Mustafa Tunç

Okul ve Yemek
Geçen mart ayında Fransa’da bir devlet lisesinde yaptığım gözlemler okullarda öğle yemeğinin önemini bir kez daha anlamamı sağladı. Üstüne bir de Nel Noddings’in Eğitim v...

Eğitim Üzerine-Locke
Locke, 1704 yılında vefat etmiş olan İngiliz bir filozoftur. “Boş levha” düşüncesi ile bilinmektedir. Bu, insan zihninde doğuştan bilgi olmadığı ve her şeyin sonradan öğr...

Eğitim Üzerine-Kant
Okula sadece bir şeyler öğrenmek için değil itaat etmeyi öğrenmek için de gideriz. Bu, çocukları köleleştirmek olarak değil onlara kendilerini sınırlamayı öğretmek olarak...

Felsefe Bizi Nereye Götürür?
Bir dershanede felsefe grubu öğretmeni olarak çalışıyordum. Sınıfa girdim. Ders anlatmaya başlayacağım. Ben başlamadan öğrencinin biri sordu: “Hocam felsefe anlatmak caiz...

Eğitimde Ödül, Ceza ve Erdem
Maddi veya manevi bir getirisi olmayan bir işe başlamak ve o işi devam ettirmek kadar büyük zorluk yoktur. Çünkü böyle işler biz insanların fıtratına uymaz. Ödül ve ceza ...

Kendini Keşfet
İstanbul Teknik Üniversitesi Tanıtım Ofisi’nin geçen yıl başlattığı ve bu sene de devam ettirdiği mütevazı bir program var. Programın adı Kendini Keşfet. Lise öğrencileri...

Gölge Teorisi
Hayatta en sahip olunası yetenek nedir? Bana kalırsa önemli olanı ve olmayanı ayırt edebilmektir. Önemli ve önemsiz şeyler üzerine yeterince düşünenler ayette geçen anlam...

Millî Eğitime Giden Yol-2
Neden en zeki çocuklarımız politikadan uzak duruyor ve bu ülkeyi en az dert ediniyor? Çünkü en zeki çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek istiyoruz. Bu ülkede en iyi eğitim...

Millî Eğitime Giden Yol-1
Türkiye’nin uzun yıllar seküler azınlık tarafından yönetildiğinden şüphe yoktur. Fakat iş bununla bitmemektedir. Bu seküler azınlık aynı zamanda muhafazakâr çoğunluğun öğ...

Eğitim ve Cesaret
Aldığınız eğitimin kalitesinin pek çok şeye bağlı olduğu tartışılmazdır. Genetik kapasiteniz, anne ve babanızın sahip olduğu eğitim ve paradan tutun da yetiştiğiniz apart...

Gazzali Medreseyi Neden Terk Etti?
Büyük İslam alimi Gazzali medrese hocalığını iki kere bıraktı. İkincisinde ölümüne bir yıl kala ve sağlık sorunları nedeniyle bıraktığı hocalığı birincisinde niçin bırakt...

Minimalizm Müslümanları Kurtarabilir mi?
Doymak bilmeyen bir iştahla dünyanın tüm kaynaklarını bir kerede kullanmayı deneyen insanoğlu bu tavrının dünyayı sonraki kuşaklar için yaşanmaz kılacağını görerek durmas...

Üniversite Tercihlerinde Kilit Sorular
1. Kendimi nasıl tanırım: Tercihlerde başlangıç noktası insanın ilgi ve yeteneklerinin farkında olması yani neleri yapmayı sevdiğini ve nelerle başa çıkabildiğini bilmesi...

AK Parti’nin Geleceği
Ak Parti 2002 yılında iktidar oldu. İlk 8 yılı öyle sancılı değildi. Arap baharı 2010, Suriye’deki iç savaş 2011 yılında başladı. Türkiye’deki çözüm süreci 2015 Temmuz’un...

Sokrates’in Eğitim Metodu
Sokrates bir filozof olduğu kadar eğitimci de sayılır. Bildiğimiz kadarıyla onun kurduğu fiziksel bir okul yoktu ama çarşı, pazar, düğün, yarışma, tiyatro vb. her türlü m...

Platon’a Göre Zorba
Bu yazımda Platon’un iki bin yıldan uzun bir süre önce zorbalık ile ilgili verdiği bilgileri özetlemeye çalıştım. Belli bir ülkeyi ve lideri düşünmeden okumak daha akıllı...

:1
İlişkiler
Öncelikle her türlü ilişkinin temelinde bir sevgi, saygı, derinlik, genişlik, kalite, adalet ve güvenin yer aldığını söylemeliyiz. Bir ilişkinin sürdürülebilir olması ise...

:2
İbn Rüşd’e Göre Din Felsefe İlişkisi
İbn Rüşd’e göre din, felsefenin öğrenilmesini teşvik etmektedir. O bu amaçla; “Onlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler” (Âl-i İmrân, 191), “Ey basiret sahipleri ...

Platon’dan Dört Alıntı
Hem geçen hafta tüm alıntılara yer veremediğim için hem de siz kıymetli okuyucularımın yoğun ilgi ve merakından dolayı bu haftaki yazımın tamamında da Platon’dan alıntıla...

:1
Platon’un Devlet’inden Alıntılar
Platon’un Devlet isimli kitabı bütün bir felsefe ve düşünce tarihini derinden etkilemiştir. Bugün, on kısımdan oluşan kitabın ilk dört bölümden kendimce önemli gördüğüm k...