Nihat Hatipoğlu

:2
Deizm yanılgısı
Bazı insanlar böyle diyorlar. Allah'a inanıyorum ama herhangi bir dine veya peygambere inanma gereği duymuyorum. Bu iman veya inanç bir mana ifade eder mi? Allah'a i...

:4
İlk hutbe
Said b. El-Müseyyeb'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Ömer b. El-Hattab'a (r.a.) hilafet görevi tevdi edilince Peygamber'in (s.a.v.) minberine çıkarak Allah'a hamd ve se...

:5
Asrı Saadet’te ‘gizli mektup’
Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemindeki olaylar bizim açımızdan ders niteliğindedir. Özellikle zor durumlarda nasıl davranılacağı konusunda Hz. Resul bizim için müthiş bir mod...

:32
Din üzerinden kutuplaştırma
Din toplumun moral ve inanç açısından üzerinde buluştuğu ve önemsediği en önemli unsurdur. Yaşaması hem toplumun egemenliği hem de geleceği için önemlidir. Dine düzgün ya...

:16
İslam’dan razıyız
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Muhammed'i sevip beğendim diyen kimse cenneti hak etmiştir. (Ebu Davud, ...

:8
Kur’an Allah’ın korumasında
Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'de İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Mekke halkını temsil eden, onları sevk ve idare eden 30'a yakın azgın, zorba, diktatör ve o kadar da güçl...

:3
Kuran’ın tümü evrenseldir
Kuran-ı Kerim bütün insanlığa inmiş son vahiydir. Sadece belli bir ırk, neseb, nesil, cinsin değil bütün insanlığın hidayetine odaklanmıştır. Ayetlere baktığımızda ele al...

:2
Allah’ın kabul ettiği din
Hz. Adem'den son peygambere kadar ilahi kitaplar, sahifeler indirildi. Peygamberler Allah'ın razı olduğu dini anlattılar. Son peygamberin gelmesiyle de ilahi vahyin kapıs...

:24
Ayet belimi kırdı
Hz. Ebu Bekir bir gün peygamberimizin huzurunda. O esnada Nisa Suresi'nin 123. ayeti iner. İnen bu ayetin meali şöyledir: "Kim kötülük yaparsa cezasını çeker." Ayetl...

:6
Bağnazları insafa çağırıyorum
Çağımızın en yaygın, en iflah olmaz hastalığı İslam düşmanlığıdır. Bu hastalık artık kronik bir hâl almış durumda. Özellikle Batılı liderler, din adamları, gazeteciler, k...

:30
Dini yalanlayanı gördün mü?
En bedbaht insan yaratanını unutup nefsini ilahlaştıran insandır. Bu insan nefsinin ve aklının taleplerini Rabbin yerine koyar. Kendi hayal dünyasında bir dünya kurar. Ke...

:6
Gençler bizim geleceğimiz
Geçen haftaki yazımda bir ilimizde (gece) yürüyüş yaparken, geçtiğimiz caddede hayli kalabalık kız ve erkek öğrenci gruplarının olduğunu; cadde üzerindeki kafe türü bütün...

:33
Gençleri kim zehirliyor
Gençlerimiz sosyal medya ve internet çağının başlamasıyla yaygın ve kapsamlı bir dejenerasyonla muhatap olmaya başladılar. Belli merkezler gençleri inancından, tarihinden...

:41
Sinsi düşman: Nifak
Dünyada bir hayat yaşarsınız. Kendinize göre temiz, duru, doğru, adilane ve hakkaniyet taşıyan bir hayattır. Siz bunlardan ve kendinizden eminsiniz. Belki etrafınız da si...

:42
Müslüman’ı fitne hırpalıyor düşman değil
Efendimiz, "Fitne uyuyor, uyandırmayın" buyurmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar hep fitneden ve fitnecilerden darbe yediler. Müslüman olmayanın İslam'a zarar vermesinden ç...

:17
Tövbekârım
Rabbim! İşlediğim bütün günahlardan dolayı tövbekârım. Kalbime yerleşen bütün olumsuz düşüncelerden dolayı tövbekârım. Yüreğime ve aklıma hükmeden bütün nefsani...

:35
Babamdan aldığım dersler
90'lı yıllardı. Ben Diyanet'te Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman'ı olarak görev yapıyordum. Diyanet hac döneminde üç aylığına beni Mekke'ye görevli olarak gönderdi. Arapça k...

:8
Kendini huzurda hisset
Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken elbisesi bembeyaz saçları simsiyah biri oraya girdi. Üzerinde yolculuğun -kum, kuraklık, toz- hiçbi...

:51
Linç ve kin
Eskiler muvazene derlerdi. Denge demek. Ölçü demek. Bu kaybolduğunda toplumun önüne linç kültürü, kin duygusu ve serseri mayın gibi sağa-sola sataşma iklimi açılır. ...

:143
İmanınız yoksa neyiniz var ki!
Alemlerin Rabbi Yüce Mevlamız böyle buyurdu: "De ki eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var"(Furkan, 77) Rabbimiz bizden mütevazı ve ama kalbi dua istiyor. Kendisine...