Numan Asaf

Var olmaya açılan perde
Her nefis ölümü tadıcıdır’ fehvasınca her canlı ölüme mahkûm. Daha ötesinde ölüm hayattan daha gerçek bir olgu. Zira hayat hayat anlamının vuku bulmasından önce yo...

:2
Dünya hayatının vazgeçilmezi: İmtihan
Dünya imtihan dünyasıdır denir ya hani. Dünyaya gözlerin açılmasıyla başlayıp, derecesine göre de artan, eksilen türden; demirle altının, kömürle elmasın birbirind...

:1
Nice kapıların sadece onunla açılabildiği mahfî sır: Duâ!...
Duâ maddî âlemin dar çeperlerinden mana âleminin sonsuz iklimine kulaç atma.. Elin eriş(e)mediğine ancak onun- la ulaşılabilinen en güçlü sır; varlığımıza anlam ka...

:1
Kur’ân’da şirkin temsilciliğini yapan Dörtlü Firavn, Haman,...
Nazil olduğu andan itibaren bütün insanlığa hidayet rehberi olan Kur’ân, bu hedef doğrultusunda örneklemeler yaparak insanlık tarihinden ibret verici kıssalar nakleder....

Muhabbetin dili
Muhabbet; mahiyetinde sayısız duygu, kabiliyet ve hissiyatın ana merkezi olan kalbin otağı ve yegâne sahibi Samed olan Allah’ın parlak bir aynası. Bizi var eden ve...

Gerçek ile gölge arasında geçen hayat
Kâinatta ne var ne yok bir anlam üzerine kâimdir. Yani eşyanın aslı sabittir. Öyle sabit ki âyât-ı sabiteden.. Yani özetle, ne varsa onun zillinde bir anlamı da va...