Osman Can

Sistem tartışmalarında yine usule dair
Hükümet modellerinin sağlıklı bir şekilde tartışılmadığı açık. Gündelik siyaset malzemesi haline getirildiğinden dolayı, bu konuda sarf edilen her bir sözün, gü...

:3
Başkanlık ve yargı II
Bir önceki yazıda parlamenter sistemde yargının mahiyetini ortaya koymaya çalışmıştım. Bu sistemlerde genelde yargıçlık mesleği hukuk alanında uzmanlaşmış ve ya...

:6
Başkanlık sistemi ve yargı -1
Parlamenter sistemlerin tamamında hâkimlik görevi, hukuk alanında uzmanlaşmış ve yargı bürokrasinin hiyerarşi ve denetiminden geçmiş kişiler tarafından yerine g...

:19
Yabancı düşmanlığında son perde
Seçim rekabetinde gelinen noktanın iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Pek çok değerin aşındığı bir süreçten geçiyoruz. Kurumlar aşındığı gibi, popülizm ne...

:57
Başkanlık sistemi ve kuvvetler ayrılığı
Egemenlik bir ülkede en yüksek buyurma gücüdür. Demokratik bir ülkede egemenlik millete aittir. Ülke demokratik değilse, anayasasında “egemenlik millete aittir”...

:18
Başkanlık tartışmasında usule dair
Seçimlere sayılı günler kaldı. Kamuoyu bir yandan seçimin gidişatına odaklanmışken diğer yandan, seçim sonrasının temel başlıklarından anayasa ve başkanlık sist...

:52
Kötülüğün kaynağı Kenan Evren; öyle mi?
Köy ortamında en büyük heyecanım okulların başlamasıydı. Türkiye’nin en doğusunda bir köy ortamımda, yeni kitaplar, yeni bilgiler ve batıdan gelen öğretmenleri ...

:28
Parlamenter sistemin krizi: İtalya örneği
Başkanlık sistemini olumlu yanlarını görmek için alternatifi olan parlamenter sistemin bazı zaaflarına da bakmak gerekir. Bunu en iyi görebileceğimiz ülkelerden...

:20
Başkanlık sistemi cumhuriyetçidir
Seçim gündemi, gündelik siyasetin ateşli söylemleri ve polemiklerince belirlenirken, seçimin “gündelik” olmayan, sisteme dair boyutlarını konuşmaya koyulalım. B...

Anayasa Mahkemesi ve paradigma değişimi
Anayasa Mahkemelerinin demokrasilerde tek bir anlamı vardır. Yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin devlet o...

Yargının toplumsallaşması
Bu gazetenin yazarlarından sevgili Hüseyin Besli yazısında değinmese, 27 Nisan sürecine başlayacaktım. Ama onu haftaya erteleyeyim.  “Oysa adalet tek bir ya...

:4
23 Nisan’a saygı ve CHP seçim beyannamesi
Yarın 23 Nisan. Gün geçtikçe değeri, anlamı ve tarihteki iz düşümü daha da anlaşılır hale gelen gün. Anadolu’nun her livasından seçilen beşer mebus ile İstanbul...

:4
Yeni sisteme zorlama mı?
AK Parti’nin seçim beyannamesi ortaya çıkmadan önce sarf edilen bir sözü hatırlayalım: “Topluma sistem dayatılıyor!”  Muhtemelen beyannamenin açıklanmasında...

:10
Mevcut sistem ile yola devam?
“Aklın gereği mevcut parlamenter sistemin demokrasi ve adalet kalitesini yükseltmek midir? Yoksa temel vurgusu evrensel değerler değil, ‘bize göre’ olan meçhul ...

:38
Türk tipi başkanlık 
Bu kavram üzerinden tartışmalar devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Zira bu kavram sadece bir siyasal polemik konusu değil, aynı zamanda toplum psikolojisiyle...

:5
Aslolan adalettir, sistemin adı değil
Adaletin muhatabı sadece yargı sistemi değildir. Bir bütün olarak devletin adil olması, yurttaşlara adaletli, hakkaniyetli ve eşitçe davranması gerekir. Yani ya...

:4
Başkanlık sistemi ve etkinlik
Bir önceki yazımda başkanlık sistemine ilişkin tartışmalarımızda dikkate alınması gereken esas meselenin sistemin demokratik olup olmadığı, daha doğrusu tartışm...

:69
Başkanlık sistemi ve bilinilirliği
Seçime doğru giderken kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan konulardan biri de hükümet sistemi.  Kamuoyu yoklamaları başkanlık sistemi konusunda bilinirlik dü...

:16
Yabancı düşmanlığına dikkat!
Yabancı düşmanlığı deyince aklımıza hep Avrupa, özellikle de Almanya geliyor. Ve yabancı düşmanlığı derken bunu 80’lerden itibaren göçmen işçiler nedeniyle görü...

:6
Parti kapatma ve anayasa değişikliği II
Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve yöneticilerinin bir yandan maskaralık dedikleri, diğer yandan da ciddiye alıp kamuoyunun gündemine taşıdıkları “CHP’yi kapatma...