Öner Yağcı

:13
Kitap ve sıkıntı
Bir kitap kolayına gelmiyor elbette elimize. Yayınevlerinin depolarına, kitapçı raflarına, internet sitelerine, kargo paketine, dergilerin, gazetelerin, televizyonların, ...

:53
İnsan ve kitap
Bir kitabı, kâğıt, boya, yazı, kapak resmi, cilt olarak değil, bir yaşam olarak görmek gerekir.İnsanların aynasıdır kitaplar. İnsanı en iyi kitaplardan tanırız. İn...

:33
Basınımızın altın yılları
1960’lı yıllarda 68 kuşağının en çok okuduğu gazete, Nadir Nadi’nin başyazarı olduğu Cumhuriyet’ti. Pencere’sinden umut salan, bilgilendiren, soran, sorgulayan, me...

:19
Basınımız: 1940 - 1960
Çok partili yaşama geçişle birlikte canlanan basınımızda 1 Mayıs 1948’de Sedat Simavi’nin yayımlamaya başladığı, 1950 seçimlerinde DP’yi destekleyen Hürriyet, basına yeni...

:11
Basına saldırı yaşama saldırıdır
İki meşrutiyet arasında saltanat süren Abdülhamit döneminden beri Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Mithat Efendi gibi öncü, savaşımcı gazetecilerden, Tasvir-i Efkâr,...

:7
Gazeteci tanıklıkları
Cumhuriyet’in omurgalı öncü aydını, Atatürkçülüğün savaşçısı Ahmet Taner Kışlalı’yı öldürüm yıldönümünde anmak ve 2000’lerde yıldızlaşan, 18 Ekim günü kaybettiğimiz onunc...

:38
Korku kültürü
Korku Kültürü adlı kitabında, “Özneye verilen önemin azaldığı”nın altını çizen Frank Furedi, “Kendi çaresizliğiyle barışık hale gelen toplum, bireyin kendini belirleme gü...

:43
Korkudan kurtulmak özgürleşmektir
Yaşadığımız korku toplumunun baskı ve şiddetle yetinmeyerek yalanlarla da egemenliğini sürdürdüğünü açıkça yaşadığımız koşullarda, “Çevresine korku salanın kendisi de kor...

:18
Korkudan korkmak
Ankara’ya gittiğimde uğradığım Kalem Yayınları’ndaki dostlarım Kapitalizmde Korku adlı bir kitabı vermişti (1987). 12 Eylül’ün saldığı korku hâlâ etkisini sürdürüy...

:27
Bin yıllık kavga
Gazali’nin, ümmeti “soru soran, eleştiren, itiraz eden değil, itaat eden, teslim olan bir topluluk olarak” tanımladığı Tehafütü’l Felâsife’yi (Felsefenin Tutarsızlığı, 11...

:11
Küresel salgın günlerinde
Salgın günlerinde yaşananlar can acıtıyor.Doktoru, diş hekimi, eczacısı, hemşiresi, tüm çalışanlarıyla sağlıkçılarımız, ön cephede virüsle çarpışırken siyasetin ve...

:9
Kadınlara selam
“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısı...

:16
Kadınların savaşımı deyince...
Özel mülkiyet, savaş, ticaret, din ve yeni yaşam biçimleriyle erkeğin gücü artınca anaerkil ilkel toplulukların yerini kölecilik aldı, dünyada yükselen erkek egemenliği (...

:10
Kadınlar: Hep savaşıyor
Anaerkil ilk topluluklardan sonra eşitsizlik konumuna düşürülmesi Âdem-Havva öykülerine kadar uzanan kadının olduğu yerde, yaşamı değiştirme isteği, umudu, savaşımı vardı...

:8
Yaz sıcağında kitap
Virüsün ve her alanda yaşananların bunalttığı yaz sıcaklarında serinlemenin, yalnızlığı, kaygıyı, korkuyu aşmanın, her şeye karşın umudu çoğaltmanın bir yolunun da okumak...

:11
Kaygı ve umut
Baskıcı düzenlerin virüsü fırsat bilerek egemenliklerini pekiştirdiği, zulümlerini artırdığı dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde insanların daha da bunal...

:11
Sağlık emekçileri deyince…
Geçen hafta adlarını yazmadığım için, TTB’de 1995-96’da başkan olan Doç. Dr. Özen Aşut ile 2010-12 yıllarının başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’ndan hoşgörü dileyerek sağlıkçıla...

:19
Hekime saldırı yaşama saldırıdır
Koronalı ve virüsü fırsat bilen baskıcı düzencilerin gemi azıya aldığı günlerde tüm sağlıkçılar zorlu bir savaşım veriyor. Mesleklerinin gereği insanları, sağlığı korumak...

:11
İnsan olmak
İnsanı tanımak, tanımlamak büyük toplumsal, düşünsel gelişmelerden sonra olanaklı oldu. Mitoloji, din, felsefe, sanat, politika yüzyıllar boyunca insanın özünü kavramaya ...

:13
Bir arayış: Toplumcu gerçekçilik
Bilim, felsefe, sanat, kültür, teknoloji gibi siyaset ve edebiyat da insanın bir arayışıdır.Bunların her birinin yaşanılan toplumla, durumla, birbiriyle sımsıkı il...