Okan Müderrisoğlu

:1
Kamuda ve piyasada yeni stratejik denge kurulurken...
Ekonomi ile hukuk devleti arasındaki ilişki, siyasi iktidar ile piyasalar arasındaki dengenin özetidir. Piyasa ekonomisinin işleyişi, kurumların öngörülebilirliğini ve me...

:3
Var mısın, yok musun?
"Her işte bir hayır vardır" denir ya... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son "reform çıkışı" da öyle oldu. Pek çok arka plan, niyet, hedef ve isim bir anda ortaya çık...

:2
Kartlar dağıtılırken... ‘Reform mu yeniden inşa mı?’...
Konular, kişiler ve yapılması düşünülen işler iç içe geçince... Dışarısı da bu süreçlere müdahil olmaya heveslenince... Olayların birbiri ile ilinti örgüsünü do...

:1
Dün, Bugün, Yarın...
Gerek ekonomide gerekse özgürlük- güvenlik dengesinde yeni ve özellikli bir dönemin kapısı aralanıyor. Henüz ete kemiğe bürünme aşamasındaki hazırlıkların içselleştirilme...

:6
Reform gündemi ve panikleyen aktörler...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "demokrasi, hukuk, ekonomi reformu" mesajı ile başlattığı yeni dönem, dört çevreyi şoke etti...1- FETÖ'cüler ve kriptoları. 2- CHP ve...

:1
Değişim Yönetimi...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "ekonomide, hukukta, demokraside reform ajandası" gerek kamuoyunda yarattığı olumlu etki gerekse beraberinde yapılan yorumlar ...

:2
Yeni dönemin kodlarını okurken...
Bu sıralar piyasalarda ve siyasi sahada gözlenen gelişmelere çok yönlü bakmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 11 Kasım'da AK Parti grup toplantısında v...

:4
Ekonomik Kurtuluş Savaşı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'nda dün yaptığı konuşmada, hedef odaklı mesajlarla "ekonomiye" geniş bir yer ayırdı. Gerek piyasa oyuncularının gerek sade va...

:6
Arı kovanına çomak sokmak!
Baştan beri üç ekonomik hedefi vardı:1- Türkiye'nin yabancı tasarruflara bağımlılığını ve cari açığı kalıcı olarak azaltmak.2- İç ve dış şoklara karşı ekonomiyi d...

:7
Dikkat edilmesi gerekenler...
ABD başkanlık seçimi küresel bir aktörün kişisel, kurumsal ve yapısal sorunlarla ne kadar malûl olduğunu göstermekle kalmadı, Türkiye içindeki pek çok dinamiği de hareket...

:3
ABD seçimleri... Ekonomi, ekonomi, ekonomi...
Nefes kesen ABD Başkanlık seçimi, Amerika'nın ötesindeki sonuçları nedeni ile önemli. Defalarca ABD'ye gitmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Ortalama Amerikalı için dün...

:7
3 Kasım: ‘Büyük dönüşüm, büyük sınama’
3 Kasım 2002, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası. O günü anlatan SABAH Gazetesi, "Anadolu İhtilâli" manşeti ile yayınlandı. Başlığı öneren isim olarak dün ol...

:2
Geçmiş olsun İzmir!
Hepimiz, "Şu 2020 yılı bir bitse de kâbustan uyansak!" modundayız. Depremi yaşamayan bilmez! Ağustos 1999 Marmara ve Kasım 1999 Düzce depremlerini iliklerine kadar h...

:8
Tarihi kırılmanın eşiğinde Cumhuriyetin büyük sınavı......
Cumhuriyetimizin 97. yılının heyecanı ve coşkusu içinde,Atatürk'ün, "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hatırda tutarak,"Egemenlik kayıtsız şar...

:7
Asırlık planlar! Günlük sorunlar...
Bugünkü Türkiye'nin en dikkate değer noktası, hassas meselelere toplumsal ve siyasal bakış açısı ile ilgilidir."Günlük ve tepkisel yaklaşım" ile "orta uzun vadeli ve ...

:2
Ekonomi... Asemptomatik bulaştırıcılar!
Ekonomi, "stratejik tercihler, öncelikler, fayda-maliyet dengesi ve psikolojik faktörler" bütünüdür. Rasyonel tarafları kadar, en küçüğünden en büyüğüne dek tüm birimleri...

:2
Küresel belirsizlik ve liderlik denklemi
Türkiye'nin büyüklüğü, karşı karşıya kaldığı sınamaların ağırlığı, bölgesel gelişmelerin kaotik seyri ve en önemlisi küresel belirsizliğin derinliği, yönetsel açıdan üç k...

:3
Kamu alacaklarının yapılandırılması meselesi!
1 Ekim'de, TBMM'nin yeni yasama yılına başlaması ile birlikte yurdun dört bir yanından gelen milletvekilleri, halkın sıcak gündemini de Başkent'e taşıdılar. İyi de yaptıl...

:4
Yüksek Mahkeme nedir, ne değildir!
Ankara'da, yargı camiası içinde yıllardan beri devam eden bir "hiyerarşi" tartışması vardır. Meselenin özü, "yüksek mahkeme" tanımı ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi'ne (A...

:4
Cumhurbaşkanı... AK Parti... Devlet
Pandemi şartları nedeni ile 7 ay sonra toplanan AK Parti Grubu'ndan edindiğimiz izlenimler, pek çok açıdan dikkate değerdi... Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Tayyi...