Olaylar Ve Görüşler

:8
İzmir belediyecilik modeli
Bana “Aziz Başkan’ın en önemli başarısı nedir” diye sorulursa, İstanbul ve Ankara’nın tersine İzmir’de sermayenin ve iktidarın kentsel rant yağmasına önemli ölçüde engel...

[Haber görseli]
:158
Guernica tablosu ve Türkiye
Pablo Picasco, ampulün ışığını barışı simgeleyen bir anlayışla, resmin en üstünde yapmıştır. Ondan yayılan anlayış, güzellik ve çağdaşlık sayesinde, benzer görüntüler ya...

[Haber görseli]
:79
Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesi
Bundan 5 yıl önce gerçekleşen Kırım Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’na katılımı, dünyada çok çelişkili tepkilere yol açtı. Bu konudaki siyasi tartışmalara fazla girmeye...

:180
İslamın baş belası: Din sülükleri
Genel tarih, özellikle de dinler tarihi, insanoğlunun çok çeşitli evrelerden geçen serüvenini incelemiş...

[Haber görseli]
:73
Yüksek Seçim Kurulu ve anayasal görevi -1
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye’de seçimlerin düzen içinde, dürüstlük ve eşitlik ilkelerine uygun biçimde yapılmasını güvence altına almak üzere görevlendirilen tek ku...

:24
Toplumsal cinsiyet ve saygı
Kadim geleneklere karşıdır diyerek “toplumsal cinsiyet eşitliği”ne karşı çıkmak, eskilerin deyimiyle “abesle iştigal etmektir!”. Türkiye Cumhuriyeti, CEDAW sözleşmesinden...

:31
İzmir’e bir kent sembolü gerek
Her kentin onunla bütünleşmiş birkaç kent sembolü vardır. İzmir için genelde Abdülhamit’in tahta çıkışı anısına yaptırılan saat kulesi fotoğraflarda, tanıtımlarda kullanı...

:53
Öğretmen nasıl yetiştirilmeli?
Öğretmen yetiştirilmesinin üniversiteye bırakılması, sürenin uzatılması doğrudur ama yeterli değildir. Öğretmen okullarında çağdaş eğitim ilkeleri yanında, öğretmenliğe h...

:79
Türk aydınlanmasının ikinci kuşak yolbaşçısı
Ceyhun Atuf Kansu, tam bağımsızlıkçıdır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçmez savaşçısıdır. O Kemalist’tir... Bir Öğretmenler Günü’nde, kravatı Maraş tarhanası...

:27
14 Mart’ın düşündürdükleri
Her sene onlarca yeni üniversite açılıyor. Tıp fakültesi sayısı 80. Bu rakam her gün değişiyor. Bu sayıda artış iyi midir, kötü müdür? Zaman gösterecek. Her şeye rağmen ...

[Haber görseli]
:44
Çamur at izi kalsın...
İktidar ve Cumhur İttifakı, bizden yana olanlar ‘yerli ve milli’, olmayanlar ise terörle işbirliği içindeler algısıyla propaganda yürütüyor. Bu siyasetin tutmadığını anke...

:19
Traktör Sazi ve futbol milliyetçiliği
Traktör Sazi futbol takımı, İran’ın Tebriz kentinde top koşturuyor. ‘Futbolun ayrı bir sosyolojisi vardır’ denilen farklılıklarını, ayrılıklarını, öteki unsurlarını taraf...

:13
Bir seçim görevi
Siyasal iktidar öncülüğünde yerel seçime katılan ‘ittifak’, zihinsel karışıklık oluşturmak için söylemler geliştiriyor. Kentini belediye başkanı, mahallesini muhtar seçme...

:104
Kahramanlara gereksinim duymak...
AKP 17 yıldır iktidarda. Şimdi de seçimlerde beka diye söylem tutturuyorlar. Ülkemizin gelecek sorunu yoktur. Ülkemiz güzel günlere kavuşacak, olumsuzluklar son bulacak. ...

:35
NATO üyeliğinin Türkiye güvenliğinde önemi
Kamuoyuna bilgi sağlayan kimileri NATO üyeliğinin ülkemize getirdiği-götürdüğü hakkında tek yönlü saptamalarla Türkiye’nin güvenlik hassasiyetleri üzerinde olumsuz etkile...

:93
Kadın erkeği döver!
“Şu kadın özgürlükçüleri yok mu, iki de bir kürsüye fırlayıp kadınların erkeklerden daha zeki olduğunu haykırıyorlar. Yahu, doğru, ama böyle alenen söylenir mi?” Anit...

:19
Ozan Hüseyin Atabaş’ın ardından
Türk yazınında, şiirinde bir dönem kapanıyor sanki. Usta ozan-yazar Hüseyin Atabaş’ı da unutulmazlığa uğurladık. Ankara’da son ayazlı günlerden biri. Onyıllara dayanan ka...

:68
Kuşkulu ‘beka’ sorunu üzerine
Eğer hâlâ bir beka tehdidinden söz edilebiliyorsa bunun en temel sebebi, kendisinin Suriye’de atılması gereken adımları atmamasındandır. Seçim sürecinde dillendirdiğiniz ...

:48
AKP’nin kariyer diplomatları tasfiye planı
Dışişleri teşkilatının hizmet hafızasını öğrenmemiş, kendini devlet işlevi ve görevleri konusunda geliştirmemiş, devletin işleyişini kavramamış “kurum dışından büyükelçil...

:53
Güzel yurdumun kaderi
Benim kuşağım yaşlanıyor. Doğan Kuban, Hıfzı Topuz gibi dostlarım hepimiz adına yazmayı sürdürüyor. Ben de hızımı kesmeden bir kitap hazırlığı içindeyim. 90 yaşımı tamaml...