Orhan Ali Yılmaz

Asıl özürlülerimiz...
3 Aralık, “Dünya Özürlüler Günü.” Daha nâzik ve ince bir ifâdeyle söylersek, “Dünya Engelliler Günü.” İstatistiklere göre, Türkiye’de “sekiz buçuk milyon” özürlü insanımı...

“Adâlet” üzerine bir kaç söz...
Bir Âyet: “Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutan, hem de muhafaza edenler olun! Ve “adâletli” şâhitler olun! Bir kavme, bir topluluğa olan kininiz, öfkeniz ve...

Millete hizmet...
(Ehemmiyetine binaen) Çalıyor acı acı bir ambulansın siren sesi  Anlaşılan o ki bir insanın hayâtı tehlikede... Diyor: “Açın yol!”  Kurtarılma...

İŞİD, ya da DAİŞ; veyahut “Hak” bir dâvânın “Batıl” bir vesi...
Suriye.. Şu Arap Baharı’nın, her nasılsa geçerken bi şekilde uğradığı garip bir ülke..  Yıl 2011..  Tam da bizim, araba dahil, her türlü plânlamayı y...

“Eğitim” dedikleri ve şu celâl-cemâl dengemiz...
Eğitim” kelimesi Arapça, ‘rabbâ’ kökünden türetilmiş “terbiye” kelimesinin günümüzdeki karşılığıdır. Cenab-ı Hakk’ın Esma-i Hüsnâ’sından birisi de “Rabb” ism-i şer...

Savaş ve diplomasinin dili...
Konu: Rusya’nın Beşşâr El-Esad’ın Muhalifler’e (ÖSO, IŞİD, NUSRÂ ve diğerleri) karşı yardım çağrısı üzerine Suriye’ye askerî, özellikle de hava harekâtı anlamında ...

Eğitim dedikleri...
“Eğitim” kelimesi Arapça, ربّا kökünden türetilmiş “terbiye” (ترببة ) kelimesinin günümüzdeki karşılığıdır. Cenâb-ı Hakk’ın Esma-i Hüsnâ’sından birisi de “Rabb” (ر...

Belâgat ve Risale-i Nur
Lügâtte, ıstılahî/terminolojik anlamıyla, “edebiyatta, konuyu bütün yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, (efradını câmi’, ağyârını mâni’...

Din hizmeti ve tarîk-i Nakşî’nin üç perdesi...
Müceddid-i Elf-i Sâni, yani hicrî bin yılın bitiminden sonraki 2. bin yılın ilk müceddidi sayılan İmam-ı Rabbanî… Üstâd Hazretlerinin, “Eğer İmam-ı Rabbanî Ahmed-i...

Diplomasinin dili ve “Hakkaniyet”
Yalçın Akdoğan’ı dinliyorum.Anadolu Ajansı’nda gündemle ilgili kendilerince belki de “önemli” sayılabilecek bir basın açıklaması yapıyor. Önceden akredite edilmiş ...

:25
“KAVVÂM”I yeniden düşünmek üzerine...
Bu yazıya biraz “akıl” karışmıştır; onun için “his mîzanları” ile tartılmamalıdır; tabir-i diğerle; “tepkisel” değil, “teşhise” dâir bir yazıdır. Muhakkak ki, si...

:1
Bir bebeğin günlüğünden
Kızımız Halenur’a “HOŞGELDİN” duâsı ile... Her çocuk gibi ben de yeni doğmuştum. Çocuk doğurana “anne” diyorlardı. Ben de bunu sonradan öğrenecekti...

:5
Siyasetin dili, hikmet ve adalet...
Siyaset hâlihazırda, kişinin kendi doğrularından ziyade muhalifinin yanlışları üzerinden yapılmakta. Üstad Hazretlerinin “tenkîs-i gayr ile meziyetini izhâr” olarak ifad...

:15
Muhalefet etiği (ahlâkı) ya da meşveret…
Muhalefet, Arapça’da “hilaf” masdarından türemiş bir kelimedir. Kavram olarak, karşı görüş bildirmek, herhangi bir görüş, düşünce ya da tercihin aksini izhar etmek, orta...

Garipti İslâmiyet...
“Gelmişti İslâmiyet garip, garipti giderken de…”   Garip olmak, gariplik… Görülmedik, olmadık bir örneği ve de benzeri… Çıkmıştı bir İnsan...

:6
Savaş yoluyla “cihad” dönemi bitmiştir...
Cihad kavramı, İlâhî dinlerin gayesi olarak kabul edilen; canı korumak, malı korumak, aklı korumak ve de dini korumak şeklinde belirtilen kavramların sonuncusu ile ilgil...