Mustafa Yalçın

:6
Keşfedilmeyi bekleyenler
Suyun düzenli damlaması sert olan granit mermeri deler geçer. Gazetecilik bu manada bir yayıncılıktır. Edebi ile yaptığınız neşir bir kez damlamayla netice alınamı...

:4
Bab-ı Âlî diyarı
Medreseler, tekkeler, zaviyeler; çayhaneler, kahvehaneler, kıraathaneler; sahaflar, sarraflar, hanlar ve hamamlardan mürekkep bir semt. Yokuşları ile inişleri birb...

:3
Hasta kim?
Anam 91 yaşında, yaklaşık 2 seneye yakındır hizmetindeyim, beraber yaşıyoruz son demleri. Babam rahmetli olalı 20 yıl olmuş, hayat sür’at peyda etmiş, değirmen çar...

:1
Biraz da köylüce konuşalım
Karşılaşmalarda; “Nörüyon” dendiğinde, sıradan bir hal-hatır sorma usûlü. “Nörüyon gadasını aldığım”da bir samimiyet olduğunu hissediyorsunuz değil mi? Dâvâ kardeş...

:2
Korkma söyle!
Medeniyetin mimsiz kısmı, hem insanlığı hem de ehl-i kitabı, cafcafla ambalajlanmış zehirli şekerlemelerle kendisine celb edip bataklığa sokarak kafalarına basıp güya kur...