Mustafa KAVAK

Hz. Zeynep (a.s.)
Hz. Zeynep Ehl-i Beyt'tendir. "Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister" Tathir ayetinin (Ahzap: 33) nazil ol...