Nejat Eren

:1
Sorgulamak veya nefis muhasebesi
Sorgulamak veya nefis muhasebesi zor iş.Hayat ve insanlık için de çok gereklilik. Önemli olan, insanın kendinden başlayıp, dış hadiseleri de akıl, mantık süzgecind...

:3
Merhum Mehmet Fırıncı Ağabeyden hizmet hatıraları
Dünyayı her yönüyle ters köşeye yatıran Koronavirüs Musîbeti Nur cemaatini de hem hastalık hem de vefatlar yönünden ciddî manada etkiledi.Azımsanmayacak hizmet ele...

:5
Dış dünya yabancılar ve iman hizmetleri
“Dünyanın bir köy haline geldiği” bu âlemde, Bediüzzaman asıl gayesi olan İman Hizmetini her türlü zorluğa rağmen devam ettirmiş bu dâvâyı dünya kamuoyuna kabul ve tasdik...

:5
Ölüm hakikati, hayat gerçeği, ibret dersi
Dünya ve insanlık, malûm salgın dolayısıyla çok daha elemli bir şekilde ölümle yüzyüze!“Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ve çok zikredilmesi gereken ölüm!” ayırı...

:5
Sorumlu insan ahir zaman şartlarını nasıl değerlendirmeli?...
Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (2)Geçen yazımızda “Ahir zamanın” özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de bu asırda yaşayan bir insan olarak bu şartların...

:11
Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (1)
Âyet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerde: “Ahir zaman” olarak nitelendirilen “acip ve garip” asrın dehşetinden Sahabe-i Kiramın bile Allah’a sığındığı bir zaman dilimindeyiz!...

:5
İnsan manen kendisini nasıl idam eder?
Kur’ân’ı Kerîm, kâinatın şifrelerini açan, eşrefi mahlûkat olan insana da kâinatı O’nunla okuyup anlaması için vahyedilen İlâhî bir rehber ve katalog hükmünde bir Kudsî k...

:3
Reçete sunan müctehid, Bediüzzaman
Rehberi Kur’ân, tatbikatı Sünneti Seniyye, hem Hasanî hem Hüseynî olan, vehbi ilme mazhar müceddid olan bir üstad var tarih sahnesinde Bediüzzaman!Seksen dört yıll...

:4
Hicretten vuslata
İslâm ve dünya tarihinin en büyük hadiselerinden olan 1442 Hicrî Yılın bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Bu büyük hadisenin manevî havası ve atmosferiyle kısa ...

:6
Kalpleri saran duygu: Dostluk
Hayatın, zamanın, kardeşliğin, münasebet, alâka ikliminin, tatlı, hoş, vicdanî, halî bir bağı olan dostluk! Vuslatın, hasretin, vazgeçilmezliğin gergef gergef işlenen duy...

:8
Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına
Hayatını, makamını, mesaisini, servetini Nur dâvâsına adayan güzel insan aziz ve fedakâr dost Mehmet Özkan Ağabeyim ani ölümünle sarsıldık. Ama, ecele teslimiyete hak nam...

:7
Hz. Peygamberin (asm) üstün vasıfları ve insanlık için önemi...
Hz. Muhammed’in (asm) insan hayatı için çok önemli olan genel özelliklerini mütalâa etmeye devam edelim.Geçmiş tarihin, Asr-ı Saadetin, hali hazır durumun ve gelec...

:3
Hz. Peygamberin (asm)üstün vasıfları ve insanlık için önemi...
Dünya hayatı ve insan toplumları için vazgeçilmez olan “doğru ve istikametli hayat” ancak mükemmel bir rehberlikle mümkündür.Bu doğru rehberlik olmazsa hayat çekil...

:5
Büyüklük tevazu nezaket ve yüksek ahlâk
“GÜZLE KÖŞKÜNDEN ESİNTİLER.”İnsanlık ailesinin ve dünya tarihinin en şerefli ilmi de, irfanı da, ahlâkı da, asaleti de İslâmiyet ve imanla şereflenenlerdedir. Elb...

:2
Afakî konular bakî hakikatlar ve Yeni Asya
Ahir zaman dehşeti ve girdabındayız. “Hakikat” kavramından uzaklaştırma çalışmasının göbeğindeyiz. Saf zihinleri sahte bir metodla yönlendirme çabaları hız kesmeden devam...

:4
Muhasebe, kontrol ve sorgulamak
Dengeli ve sağlıklı bir hayat, sorgulamak, nefis muhasebesi ve devamlı bir kontrolden geçer.Meşrû sınır ve çizgide kalmak, hayat ve insanlık için önemli ifade ve k...

:5
“Zahmet oldu, fakat vazifemdir!”
Başlıktaki bu anlamlı ve ibretli söz Hz. Peygambere (asm) aittir.Benim hayatımda da önemli bir “kilometre taşı” ve unutulmaz bir hatırası vardır. Çünkü bir yandan ...

:4
Hukukun üstünlüğü ve vicdan hürriyeti
İnsanın diğer canlılardan en farklı özellikleri; akıl, şuur, fikir, vicdan ve irade sahibi sosyal bir varlık olmasıdır.İman ve inanca olan ihtiyacından sonra, bu y...

:7
Yeni Asya farkı ve duruş asaleti
Helâket, felâket asrındayız.Ahirzaman alâmetlerinin alenî olarak esintilerini artık ensemizde hissediyor ve yaşıyoruz. Bu dehşetli zamanda; savrulmalar, şaşırmalar...

:8
Kâinatın Efendisi’nden (asm) örnek affetme hareketi
Şefkat, merhamet, af ve bağışlamak en yüksek insanî duygulardandır.Bunların hayata yansıması ve tatbikatı ise yüksek ruhlara has marifeti ve özelliktir. Bu konudak...