Ömer AYDIN

Mehdi’yi (a.s) beklemek!
“Hem üç mes’ele var: Biri hayat, biri şeriat, biri imandır.” Hadisçe geleceği mujdelenen o hidayet ediciyi her asır aramış, ümmetin fesada düştüğü hengamlarda kurtarıcı ...