NESİBE ERSOYLU

:10
Kur’ân bize yetmez mi?
Kur’ân-ı Kerîm, 1400 sene evvel, Arş-ı A’zam’dan bizim dünyamıza nüzul etmişti. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’le, bizim seviyemize tenezzül etmiş, bizi onurlandırmış...