Naci Tepir

:10
Şehitlerin arasında mütevazı bir bilge
Bosna Hersek halkına, milletler arası arenada tanınan, müstakil ve egemen bir devlet bırakan Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te başşehir Saraybosna’da vefat etti. Vefatı...

:1
Saraybosna’da İslam kültürü ağır basar
Saraybosna bir Osmanlı şehri olarak geliştiği için bölgenin nüfusunun İslâmlaşmaya başlaması halkın hayat tarzı ve kültüründe mühim rol oynamıştır. Haliyle, Saraybosna’da...

:4
Saraybosna’yı Osmanlı kurdu
Saraybosna, Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başşehri olup, Osmanlı Türkçesi’nde Saray, Saray Ovası, Bosna Sarayı (Bosnasaray) veya Saraybosna adlarıyla geçer. Tepelerle çevr...

:2
Bir Ayasofya hâtırası
Bundan yedi sene önce, 5 Temmuz 2013 Cuma günü Trabzon’da idim.O gün, 52 yıllık bir aradan sonra müzeden tekrar camiye çevrilen Trabzon Ayasofya Câmii’nde ¹ ilk Cu...

Büyük tahribat
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (22)Takriben bir asırdan beri tatbik edilen mevcut eğitim sisteminin ülkeye ve halkımıza kazandırdığı -sadra şifa- hiçbir şey yoktur. Aksin...

:4
Gerçeklere hasret kalan Türkiye
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (21)Sağlık tedbirleri dolayısıyla okullar kapalı. Eğitimi aksatmamak için, tehlike ortadan kalkıncaya kadar internet üzerinden “Uzaktan Eği...

:1
Gerçek Millî Eğitim
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (20) Millet olarak “Millî yapımızın” ne olduğunu biliyor muyuz? Yani, “Millî İnancımızın”, “Millî Ahlâk”ımızın, “Millî Kültür”ümüzün, “Mill...

:4
Darbe tortularının sistemleşmesi
Nihayet AKP iktidara geldiğinde (2002), darbelerin sebep olduğu yıkıntıların tamiri ile bütün bunalımların bertaraf edilip, demokrasinin ülkede tam olarak yerleştirilesi ...

:3
Darbeler dönemi ve eğitim (4)
Resmi ve özel okullar ile özel dershanelerde teftiş ve denetimler arttırılarak başörtülü avına çıkıldı. Yüksek öğretim müesseselerinde de aynı dayatmalar katı bir şekilde...

Darbeler dönemi ve eğitim (3)
MİLLİ EĞİTİMİN KARELERİ (17) 12 Eylül 1980 Darbesi 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askerî darbeyle Türkiye öyle bir sarsıldı ki, hâlâ kendine gelebilmiş d...

:5
Darbeler döneminde dinamitlenen eğitim
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (16) Muhtıra 1 döneminde eğitim 12 Mart 1971’de ordu adına hükümete verilen bir bildiri (muhtıra) ile başlayan bu dönemde, üniversit...

:2
Darbeler döneminde eğitim
27 Mayıs 1960 darbesi: Daha önce de işaret ettiğim gibi, bu darbeyi gerçekleştiren dış güçlerin maşası ve gözü dönmüş hain cuntacıların, yaptıkları ilk iş, DP Hükü...

:7
Cumhuriyet Bayramı
Geçtiğimiz 29 Ekim Salı günü Cumhuriyetin ilânının 96. yıl dönümü görkemli merasimlerle kutlandı. Her yıl yapılan kutlama merasimlerinde, Saltanatın kaldırıldığı, ...

:4
Eğitimi millîleştirme düşüncesi
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (14) Eğitimde millîleşme mefhumu, cumhuriyet devrinin getirdiği bir yenilik değildir. Temelleri daha önce atılan, zamanla yerleşip günümüzd...

Eğitimde ciddiyet
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (13) Her iş ve faaliyet kendi husûsiyet ve şartlarına göre tam bir ciddiyet ister. Muvaffak olmanın yegâne şartı budur. Hele de eğitim veya...

Eğitim’in doğru anlaşılması
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (12) Evvelâ, dinden ve mâneviyattan mahrum edilen bir eğitim, gerçek mânâda tam bir eğitim olamaz. Böyle bir eğtimle terbiye etmek asla müm...

:4
Millî Eğitim’in eğitim anlayışı
TEK PARTİ DÖNEMİNDE; Dinden, ahlâktan ve mâneviyattan tamamen tecrit edilmiş bir tedrisat (eğitim ve öğretim) sistemi. Bunun için de toplumun temel dinamik yapısın...

:2
Gerçek tarihin öğretilmesi
Yakın tarihimizde 30 Ağustos, ülkemiz açısından mühim bir gündür! 1922 yılının aynı gününde, Büyük Yunanistan hayaliyle, İzmir’i ve Batı Anadolu’nun büyük bir kısm...

:2
Eğitimin esas fonksiyonu terbiyedir
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (9) Bin senelik an’ane ve geleneğimizde eğitim “Terbiye” olarak mülâhaza edilir. Terbiyeden maksat insanın maddî ve mânevî yönden tekâmül e...

:2
Gerçek eğitim demokrasiyle mümkündür
MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (8) Ülkede, kanun yerine her çeşit istibdat ve keyfiliğin tatbik edildiği Tek Parti Devri’nde (1923-1950) bin senelik birikim ve değerler t...