Nurullah Dağ

Suveysî’nin efsunlu sesi
Mısır coğrafyanın tanınmış birçok hafızı var. Güzel sesi ve başarılı tilâvetleriyle hocalarının takdirini kazanıp çeşitli meclislerde Kur’ân okuyuşuyla şöhreti yayılan Mu...

Ahmed Şebîb’in etrafında
Öncelikle şunu ifade edeyim ki, Ahmet değil Ehmed. Söz konusu harfler Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre “a” ve “t” olabilir, ama Arapça grameri açısından durum b...

Mustafa İsmail Üsküdar’da
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin duâyen hocalarından muhterem Necati Tetik’le Mısır tilâvet san’atına ve Mustafa İsmail’e dair hasbihal ederken verdiği ...

Tilâvet okuluna kayıt yaptırmak
Kur’ân saadet asrında bir başka okunmuş ve onun altın ikliminde engince seyahatler yapılmış olmalı. Zira o gün Efendimiz (asm) başta olmak üzere hemen her Müslüman...

Râğib Mustafa Ğalveş’in ardından
Mısır tilâvet san’atının duâyen Kur’ân okuyucularından Râğib Mustafa Ğalveş’in vefat ettiğini duyduğumda, haberi te’yid etmek için müracaat ettiğim ilk isim Dr. Ahmed Na’...

Okur bence seslenmeli!
Bir vesileyle geldiğim Sakarya’nın şirin bir dağ köyünden yazıyorum bu satırları. Biraz ziyaret biraz motive kaynaklı ziyaretti benimki. Ama ben motive oldum diyeb...

Efsunlu kayıtlar!..
Eskiden çok değişken Kur’ân-ı Kerîm kasetleri basılır ve dünyaya servis edilirdi. Türkiye’de de bu işi hizmet gereği yapan Nil Prodüksiyon gibi yayınlardan çıkarıl...

On dokuz âyetlik Aşr-ı Şerif!
Tilâvet dünyasında herbiri anlamca ve i’cazca gruplanmış ve tertili cemaatiyle bütünleşmiş birçok özel nokta vardır. Her ne kadar bu anlamsal bölümleri tilâvet etm...

Tilâvet Ufku’nun dünü bugünü
Tilâvet Ufku kapsamında uzun bir süredir Türkiye’nin köklü gazetelerinden biri olan Yeni Asya’da Kur’ân tilâvet sanatına yönelik yazılarımız neşredilmektedir. Türk...

Nil’den Kur’ân esintileri!
Bu yazıyı yıllar önce kaleme getirmiştim. (Eskilerin ‘kaleme almak’ deyimi Selim İleri’ye gelinceye kadar ‘kaleme getirmek’ olmuş. Hayli hoşlandığım bu ifadeyi hay...

Hamdî Zâmil’in çevresinde
Mısır’ın yeterince tanınmayan veya daha ilginç okuyucuların gündeme gelmesiyle talihsizce tarihin arka planında yer alan o kadar Kur’ân okuyucusu var ki, hangisine dokunu...

Bayezıd’ta kubbeler ardında...
Yıl 2003. Koca ve muhteşem bir yapıt olan Bayezıd Camii’ndeyim. Vakit ikindi. Bu dünya hayatında o kadar hatıra yaşanır ki, insan geriye dönüp bakınca kimi zaman i...

Mustafa İsmail’in Kocatepe sancısı!
Sanırım 1975’de Erzurum’da bir program tertip ediliyor ve merhum Abdussamed de programa dâvet ediliyor. Ama şehrin çok soğuk olması dolayısıyla gelmeye yanaşmıyor....

Sultanahmet’te bir gece senfonisi
Daha önce “Küçüklüğümün Dolunay”ı başlıklı yazıyı kaleme alırken buradaki “Dolunay” kavramını muhteşem bir ilâhiye nispetle günümüzün Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin ...

Ahmed Na’ina’nın Feshâne günlüğü
Mısır tilâvet san’atının duâyenlerinden Ahmed Na’ina, Kur’ân kültürü çerçevesinde uluslar arası platformlarca tanınan ve dünyanın her tarafından takipçisi olan Kur’ânî bi...

Söğütlüçeşme’nin bürokratik imamı!
Yirmi yıla yaklaştı aziz hocamla birlikteliğim. Hafızlık yıllarımla birlikte başlayan manevî dirilişim hocamla Acıbadem sırtlarında devam ediyor. Yıllar ilerlese d...

Bayramlara yeni bir bakış...
Arap dünyasında yoğun bir vaaz programından ziyade Kur’an okumalarının daha ileri olduğu bilinen bir gerçektir. Örnekse; Mısır, Cezair, Tunus, Yemen, Kuzey Afrika....

İstanbul’un saklı tilâvet tavrı
Aslına bakarsanız Kur’ân tilaveti hususunda zengin bir ülkeyiz. Bünyesinde Kur’ân’ın iki çeşit okuma tarzını barındıran ikinci bir ülke yoktur. Mısır tarzını okuya...

Mustafa İsmail bir okuldur!
​Yıllar önce dinî bir film seyretmiştim: Veysel Karâni. Üveys olarak bilinen meşhur Veysel Karâni Hazretleri, henüz dünyaya teşrif etmeden Efendimiz’in (asm) yolunu gözle...

Kârilik yolunda
Kur’ân’ı güzel ve fıtratına uygun okumanın temel şartları vardır. En net ifadeyle “tecvid bilgisi” ve “talim/uygulama” eğitimi denilen bu hususları bir kâri/okuyuc...