Ömer Faruk Yıldız

:4
Pozitif düşüncenin hayatımıza etkisi
Kişi düşünceleriyle hayatını baştanbaşa inşa eder. “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” (Mektûbat, Hakikat Çekirdekleri.) Düşünce akı...

:6
Fettâhiyet hakikati
Fettâhiyet hakikati Cenâb-ı Hak’tan başka ilâh olmadığını ispat eden en büyük delillerdendir. “Fettâhiyet” kavramındaki “iyet” mastarı hallâkiyet, rahmâniyet, mâli...

:4
Risale-i Nur’la alakadar olmanın önemi
Risale-i Nur asrımızın dehşetli hastalıklarının ilacı hükmündedir. Kur’an’ı Kerim’in yaşadığımız asra bakan reçetelerinin mânâlarını tefsir eden mu’cize-i mâneviyesidir....

Meydanlarda Risale-i Nur neşriyatı
Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halâskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belâyı def’ etmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek za...