Orhan GÜLER

:2
“Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)
Yazılarımız hakkında bilhassa “yeniasya.com.tr”de yorumlar yaparak bizi müşerref kılan kıymetli okuyucularımıza teşekkürlerimizle...25 Ağustos 2020 tarihli ve “‘12...

:5
“Nur hizmetini hayatımızın ilk sırasına taşıyalım”...
GENÇYORUM* Yeni nesillere sağlam bir gelecek vizyonu sunmak, geleceğimizi sağlam temellere oturtmak “kökü ma’zide olan bir âtî” yaklaşımıyla mümkündür. Nesillerimi...

:3
“Risale-i Nur Talebelerinin vazifeleri ‘îman’dır”...
“Yeni Asya” yazarlarından Nur’lu tesbitler - 1* Risale-i Nur Talebelerinin vazifeleri “î- man”dır. Bu sebeple “hayat mes’eleleri” onları alâkadar etmemeli ve merak...

:2
“Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür!”...
Gerçi 2017 yılı seyahat (gezi) yazılarını bir yazımıza mevzu etmiştik, fakat bir sonraki seneyi (2018) “atlamışız!”Hayıflanmıyoruz; zira 2019’la birlikte değerlend...

:2
Editör-yazar ilişkisi: Sonucu önceden belli tartışma!...
Ma’lûmdur ki “editör-yazar” taifesi, en basit ta’birle, “yazı”nın olduğu hemen her yerde (“basın yayın”dan tutun “görsel-işitsel-dijital medya”ya, hattâ “tiyatro, sinema ...

:3
Siyasî mevzularda kalem oynatmak ne kadar zor?
Gazetemiz bazında “siyasete bakış” açısından en az üç tip kalem ehlimiz olduğu söylenebilir her hâlde: *İştigal sahası tamamen siyaset olanlar, *Nâdiren siyasete bakanlar...

:3
Ayasofya mücadelesi “şeairi muhafaza” sayılabilir
GENÇYORUM* Tek bir siyasî görüşün elinde bir dine ya da siyasî ideolojiye karşı intikam aracı olarak Ayasofya’yı kullanmak sürekli bir kavgaya sebep olacak[tır]. (...

:10
“Yeni Asya” okuyan “haftada bir kitap” okumuş olur!...
Gazete okuyucusu haber ve makaleler vasıtasıyla içtimaî-siyasî mes’elelerden haberdar olurken aynı zamanda belli bir fikir de edinir veya sahip olduğu görüşünü perçinler....

:2
“12 sayfa”lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!.....
Unutmuşuz, ama bir değerlendirme yapmak için fazla da gecikmiş değiliz! Neyi mi unutmuşuz? Gazetemizin aşağı-yukarı bir sene evvel 12 sayfaya inişini...Evet, hatır...

:3
“Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât......
Nâdiren de olsa yazı, haber ve röportajları ile gazetemizde arz-ı endam eden kıdemli editörlerimizden Selçuk Subaşı’nın gazetemizde tam bir ay evvel (19-20 Temmuz 2020) n...

“Farklılıklardaki tamamlayıcılığı keşfetmek...”...
GENÇYORUMl (...)Matematik bize diyor ki: “Kendini O’nunla (cc) kıyaslama; zira sen, O’na (cc) kıyas edilemeyecek derecede bir hiçsin. O’nu (cc) kendinle de kıyasla...

Bir ay öncesinden bir “Hicrî yıl başlıyor” yazısı!.....
İnsanız, âciziz.Fıtratımız icabı fiiliyatımız (vazife ve mes’uliyetler) noktasında noksanız; hattâ kusurlu! Ne kadar dikkat etsek de eksiklik ve hatalardan hâlî de...

:3
Bir “Risale-i Nur araştırmacısı:” Cevat Çakır
Gazetemizin velût kalem ehli ailelerinden “Çakır’lar”dan Cevat Çakır’ı “çevre yazarı” olarak bilirsiniz, değil mi? (Ma’lûm, her yazarın—umumî olarak—şahsî mesleği veya de...

Dergi kapak konularına dair sübjektif görüşlerimiz!
Kafa kâğıdımız—herkes gibi—büyüklerimize göre “genç,”küçüklerimize göre de “yaşlı” sayılır! Ve kendimizi bildik bileli ciddî mânâda “Risale-i Nur,” “Yeni Asya,” evveliyat...

:3
“Risale-i Nur hizmeti ‘belâların def’i’ne vesiledir”...
GENÇ YORUMKâinatın mayasının “muhabbet” olduğunu, “Sözler”i okuyanlar bilir. Bu maya giderse eğer hiçbir şey tutmaz. Mayasız ekmeğin, yoğurdun tutmayacağı gibi... ...

:3
Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Abdülbâkî Çimiç...
Bediüzzaman’la alâkalı veya onun âsârı ve fikriyatı hakkında herhangi bir şey yazmak kolay olmadığı gibi herkesin harcı da değildir her hâlde.Üstelik bu kadar çok ...

:1
Bu yıl da “Yeni Asya”nın Ramazan sayfası çok güzeldi! - 4...
Gazetemizin bu seneki “Duâ ayı Ramazan 1441” başlıklı sayfası da dolu dolu geçti. Elbette sayfayı “çok güzel” kılan, çoğu serînin “Risale-i Nur” mantığıyla hazırlanmasıyd...

:2
“Umumî musîbet, umumî bir temizliği zarurî kılar”...
GENÇYORUM* İnzivaın hakikati [ş]u değil midir aslında?: Kendi kabuğuna çekilip kendi varlığının derinliğine inmek... Oradan gerçek varlığa yol bulmaksa sonuçtur. “...

:3
“Hastalıkların temelinde ‘hadd-i vasatı aşmak’ vardır”...
Hayatımızı zorlaştıran negatif unsurlardan uzak durarak korunurken hayatımıza pozitif unsurları da fıtratımız gereği katmak durumundayız. (Aytekin Coşkun)* Risale-...

:2
Bir “Bediüzzaman araştırmacısı”: Mustafa Öztürkçü......
Fikrimize katılır mısınız bilmeyiz, gazetemizde yazanların bir kısmı kendi çapında bir “Bediüzzaman araştırmacısı”dır; zira umumiyetle onun “Risale-i Nur Külliyatı” hakkı...