Nimet Ortakaş

:1
Suret-i Rahman (2)
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞEmirdağ Lâhikasında;                     “Marifet-i İlâhiyede ehl-i tarikat iki yolla gitmişler.Seyr-i enf...

Suret-i Rahman (1)
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞHz. Üstad Emirdağ Lâhikası’nda “muhakkak Allah insanı suret-i Rahman üzere yaratmıştır “hadisini tefsir ederken enfüsî t...

Veysel Karani’nin münâcaatı
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞVeysel Karani gibi görmeden ve görüşmeden bir kimseye kuvvetli bir sevgi ile bağlanmak ve manevî feyiz almak şekline, “ü...

:3
Evde kaldığın için sıkıldın mı?
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞGünlerdir evdesin! Rutin hayatın bozuldu! Büyük bir musîbet var başımızda. Öyle düşünüyor olabilirsin. Lâkin, Adem (as) ...

Hizb-i Nuriye
ENFÜSÎ TEFEKKÜRGünlük Risale, Cevşen, Hizbü’l Kur’ân, Celcelutiye gibi okumalarımız devam ederken bir eksiklik fark ettim. Yanıbaşımda duran Hizb-i Nuriye’yi hiç o...

Mukatta
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞ“Sûrelerin başındaki huruf-u mukatta ilâhî bir şifredir. Has abdine onlarla bazı işareti gaybiye veriyor.  Kur’ândaki “e...

Adem âlemi
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞRisale-i Nur’da on sekiz bin ya da yirmi sekiz bin âlemden bahsedilir. Bu âlemlerin bazılarıyla ilgili mücmelen bilgiler...

Hamse-i Âl-i Aba
ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞSahih-i Müslim'de Ümmü'l-Mü'minîn Âişe-i Sıddık'tan (ra) mervîdir ki, demiş: "Peygamberimiz (asm) bir sabah üzerinde siy...

Külliyat gibi adam
34 yıl oldu Risale-i Nurlar’ı tanıyalı. Uzun bir zaman. Başta az okuyordum. Bazen de hiç. Biraz zor oldu kabullenmem Risaleleri. Daha doğrusu bu zamanda en doğru m...