Olaylar Ve Görüşler

:24
Yeryüzü ile el ele öğretmen
Sayın Bakan, 2023 Eğitim Vizyonu’nu açıklarken öğretmenlerle ilgi hoşa giden sözler, bir türlü çıkarılmayan öğretmenlerin haklarını düzenleyen öğretmenlik yasasından söz ...

:41
Börekçi’den Erbaş’a uzanan kırık çizgi
Başkan Erbaş’ın Mısıroğlu’nun ziyareti milyonların vicdanında derin infialler yaratmakta ve milli birliğimize zarar vermektedir. Atatürk, kurtardığı vatanında, sayesinde...

[Haber görseli]
:23
‘Elin çöplü ğü’ olmayalım!
Gelişmiş ülkeler halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik olarak atık üretenlere atıkların giderimi ile ilgili olarak yükümlülükler getirir ve yerine getirilip getirlme...

:48
Andımız, meb’in dilekçesindeki papağan Yener Oruç
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Danıştay kararını temyiz eden dilekçesinde ulus bilincine geç ulaşmış Türklerin, milli kimliği inşasını hızlandırmak gayesiyle benimsediğ...

:27
Andımız, MEB’in dilekçesindeki papağan
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Danıştay kararını temyiz eden dilekçesinde ulus bilincine geç ulaşmış Türklerin, milli kimliği inşasını hızlandırmak gayesiyle benimsediğ...

:28
Başyüce
Demokrasiyi tramvaya benzeten, ben istediğim yerde biner istediğim yerde inerim diyen, dindar ve kindar gençler yetiştirmek isteyen Başyüce konumunu seçen R. Tayyip Erdoğ...

:211
Atatürk, yaşasa Türkiye’nin hangi sorununa öncelik verirdi?...
Eğer bugün, Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş hemen, eğitim/ öğretim müfredatı ve ders kitaplarında akıl ve bilimin dışında yer alan hususları tespit ettir...

[Haber görseli]
:31
‘Makyavelizm ve Türkiye’
Toplumların kendilerini ezen, çağdışı (teokratik, totaliter...) iktidarları değiştirmek için başlattığı haklı isyanlar tarihte yerini almıştır. Ancak bir de kişisel tatmi...

:20
TTB: Bu yasa teklifi çalışma barışını bozar
Hepiniz gibi bizler de Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları ile diğer meslek kuruluşları o günden beri teyakkuz halinde bu torba yasanın geri çekilmesi için müca...

:14
Cumhuriyet ve kadın hakları
Çağdışı kalmak için kendisine dayatılan yozluklara boyun eğen kadınların varlığı da göz ardı edilmemelidir. “Atatürk Devrimleri içinde; ilk önce anılması gereken...

:21
Bir buket kasımpatı
Atatürkçülük barış, laiklik, devrimcilik, emperyalizme karşı durmak demektir. Yapay Atatürkçüler ve devrim düşmanları hiçbir dönemde Atatürk’ü ve onun devrimlerini benim...

[Haber görseli]
:52
Atatürk’le savaşmak
Türk ve birey olma bilincini bize kazandıran, kültürümüzün uluslararası boyutta geliştirilmesi yolunda ilk adımları atan Cumhuriyeti bu yıl da sevinçle kutluyoruz ve yen...

[Haber görseli]
:45
İdeolojik yönüyle Bülent Ecevit
Ecevit’in en hassas olduğu konulardan biri de Türkiye’nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğüdür. Misak-ı Milli sınırlarını her zaman gözeten bir politika izlemiş, Musul ...

[Haber görseli]
:14
Suudi sarayı
Bu yazının başlığı dikkate değer bir kitabın da adıdır. Yazarı kum, petrol ve tutuculuk krallığında birkaç yıl doktorluk yapmış Amerikalının (siyasal bilgiler eğitimi gör...

:60
İstanbul Havalimanı nedir ne değildir?
Başlığı sorularla yanıtlayacağım: ♦ 22 milyar Avro gibi rekor ihale bedelli bu işi kime verildi? Yap işlet devret sistemi ile, İstanbul Havalimanı, yani İstanbul Gran...

:15
Atatürk’ün Cumhuriyeti, Cumhuriyet’in Yunus Nadi’si-2...
1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış, 17 Kasım’da Vahdeddin kaçmış, 18 Kasım’da Abdülmecid Efendi halife seçilmiştir. Ancak saltanat yetkisi kaldırılan halife, köy imamı...

[Haber görseli]
:32
Atatürk’ün Cumhuriyeti, Cumhuriyet’in Yunus Nadi’si-1...
1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış, 17 Kasım’da Vahdeddin kaçmış, 18 Kasım’da Abdülmecid Efendi halife seçilmiştir. Ancak saltanat yetkisi kaldırılan halife, köy imamı...

[Haber görseli]
:14
Cumhuriyet, reşitim diyenlerin idaresidir
Bir devlet şekli olarak ilk kez Romalılarla birlikte var olan cumhuriyet düşüncesi, Fransız İhtilali il...

[Haber görseli]
:46
Büyük tarım ülkesi Türkiye ne hale geldi?
Osmanlının yok olan küllerinden Cumhuriyetin kazanımları ile büyük bir tarım ülkesi haline gelen Türkiye ve üretken çiftçimiz; özellikle AKP iktidarının son 16 yılda uygu...

:79
Cumhuriyet ilanı başlı başına bir devrim
9 Eylül 1922, destansı bir halk savaşının zaferle sonuçlandığı günün tarihidir. Bir yanda padişah, bir yanda isyancılar, bir yanda da işgalci güçlere karşı üç cephede sav...