Nihat Hatipoğlu

:24
Türkiye, göçmenleri Necaşi gibi kucakladı
Peygamberimiz (s.a.v.) son ilahi vahiy olan İslam'ı ilan ettiği günden itibaren Mekkelilerin azgın saldırıları ve engelleriyle karşılaştı. Mekkeliler şiddet, işkence, teh...

:34
5000 yıllık Hindu kitaplarında Hz. Muhammed
3000-5000 yıl öncesine ait olan ve Hinduların kutsal kabul ettikleri Veda'ların gizemi üzerinde tartışmalara başlandı. Bu konuda yazılan en önemli eserlerden birisi ...

:12
Goethe ve İslam hayranlığı
Wolfang Van Goethe, Almanya'nın Frankfurt şehrinde 1749 yılında doğdu. Alman edebiyatının en başarılı şair, yazar ve hatta çizerlerindendi. Goethe arkadaşı Herder ka...

:5
Müslüman güvenilir olmalı
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in peygamberlikten önceki ismi 'Muhammedül Emin' yani 'Güvenilir Muhammed' idi. İlginç ve önemli olan ise bu ismi, sıfatı Mekkeli putperestler Abdu...

:24
Özel hayatın mahremiyeti
Özel hayatın mahremiyeti İslam'ın önemsediği temel, evrensel değerlerdendir. Özel hayatın sorumluluk boyutu kişi ile Rabbi arasında hesabının görüleceği bir alandır....

:30
Kutsala el uzatma!
Bir zamanlar; Sünni-Alevi, sonra Türk-Kürt, sonra laik olan-laik olmayan şeklinde insanların sınıflandırılıp karşılıklı tahrik edildiğini iyi biliyoruz. Bizler o zor zama...

:13
Küçük gördüğümüz büyük günahlar
Bazı günahlarımız var ki, iyiliklerimizin tümünü elimizden aldığı gibi neredeyse imanımıza zarar verebilecek kadar sıkıntılıdır. Zararlıdır. Kurtulmamız gerekir. Bu tür g...

Bu akşam Mevlid Kandili
Bu akşam Mevlid Kandil'i. Mübarek olsun. Peygamberimiz, Efendimiz 570 yılında Mekke'de dünyaya geldi. 40 yaşında Mekke'deki Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasında Cebrail'...

:40
Medine’de zor cuma!
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) peygamberliğinin 18'inci yılıydı. Hicretin 5'inci yılı, yani Müslümanların imani açıdan olgunlaştığı zamanlardı. Cuma günü, Hz. Peygamber (...

:47
İslam’a kayıtsız insanlar
İnsanlar arasında yakınlarında olmalarına rağmen dine ait her kutsala kayıtsız kalanlar az değildir. Bunların bir kısmı dine inanmaz. Bir kısmı ise ismen Müslümandır....

:106
Sevgisiz insanlar
Hadis şöyledir: "Sizler inanmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız." (Müslim) Hadisin söylediği çok açık iman etmiş sayılmazsını...

:32
Bizi rahatlat ey Bilal
Kuran'ı dinlemek, okumak ve yaşamak lazım. Kuran, anlaşılmak için indi. Kuran Rabbimizi tanıtıyor. Peygamberimizi de. Kuran'la ilişkinizi, ahdinizi, misakınızı yenil...

:36
Dua, bilim ve deprem
Yüce Allah evrenin işleyişini kurallara bağlamış, tabiat kuralları dediğimiz bu kuralları sebep-sonuç bağlantısıyla işleyişine devam ettirmektedir. Bu kuralları koyan Yüc...

:18
Dini otorite boşluğu
İslam alemi ulemasına, yığınla akademisyenine, dini alanda gayret eden yüzbinlerce önderine rağmen ciddi bir otorite boşluğu yaşıyor. Böyle bir boşluk ulemanın veya ...

:17
Ağlayanlar (Bükkain)
İslam tarihinin bir safhasında önemli bir yer tutar bu insanlar. Kelimenin tekili 'El-Bekka'dır. Çoğulu Bekkain, bükkaun; çok ağlayanlar anlamına gelir....

:52
Peygamberimiz (s.a.v.)’in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?...
Hz. Peygamber (s.a.v.) 632 yılı Rebiul Evvel ayında pazartesi günü öğleye doğru vefat etti. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kısa bir hastalık evresinden sonra vefat etmesi Medi...

:54
Kutlu şehre kutlu yolculuk
Hicri Yıl Takvimi Muharrem ayındayız. Muharrem ayı, hicri takvimin yılbaşıdır. Birinci ayıdır. Müslümanlar için istisnai bir kıymet ifade ediyor. Aslında hic...

:87
Kardeş olun!
Hz. Peygamber (s.a.v.) yaralarımızı saracak ilacı söylüyor;"Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arka çevirmeyin."...

:59
Son Hutbe
Hz. Peygamber (s.a.v.) Hac görevini yapıp döndükten yaklaşık 40 gün sonra, Safer (Mayıs sonu Haziran başı) ayında hastalandı. Hastalığı Medine Mezarlığı - Baki Mezar...

:54
Dini sorgulayıp sorgulatmak
Bazı ilahiyatçılar dini anlatıp insanlara sevdireceklerine, tartışma konusu olabilecek bazı mevzuları bulup gündeme taşıyıp tartıştırıyorlar. Felsefi tahlillerle ...