Orhan Gazi GÖKÇE

Eğitim dedikleri
Modern yaklaşımlara göre eğitim, birey ve toplumun alacağı karakteri belirleyen kasıtlı bir süreci ifade eder. Eğitimin, girdileri ve çıktıları ile mekanik bir düzenek ol...

15 Temmuz
İsmet Özel’in can yakıcı ve zihin açıcı tespitlerinden birisi de Merhum Mehmet Akif’in “Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker” dizesine getirdiği yorumdur. Özel, insa...

Son düdük
Şu hayat sahasında neler görmedi ki gözlerimiz? Direkten dönen toplar, verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen kartlar, sahaya atılan yabancı maddeler... Ne şimdi bu, şaka m...

Hz. İbrahim yahut Donkişot
Gerçek ile kurgu, sahte ile hakikî arasındaki çatışmanın zirve yaptığı çiğ bir çağın çocukları olarak açtık gözümüzü dünyaya. En basit, günlük işlerimizde, ilişkilerimizd...

Vay Be Ne Yolculuktu!
İlk nefesle birlikte bir çabanın içinde bulduk kendimizi. Aklımız ermese de, fikrimiz olmasa da ekmeğe, suya; bir annenin şefkat dolu okşayışına muhtaç olarak çırpınmakla...

Konya
Konya’ya dair konuşmak yahut yazmak Konya’ya kısa zamanlı uğrayıp geçmiş olanlar için kolay, üniversite yıllarını Konya’da geçiren, orada derin dostluklar biriktiren ve d...

Yüksek gerilim
İlk tahlilde sevimli bir ifade olmayıp, güzel şeyler çağrıştırmasa da gerilim, esasında hayatımızı canlı kılan, bizi canlı tutan enerjinin ta kendisidir.  Hz. Mevlânâ’nın...

Kanan kim? Kandıran kim?
Bugünü, düne hayretle, yarına derin kaygılar içinde bakarak geçiriyoruz. Özeti böyle olan hayata kaçan trenler, kaybolan fırsatlar, elden çıkan imkânlar, varılamayan hede...

Usanmak Hakkımız, Naz Oldu Kârımız
“Bir devlet içün çarha temennâdan usandık.  Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık.”   (Nabî)   Merhum Nabî, meşhur usandık redifli gazeline bu beyit ile ...