Naman Bakaç

:3
Hayatın içinden sadır olmuş hikâyeler: Kırmızı Kurdelenin Sı...
Eğitimci - Yazar Misbah Eratilla’nın Efsus Yayınları’ndan çıkan “Kırmızı Kurdelenin Sırrı” adlı ilk kitabı, toplam yirmisekiz hikâyeden oluşan bir eser olarak, duru bir d...