Mustafa Usta

:3
Miş gibi eğitim
Covid-19’un Türkiye’de ve dünyada birçok şeyi değiştireceği hatta hiçbir şeyin eskisi gibi ol(a)mayacağı tartışmaları arasında; şimdilik bir kenarda dursun, hiç olmazsa y...

:24
Kutsal ‘biz’ ve düşman ‘siz’ anlayışı
Muhabbet dili her bir toplum için en mühim esaslardan biridir. Ancak bu dil toplum içinde değerler üzerine inşa edilmesi gerekirken ne yazık ki siyaset üzerinden şekillen...

:9
Bir dakikalığına bu vazifeye tayin edilmek
Karanlık yılların mukaddimesidir 1900’lü yıllar... Nice dimağlar bu asrın ilk çeyreğinde bitap hale düşmüş, bir kurtuluş reçetesi aramıştır. İşte Risale-i Nur, böy...

Omuz omuza okumak
Mevlidler, Risale-i Nur’a gönül verenlerin bir araya gelmesi ve hasb-i hal etmesi açısından önemli bir vesiledir. Bilhassa Kocatepe Mevlidleri ile, karanlıklı süre...

:9
Âb-ı hayat arayanlara bir reçete
Ehl-i şevke ab-ı hayat bahşeden, Hıdır-ı bahreyn-i velâyettir sözün. A. G. Barla Lâhikası’nda Ahmed Galib’in şiirinden bir beyit olan bu bölüm, Risal...

Hazar et! İki nutukla, bir vaatle batma!
A. Comte tarafından ortaya konulan pozitivizmin dilimizdeki karşılığı “olguculuk”tur. Bu görüşe göre bilimsel teoriler dini fikirlerden daha anlamlıdır. Çünkü onla...

:10
Aklı merkeze alan, kutsalı reddeden modernizm
Birçok siyasî ve sosyal olaylara gebe olan 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı Müslümanların inanç değerlerine ve buna bağlı hayatlarına müdahalenin de başlangıç devri...

:10
Kâinattaki ince ayarlar
Kâinatın ilk yaratılışı ve sonrası yıllardır bilim insanının, esasında insanlığın gündemindeki yerini koruyor. Bu anlamda önemli bilgileri bize sunan Big Bang teor...

:5
Ülfet perdesinin arkasındaki sır
İnsanoğlu her gün harikulâde şeyler yaşarken aynı zamanda hayatın yeknesaklığından dem vuruyor. Sabah kalktığında doğan Güneş’i normal görüyor, yolun kenarına dizi...

:11
Çobanlık mesleği ve idaremiz altındakiler
Halk arasında “İnsanlarla uğraşmak zordur.” ifadesi klişe haline gelmiştir. Öte yandan bunun bir hakikat olduğu da şüphe götürmez. Zira her bir şahıs ayrı bir dünya manas...

:2
Medeniyet ve deniyet
Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir.” (Tarihçe-i Hayat, s: 52) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin bu sözü bilha...

:17
Kâinatın sekeratı!
Bilimsel gelişmeler her geçen gün Kur’ân-ı Kerîm’deki hakikatlerinin bir şerhi mahiyetinde yol kat ediyor. Bu gelişmelerden birisi de; tıpkı insan gibi kâinatın hızla gen...

Mü'minlerin bayramı
Herkesin kendine göre bayramı vardır. Şüphesiz her bayramın da herkes için farklı farklı anlamları vardır. Ancak şu iki bayram vardır ki; mü'minler için kurtuluşun...

Hayatın disipline girmesi
Nefis daima kötü şeylere sevk eder” (Yusuf Suresi, 12/53). Bu sebeple mümkün oldukça âdemoğlunu afakî işler ile uğraştırır. Disiplinsiz, zamanı boşa harcayan ve nehyedilm...

Bir sözdür Ramazan
Hakk'a teveccüh etmenin adıdır Ramazan. Bir yöneliştir. Sabah ezanı ile birlikte bir söz vermedir. Bu söz Allah için düşünme, Allah için konuşma, Allah için yememe...

Ramazan ayı cehennemden uzaklaştırır
Bazı zamanlar vardır ki; insanı Cehennemden uzaklaştırır. Hadsiz acziyeti içinde birçok günaha maruz kalan insanoğlu için böylesi zamanlar şüphesiz paha biçilmez b...

Ramazan Kur’ân’ı anlama ayıdır
Kur’ân-ı Kerîm anlaşılmak için vardır. Bundan dolayıdır ki O’nu okumak ve anlamaya çalışmak her mü’minin vazifesidir. Mübarek Ramazan ayında da bu vazifeyi yerine ...

Ramazan, empati ayıdır
Cenâb-ı Hak, zenginleri fakirlere yardıma dâvet eder. Ancak insan fakirin halini anlamadıkça bu yardım elini uzatmaz. İşte zenginler fakirlerin açlıklarını Ramazan...

Kur’ân’ın nazil olduğu gece
Ramazan ayının son on günün içinde öyle bir gece vardır ki; sevap ve hasene bire bin olur. İşte bu gece Kadir gecesidir. Kur’ân-ı Kerim’in bu gecede inmesi, bu gec...

Kur’ân’ın nazil olduğu ay
“Ramazan ayı; O, öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri içine alıp hak ile batılın arasını ayıran Kur’ân-ı Kerîm nazil olmuştur.” (Bakar...