Mustafa NUTKU

Müsbet ilim, Kur'ân ayetlerini doğruluyor
Bugünkü embriyoloji ilminin tesbitleriyle Kur’ân ve hadisi karşılaştıran Kanadalı Profesör Keith L. Moore şunu söylemektedir: “Kur’ân âyetlerinin ve hadislerin açıklamala...

‘Hayat meleği’nin olmaması neye işarettir?
Ölüm meleği olarak Hz. Azrail’in (as) vazifeli olmasına mukabil, “Hayat meleği” olarak bir melek isminin duyulmamış olması, hayat ile kudret-i İlâhiye arasında zahirî bir...

Helal gıda anlayışı gelişti
“Helâl” kelimesi, dinî bir terimdir. Son on yılda ülkemizde helâl gıda anlayışında “gelişme” halleri de, “gelişmeme” halleri de olmuştur. Bunları hatırlatmakta fayda var...

Kar niçin yağar?
Çocuklara sorarlar: “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yoksa yumurta mı tavuktan çıkar?” Bu soruya benzetmeye çalışıp sorsak: “Kar yağdığı için mi hava soğuk olur; hava s...