Nurcan Karakaya

Derde deva Milli Ekonomi Modeli
Kapitalist sistemde çözümü mümkün olmayan 3 konu vardır: - Tam istihdam - Sürekli büyüme - Gelir dağılımında adaletsizlik. ...

Hz. Mehdi (a.s)-IV
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın "İmam Muhammed Bâkır" isimli eserinde şu bilgiler vardır: İmam Bâkır şöyle buyurmuştur: "Kaim'imiz kıyam edince elini kulları...

Hz. Mehdi (a.s)-III
Prof. Dr Haydar Baş Hocamızın "İmam Hasan El-Askeri ve İmam Mehdi" adlı eserinde şu bilgilere yer veriliyor: Peygamber Efendimiz (s.a.a) buyuruyor: ...

İmam Mehdi (a.s)-II
(dünden devam…) Bu konuyla ilgili Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın İmam Muhammed Bâkır kitabında şöyle geçer: "Kâlû Belâ'da Allah-u Teâlâ ulul-azim...

İmam Mehdi (a.s)-I
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın "İmam Cafer Es-Sadık" kitabında (sayfa 797-804) İmam Mehdi (a.s) ile ilgili şöyle buyruluyor: "Hz. Resûlullah şöyle buyuruyor...

Şimdi birlik zamanı
"Sevgili Peygamberimiz (s.a.a) Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin çalışma koşullarına alışkın olmayan Muhacirlere yardımcı olunması gereğini duyan Allah Resulü, bu ...

Gençlik Baş'a güveniyor
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız konuşmalarında eğitimi şöyle anlatıyor, çözümü buluyor: "Eğitim demek insanları medeni hale getirmek demektir. Bu hali insanlar...

Sizin dininiz size benim dinim bana!
Sosyal medyada ve tv ekranlarında Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın arkasından hala iftira atmaya çalışıyorlar. Çünkü Hocamın düşünceleri hala aramızda, eserleri hala ara...

Üstad biz seni çok seviyoruz
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızı anlatmaya ne kelimeler yeterli, ne cümleler... Ne desek de seni anlatsak... Ama hep şunu diyorduk programlarda; "Üstad nerede ...

Yıkılmaz kalen
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız Hakk'a yürüdü. O sevdikleriyle buluştu, biz hasret kaldık. Bize doğruları gösteren, sürekli hakkı ve hakikati anlatan, bu ahir zamanda yol...

Ölümü tefekkür
Ölümü gündemde tutmak, kişi için mutlak hayırdır. Çünkü ölüm Bâki olana yönelmenin kapısıdır. Bu sebeple ölümü düşünmek her hayrın başıdır. Ölüm, hırsı ve uzun emeli y...

Mizan’da ağır gelen ibadet
Ehl-i Sünnet ulemasının ve Ehl-i Beyt Ekolü'ne göre Mizan haktır. Allah-ü Teâlâ'nın terazisi vardır. Bununla Kıyamet günü, iyilikleri kötülükleri tartacaktır. ...

:4
İman ve insan
Bir ilim deryası olan çok beğendiğim ve kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kitabı 'Hikmetin Sırları'ndan yine bir konuya değinmek isti...

İnsanın yaratılış sırrı
Önceki yazımızda varlıkların yaratılış gayesine değinmiştik. Şimdi de şunu soruyoruz: Peki, insanın yaratılış gayesi nedir? İnsanın içinde bulunduğu durumda konumu, kı...

Mahlukatın yaratılış sırrı ve arayış
Varlık aleminin yaratılış sebebi nedir? İnsanlar neyin arayışı içinde? Aradığını nasıl bulur? Şu an bulunduğumuz durumun ve bu korkunç manzaranın sebebi nedir? Neden s...

Zikir ve nefis terbiyesi
Cenab-ı Hak ile kullar arasında, ruhlar yaratıldıkları zaman, Elest Meclisinde bir ahidleşme olmuştu. Bir misak gerçekleşmişti. İnsan her şeyin en güzeline, Güzeller G...

Âşıklar sultanı Hz. Mevlana-III
"Şems geliyor" diye istikbal için Konya'nın halkı sokaklara dökülmüş, kasideler, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanmıştı. İki Hak dostu yine karşı karşıyaydı. ...

Âşıklar sultanı Hz. Mevlana-II
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın "İslam ve Mevlana" eserinden hareketle Hz. Mevlana'yı anlatmaya devam ediyoruz: Günlerden bir gün, mânânın bahar, maddenin de...

Aşıklar sultanı Hz. Mevlana-I
Marifet nurunun aynası, 'Ölmeden önce ölünüz' gerçeğinde öteleri seyreden kamil insan, herkesi hiçbir fark gözetmeden dergâhına davet eden büyük mürşid Hz. Mevlana, 30...

Hz. Masume'nin kabrinde görülen kerametler-II
Burası, hürmete şayan yüceler yurdu ve gayba açılan gönül kapısıdır. Dua ve münacatlar arasında bazen bir nurun yükseldiği, ardından mübarek bir olayın gerçekleştiği, ...