Ömer Lekesiz

Yeni sağcılıktan kurtulmak için
Alfred N. Whitehead, “şu veya bu şekilde” ilerlemeyi “Daima aşikâr olan bir şeyin aşkınlı...

Fondaş medyanın Karar’lı yandaşları
Ekonomik manada fonun dispozitifiyle, en genel anlamıyla güçlü bir devletin, başka bir devletin ...

Fondaş medyanın göz yaşartan haklılığı
ABD, İsveç, Norveç ile başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkelerindeki kimi vakıfların, yar...

Millet İttifakı ile fondaş medyanın anahtar kelimeleri...
Millet İttifakını oluşturan partilerin, kendilerini muhalif, bağımsız, serbest, sivil, ta...

Emrine kurban olayım
Hakikati şeylerin, olguların ve olayların kendilerine mahsus gerçeklikleri olarak açıklayan büyü...

Tabiat bizi sever mi
Tabiat Arapça bir kelime. Tb’ kökünden geliyor ve Doğan Sözlük’e göre, tabi’a(t) olarak “Hilkati...

İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler
İnsanın tükenmezliğine dair dünden bugüne çok şey söylenmiştir....

Şehidin şahitliğiyle ulu camilerimiz
‘Şehit Mustafa Cambaz’ın Gözünden Memleketimin Ulu Camileri’ adlı fotoğraf sergisi, İstan...

Yolları bir yola koymak
Tarik (çoğulu: turuk/atruk), yol demektir. ...

Yeni bir güne farkımızı beyan ederek başlarız
Hasan Aycın’ın sohbetlerine muttali olanlar iyi bilirler. O, hayat ve iman anlayışını ben...

Kelâm, kalem ve hat
Önceki yazımızda, İbn Âşûr’dan, Arap dilinde indirilen bir Kelâm olarak Kur’an’ın manalar...

Levha, yazı, lafız, kitap ve mana
Arapça’yı, üzerinde temellendiği harfler itibariyle -sanatı da etkileyecek şekilde- sır katına ç...

İslâm yazısının metafiziği
Muhammed b. İshak en-Nedîm’in naklettiğine göre, Hz. İbrahim, Hz. İsmail’in...

Sır ve yazının metafiziği
Mukâtil b. Süleyman (v. 150 h), Kur’an kelimesi olması esasında sırrı şu dört manada tefs...

Seher, sihir ve sır
Seherde uyanıp, yerde ve gökte –tekrarı mümkün olmayan– değişmeleri temaşa ederek, onları...

Dünya gölgeliğinden gidenlere rahmet, kalanlara “Selâm Olsun...
Mustafa Kutlu Ağabey, Yeni Şafak’taki köşe yazılarında, kimi dergilerde ve kitaplar(ın)da...

Filistin sahnesinde yeni perde: Gitti cânî, geldi kâtil!...
ABD’nin Filistin üssündeki İsrailîleri 735 milyon dolarlık yeni parti silahla tahkim edec...