"İstediğini ye, istediğini giyin! İnsanı yanlış yola götüren, israf ve tekebbürdür."     Sual: Bir kimsenin, canı çektiği her yiyeceği, içeceği, yemesi ve içmesi...

Facebook'ta paylaş
:2
Havadaki azot ve oksijen de nimettir
Havada gaz hâlinde bulunan azot, yumurta akı, ekmek, et gibi cisimlerin yapı maddesidir.     Sual: İnsan, rahat nefes alıp verdiği için, bu nimete de şükretmeli ...

Facebook'ta paylaş
:3
İsraf, malı helak etmektir
İsraf, malı dine ve dünyanın mubah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir.      Sual: İsraf etmek ne demektir ve neler ne şekilde yapılırsa israf ...

Facebook'ta paylaş
İsraf, malı helak etmektir
İsraf, malı dine ve dünyanın mubah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir.      Sual: İsraf etmek ne demektir ve neler ne şekilde yapılırsa israf ...

Facebook'ta paylaş
Hakiki Müslüman demek
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimde bir Müslümanın nasıl olması icap ettiğini beyan buyurmuştur.   Sual: İman edip, elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman...

Facebook'ta paylaş
Hakiki Müslüman demek
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimde bir Müslümanın nasıl olması icap ettiğini beyan buyurmuştur.   Sual: İman edip, elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman...

Facebook'ta paylaş
:5
İslâmiyet gelmeden önce
“İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan kırk sene sonra Romalılar Kudüs’e hücum ettiler..."   Sual: İslâmiyet gelmeden önce bugünkü Orta Doğu’nun, Arap Yarımadası'nın ...

Facebook'ta paylaş
İnsanların bütün işlerini yaratan...
Yaratan, yapan yalnız Allahü teâlâdır. Sebeplerin meydana getirdiği her şeyi yaratan da Odur.    Sual: Kâinatta yaratılmış olan her şey, belli bir sebeple yaratılma...

Facebook'ta paylaş
:1
Kıyamet günü mizan vardır
Amelleri, işleri ölçmek için, bilmediğimiz bir Mizan, bir ölçü aleti, bir terazi vardır.   Sual: Kıyamet günü mizan denilen bir teraziden bahsediliyor. Mizan bizim ...

Facebook'ta paylaş
Müslüman olarak kalabilmek için
"İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz."   Sual: Zamanımızda, kendimizin ve çocuklarımızın Müslüman olmaları ve Müslüman o...

Facebook'ta paylaş