Ömer Örtlek

:3
Sâbiîn (Sâbiîler) arasındaki fark nedir?
Sâbiîn (Sabiîler) kelimesi Arapça’da “sabaa, yesbeu ve subuan” filinden gelmektedir.Kelime çoğul olup, ismi-i faildir. İsm-i fail ise, fiilden türeyen ve işi yapan...

Kalp ayine-i Samed’dir
Kalbin Arş-ı İlâhî Âyine-i Samed’dir. Her şeyde Mutasarrıf, O, Vâhid-u Ehad’dir. Doğmadı, doğurmadı, Her şey O’nun mülküdür. Rız...

:5
Bediüzzaman’ın manevi şahsiyeti geniş bir dairede tezahür et...
Risale-i Nur hizmetlerinde, Risaleleri yaymak, yayınlamak, tanıtmak, okumak, ders yapmak, başkalarının okumasına vesile olmak v.b. faaliyetler önem arz etmektedir. ...

:2
Dillerin değişik sebeplerle birbirlerinden etkilenmesi tabiî...
Sagar: Cevaliki’ye göre yabancı bir kelimedir. Çok sıcak ve Cehennem anlamındadır. Succeden: Vasiti’ye göre Süryanice bir kelime olup, başı eğmek ve yere kapanmak ...

:6
Kur’ân-ı Kerim’de her milletin lisanından kelimeler mevcuttu...
Dil, düşünce ve meramı ifade ederken kullanılan ses işaretlerinin bütünüdür.1 Diğer bir ifadeyle dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendis...

:3
Risale-i Nurlar ve askerlik hizmeti
Risale-i Nur hizmetlerinde Risaleler’in sohbeti, yayını, dağıtımı, başkalarına anlatılması ve tanıtılması en temel görevlerdendir. Risale-i Nurlar’ı insanın kendi ...

Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad’dan günümüze
Gazetemiz Yeni Asya’nın 49. yıl dönümüne 21 Şubat’ta girmiş bulunmaktayız. Yeni Asya verdiği mücadelelerle Risale-i Nur hizmetinde 49. yılına gelmiştir. Tarihî belgeler i...

:11
Diyarbakır’dan Elazığ’a Risale-i Nur sohbeti
Risale-i Nur hizmetlerinde en önemli husus Nur sohbetleridir. Şahsî okumalar ve muhtelif Nur dershanelerinde toplu halde yapılan Nur sohbetleri de hizmetlerin olma...

:29
Risale-i Nur hizmetinin meşakkatindeki lezzet
Risale-i Nurlar’la tanışmak, okumak, başkalarına anlatmak en önemlisi de insanın kendi hayatında yaşaması Nur hizmetlerinde önem arz etmektedir. Bir de Risale-i Nu...

:31
Bediüzzaman’ın Fransızca öğrenmesi
Risale-i Nur’ları yayınlamak, dağıtmak, okumak, kendi hayatımızda yaşamak ve başkalarına anlatmak Nur hizmetlerinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Risale-i Nur...

:10
Alim şahsiyetlerin Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar hakkındaki...
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ndeki hocalarımız hem ilmî alandaki yüksek dereceleri hem de öğrencilerle olan iletişimleri kuvvetli olan çok değerli şahsiyetlerdir. ...

:5
Zübeyir ağabey ile Prof. İzzettin Bey'in görüşmesi
Risale-i Nur hizmetlerinde Risalelerin neşri, irşadı, ihyası ve sohbetleri gibi başkalarına anlatılması büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal ortamlarda sohbetler ...

:1
Anadolu Yakası’na açılan ilk Nur Medresesi
Risale-i Nur hizmetlerinde kitap, dergi, gazete, radyo, TV, internet vb. yayınların önemi çok büyüktür. Günümüz dünyasında bu iletişim araçları insanlara ulaşmada ...

:11
Av. Bekir Berk ve Tac Hadis Kitabı
Avukat Bekir Berk Ağabey, Risale-i Nur hizmetlerinin en önemli şahsiyetlerindendir. Hayatını mahkemelerde Risale-i Nurlar’ı ve Nur Talebelerini müdafaa etmekle geç...

:2
Rüya ile başlayan ve rüya ile sona eren Medine hayatım...
Risale-i Nur dağıtım sohbetleri -2- Medine Havaalanı’nda kontrollerden sonra, nereye gideceğimi bilmiyor ve kimseyi tanımıyordum. Uzaktan birini fark ettim. Bana e...

:18
Risale-i Nur dağıtımı ve sohbetleri
Rüya ile başlayan ve rüya ile sona eren Medine hayatım: Risale-i Nur hizmetlerinde Risalelerin neşri, irşadı, ihyası ve sohbetleri gibi başkalarına anlatılması da ...

:11
Ağabeyim Dr. Sadullah Nutku ile hatıralarımız
Dr. Sadullah Nutku Ağabey, tıp doktoru olmakla birlikte Risale-i Nur hizmetinin en ileri gelen hâdimlerindendir. Onun için Risale-i Nur hizmeti, doktorluktan önce ...