Ömer Nezir

Yahudilerin Osmanlıyla ilişkileri
Allahü Teâlâ İbrahim süresinde bildirdiği üzere “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: And olsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç...

Muaviye'nin içtihadı değil isyanı
Hücurat suresinin dokuzuncu ayeti kerimesinde Allahü Teala şöyle buyuruyor: “Ve eğer müminlerden iki taife çarpışırlarsa hemen aralarını bulun barıştırın, şayet biri diğerin...

Osmanlı hilafeti nasıl aldı?
Osmanlılar hilafeti aslında Mercidabık meydan muharebesinde almışlardı. Memluklu ordusu dağılmış, komutanı olan Memluklu Sultanı Kansu Gavri öldürülmüştü. Göstermelik c...