Olaylar Ve Görüşler

‘Kitapta yazdığı gibi anlatmayın’ - Ülker İNCE
Biliyorsunuz, televizyon programcıları genelde enflasyon, dış ticaret açığı, döviz rezervi falan gibi teknik konularda bir uzmana bağlanıp ondan görüş alıyor. Genelde uzm...

:30
Denizlerdeki Türk egemenliği: Kabotaj - Ali ERGENDEDEOĞLU...
15 ile 17. yüzyıllar arasında dünyada coğrafi keşiflerin hız kazanması, ticaret merkezlerinin Akdeniz limanlarından Atlantik limanlarına kaymasına neden olmuştu. Bu nokta...

Bitmeyen Balyoz davası - Çetin DOĞAN
Ülkemizde bugünkü yargının durumunu anlamak için, siyasi güdülerle açılmış davalarda yerel mahkemelerin kararlarına ve de bu kararlara ilişkin yargı erkinin en tepe nokta...

:25
Atatürk Havalimanı yaşamalı - Prof. Dr. Kaya ÖZGEN
Liman dünyada şehir içindeki en büyük alana sahip, 8.5 milyon metrekare. Kullanıldığı dönemlerde dünyanın en iyi 3. havalimanı seçilmişti. Kent merkezindeki elverişli kon...

:54
Tabutun son çivisi - Oktay EKŞİ
AKP iktidarının “düzenleme” iddiasıyla ele alıp da berbat etmediği konu bulmak artık olanaksız oldu. Bunun son örneği “Basın Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma...

‘İktidarın teslimi’ sorunu - Dr. Engin ÜNSAL
Özenle korunması gereken demokratik düzen ve çok partili siyasal yaşam, 1950-1960 Menderes dönemi dışında, özellikle AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana, hiçbir ...

CHP’nin kalkınma politikası: Atatürk Dönemi - Prof. Dr. Dura...
Kurtuluş Savaşı yıllarında buğday üretimimiz, ihtiyacımızı karşılamıyordu. Şekeri ithal ediyorduk. Milli sanayimiz yoktu. İzleyen yıllarda, kısa sürede buğday üretimi art...

Hastanelerdeki randevu sorunu - Dr. Birgi TUNA
Hastalar, kamu hastanelerinden randevu alamıyor. Alamadığı için tanı ve tedavisi gecikiyor. Tanı konamadığından tedavi olamayan hastalar var. Bu hastalarla ilgili elimizd...

İsmail Hakkı Tonguç - Günay GÜNER
Köy Enstitüleri Türk Aydınlanmasının insanlık kültürüne en değerli armağanıdır. Bu tansıksı eğitim-kültür uygulamasının iki önderi, öğrencilerle, yöneticilerle içtenlikli...

Amasya Genelgesi ve ulusal egemenliğimiz - Cihangir DUMANLI...
Kurtuluş Savaşımızda işgalci emperyalist güçlerle askeri mücadele yapılırken, aynı zamanda egemenliği Osmanlı hanedanından alıp ulusa vermek için işbirlikçi padişah hüküm...

Türkiye ve Suriye’nin kuzeyi - Muhammed NUREDDİN
Medya son dönemde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekât yapacağını yazıyor. Belli ki Türkiye, harekâta başlamak için, uygun koşulları bekliyor. Türkiye; Suriye’...

Türkiye ve Suriye’nin kuzeyi - Muhammed NUREDDİN
Medya son dönemde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekât yapacağını yazıyor. Belli ki Türkiye, harekâta başlamak için, uygun koşulları bekliyor. Türkiye; Suriye’...

Yargıtay Kaftancıoğlu’na yaptırım uygulayamaz - Hamdi Yaver...
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak...

Atatürk Havalimanı yok edilmemeli - Doğan HASOL
Atatürk Havalimanı yok edilip yerine millet bahçesi yapılacakmış. Resmi açıklama böyle; ancak başka yoğun söylentiler var. O havalimanı büyük emek ve yatırımla çok iyi bi...

Bilim ve yaşam yolculuğu - Halil AKSU
Size, “Şu kadar ayınız kaldı” dense, neler yapardınız? Çok ağır, zor bir konu. İmkânınız varsa, belki hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışır, sevdiklerinizle kaliteli zam...

Adalar, Yunanistan ve askersizleştirme - Tugay ULUÇEVİK...
Türkiye’nin, 1923 Lozan Antlaşması ve Boğazlar Sözleşmesi ile 1947 Paris Antlaşması’na göre “askersizleştirilmiş” (gayrıaskerî) [demilitarized] statüye bağlanan Ege’deki ...

Abdülhamit çaresiz miydi? - Dr. Abdullah KEHALE
Son günlerde II. Abdülhamit’le ilgili tartışmalar alevlendi. Abdülhamit zamanında toprak kaybı olmadığına dair söylemler gündem yarattı. Onun dönemindeki toprak kayıpları...

Hâkimlik ve savcılık mülakat sınavı değişmeli - Musa TEKİN...
Hâkimlik ve savcılıkta adaylık dönemi, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun ikinci kısım birinci bölümünde düzenlenmiştir. Yazılı yarışma sınavının yapılması doğru...

:41
SSK ve Bağ-Kur emeklisi üvey evlat mı? - Şükrü KARAMAN...
Memur ve memur emeklisi 2018 yılından bu yana beklediği 3600 ek gösterge hakkına kavuşurken, en düşük aylığa talim eden işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yine göz ardı edild...

:26
‘Halkın dili’ ve ‘ruh yetersizliği’ - Prof. Dr. Erendiz ATAS...
“Halk” sözcüğünün kavramsal alanı geniş; sözlükler birden fazla anlam içeriyor. “Bir ulusun belli bir çevre içinde yaşayan kısmı” tanımını veren TDK sözlüğü, “Aydınların ...