Oğuz Oyan

Siyasetin ve kurumların sefaleti
Yukarı Çık Siyasetin ve kurumların sefaleti “Enflasyon hedeflemesi rejimi”ne 2022 yılında da devam edilecekmiş! Enflasyon hedeflemesi, enflasyonun birkaç puan üzerinde n...

Hangi ekonomik politikalar?
Yukarı Çık Hangi ekonomik politikalar? AKP’nin tahribatıyla ekonomi çok önemli bir sorun alanına dönüştürülmüşken, muhalefet cephesinde geleceğe dönük iç bütünlüğü olan ...

Bütçe-TÜSİAD-faiz: Her şey yolunda mı?
Yukarı Çık Bütçe-TÜSİAD-faiz: Her şey yolunda mı? Faizi eksene alan başka ilginç karşılaştırmalar da yapılabilir. 2022 yılında Gelir Vergisi net hasılatı 257,2 milyar TL...

Pandora'nın kutusu hep açık kalmalı
Yukarı Çık Pandora'nın kutusu hep açık kalmalı Pandora Belgelerinde 35 siyasi lider, 330’dan fazla siyasetçi ve kamu görevlisi yanında ünlü işadamları ve sanatçılar ifşa...

Sosyal devlet aranıyor!
Yukarı Çık Sosyal devlet aranıyor! Yoksullaşma cenderesine sıkışan bir başka kesim, tarımsal üreticilerdir. Kapitalist çiftçi konumundakiler ve tarım dışı kazançlı faali...

İşsizlik fonunun sınıfsal özü
Yukarı Çık İşsizlik fonunun sınıfsal özü Eğer İşsizlik Sigortası Fonu’nun, yüzü işçiye dönük olup bir de bir iş güvencesi yasasıyla birlikte yürürlüğe girmiş olabilseydi...

Gündemimiz gericilik ve göçmenler
Yukarı Çık Gündemimiz gericilik ve göçmenler Siyaseten ve hukuken hesap sorulmasını engelleyen hukuki ve fiili çifte zırh kuşanan, yargı ve kolluğu sopa gibi kullanan bu...

Olağanüstü hali sürekli kılmak
Yukarı Çık Olağanüstü hali sürekli kılmak Başarısız olacak veya kendi kontrolünde kalacak her pseudo-darbe girişimi “Allah’ın lütfu” olurdu. Başarısız olmakla birlikte T...

Ülke geleceğini ipotek etmek
Yukarı Çık Ülke geleceğini ipotek etmek Eğer gerçekleşirse bu Kanal, yarattığı ve yaratacağı devasa toprak ve imar rantlarıyla, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde bü...

Kriz potansiyelleri
Yukarı Çık Kriz potansiyelleri Kriz potansiyelleri hem siyasette hem ekonomide birikiyor. Türkiye’yi çalkantılı yıllar bekliyor. Siyaset alanında içte ve dışta tü...

Gezi’den bugüne iktidarın travmaları
Yukarı Çık Gezi’den bugüne iktidarın travmaları 2013 yılı, aynı zamanda, iktidar içi koalisyonda çok sert bir kırılmanın ortaya çıktığı yıldı. Gezi’de en sert tepkileri ...

:32
Hukuk yoksa devleti kim kontrol eder?
Yukarı Çık Hukuk yoksa devleti kim kontrol eder? Suç çetelerinin, iktidarla kolkolayken, çıkar çatışmasına düşerek iktidardakilerin foyalarını ortaya saçmaları, 17-25 Ar...

:12
Bağımsızlık, uğruna mücadele gerektirir
Yukarı Çık Bağımsızlık, uğruna mücadele gerektirir Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972’de son sözlerini söylerken, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Kahrolsun emperyalizm” vurgusunu ...

:16
İktidar temerrüde düşerse
Yukarı Çık İktidar temerrüde düşerse Milli para şu an itibariyle döviz rezervlerinin eksiye düşmesi nedeniyle savunmasızdır. Salt faiz silahı üzerinden TL’ye istikrar ve...

:45
İktidar can ve mal derdinde
Yukarı Çık İktidar can ve mal derdinde Böyle bir dönemde, pro-emperyalist bir yaranma moduna girilerek NATO bünyesinde Ukrayna yanlısı/Rusya karşıtı bir askeri konumlanm...

:43
Rejim nereye gidiyor?
Yukarı Çık Rejim nereye gidiyor? Montrö'nün baypas edilmesi veya Kanal İstanbul üzerinden aşılması hesapları bir yana, Montrö Sözleşmesi'nin TBMM Başkanı tarafından Cumh...

:5
İstihdam fonları sömürüsü: ANAP-AKP buluşması
Yukarı Çık İstihdam fonları sömürüsü: ANAP-AKP buluşması Siyasette aynı zaman dilimi içinde çakışmayan ANAP ve AKP, "istihdam fonları sömürüsü"nde nasıl buluşmuş olabili...

:24
TİP ve demokratikleşme için plan
Yukarı Çık TİP ve demokratikleşme için plan Resmi planların sınıfsal niteliğine vurgu yapılırken, DİP'in bunun tam karşıtında bir sınıfsallık içerdiğinin altı da özenle ...

:14
Ekonominin ve siyasetin açmazları
Yukarı Çık Ekonominin ve siyasetin açmazları Kaldı ki, gıda ve diğer ürünlerde dağıtım ve perakende tekellerinin oluştuğu, kent merkezlerinde AVM furyasının kök saldığı ...

2020'deki yıldönümleri ve FKP
2020 yılı birçok önemli tarihi olayın 100. yıldönümü olarak önem taşıyordu. Ama kendisi de büyük bir pandemi ve istihdam krizi yılı olarak belleklere kazındı.  2020'de 10...