Mustafa Öztürk

:8
Poker suratlılık
Bu hafta “din sektörü” hakkında yazmayacağımdan, peşinen hiddetlenmeye gerek yok diyorum ve dolayısıyla klavye marifetiyle laf sokma moduna girilmemesini özellikle istirh...

Hamâset
Arapça sözlüklerde mastar olarak 'şiddetli, sert, cesur ve atılgan olmak' diye açıklanan hamâse(t) kelimesi 'kahramanlık, yiğitlik, cesaret ve atılganlık' manasında da ku...

:6
İslam’ın kurucu unsurları üzerine yeniden düşünmek ...
Modern dönemde İslam tarihi ve düşüncesi üzerine yapılan pek çok ilmî-akademik araştırmada Hz. Peygamber’in siret ve sünneti Kur’an vahyinden, Kur’an vahyi Hz. Peygamber’...

:9
Felsefe ama süksesiz, fiyakasız… 
Birkaç gün önce belki birkaç eski dosta da rastlarız düşüncesiyle Ankara Çukurambar’daki Liman Kitap Kahve’ye uğramış ve felsefe bölümünden -bizim Giresun ağzıyla- 'yolda...

:13
Mümin insan ahlaksızlık gibi bir lükse sahip midir?
Haber Global televizyonunda en son katıldığım bir programda izleyicilerden, ‘İyi bir insan olmak için Tanrı’ya inanmak şart mıdır?’ şeklinde bir soru gelmiş ve bu soruya,...

:20
İslamcılıktan Teberri
1980’li yılların ilk yarısında, yani Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuduğum yıllarda, bir taraftan öğrenci evlerinde kaldığımız cemaatin 'Tasavvufi Ahlak', ...

:19
İslamcı zihniyetteki sığlık ve tıkanıklığın kültürel kökenle...
İslamcılık, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nu inkırazdan kurtarma çabası olarak zuhur eden ve bu çerçevede İslam’ı geleneksel anla...

:25
Kabak tadı ağız tadı
Bugün bayram… Tüm samimiyetimle dilerim ve isterim ki cümlemizin bayramı ağız tadıyla geçsin… Ancak gün bayram günü olsa da ağız tadımız pek yo...

:16
İstanbul Sözleşmesi bütün kötülüklerin anasıdır (!)...
Birkaç ay önce Medyascope’de Ruşen Çakır’la yaptığımız söyleşide Diyanet İşleri Başkanı’nın bir hutbesinde bahsi geçen eşcinsellik ve LGBT meselesiyle ilgili olarak İstan...

:9
Huzursuz Muhafazakârlık
Muhafazakârlık, geçmişten tevarüs edilen ve aidiyet/mensubiyet duygusunu pekiştiren değerler, semboller ve yaşam pratiklerini koruyup kollayıcı bir sosyolojik tutumu ifad...

:6
Yazmak gelmiyor içimden…
Şehir Üniversitesi’nden sosyal medya meselesine değin aslında çok konu var yazılacak; ama artık yazma isteğim yok… Hem memleketteki genel hava...

:10
Seksenler…
Yorumcu okurlarımız bugün bize pek çatamayacak ve muhtemelen birbirleriyle de pek kapışamayacak. Çünkü bu pastoral nostaljik yazı agresif yoru...

:12
Yorum ve hakikat
Din alanında belki sadece “kelime-i tevhid” ile “kelime-i şehadet”in düz anlamlarında ittifak, bunun haricindeki diğer bütün esaslı konuların kahir ekseriyetinde ihtilaf ...

:10
Ahlak yetmezliği
Bugünkü toplumsal düzlemde tespit/teşhis ettiğiniz en ciddi sorun nedir?” şeklinde bir soruya muhatap olsam, hiç tereddütsüz, “ahlak yetmezliği” diye cevap verirdim. ...

:1
Muhafazakâr kadınların dünyasında toplumsal cinsiyet meseles...
Toplumsal cinsiyet, sosyal ve kültürel bir çevre/çerçeve içerisinde insanlara yüklenen roller, sorumluluklar ve davranış kalıplarını ifade eden, bunun yanı sıra bireyleri...

:13
Kendimizle barışık olmamak lazım
İnsanın kendisiyle barışık olması güncel hayatta birçok kez duyduğumuz bir sözdür. Genel kabule mazhar olduğunu düşündüğüm bir bakış açısına g...

:51
Havada provokasyon kokusu var
Geçen hafta bu köşede “Toplumsal Kutuplaşma ve Zıtlaşma” başlıklı bir yazı yazmış ve toplumsal bünyedeki ciddi bir sıkıntıyı anlatmaya çalışmıştım. ...

:51
Toplumsal kutuplaşma ve zıtlaşma
Sevda Noyan yaklaşık iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. ...

:12
Bir insan ömrünü neye vermeli?
Yazının başlığındaki ifade, “Ömür dediğin” diye de anılan bir türkünün ismi… TRT televizyonunda aynı isimle yayımlanan çok g...

:12
Kendimizi dinleme ve düşünmeye davet meyanında…
Bu hafta esaslı bir yazıyı hak eden, nurtopu gibi netameli bir tartışma konusu vardı. Daha açıkçası gerek Diyanet İşleri Baş...