Mustafa Hilmi Yıldırım

Sömürü ve soygun aracı
Küresel finans düzeninde dolar, sömürü ve soygun aracına dönüştürülmüştür. Bunu, dünyayı yönlendirmek ve yönetmek amacı taşıyan Yahudi sermayedarlar yapmışlardır. ABD, gö...

Demokrasiden diktatörlüğe dönüşüm
Yönetim biçimlerinin hepsinden diktatörlüğe dönüşüm söz konusu olabilir. O bakımdan “demokrasilerde diktatörlük olmaz” sözü, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü demokrasilerd...

Bolluk içinde kıtlık
Dünya ekonomisini tek cümle ile anlatmak gerekirse, bolluk içinde kıtlık yaşandığı söylenebilir. Günümüzde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar üretim yapılmakta, yani...

Ekonomi modellerinin çöküşü
Batı medeniyetinin eseri olan ekonomi modelleri, belli bir süre varlıklarını sürdürmüşler, sonra da arkalarında kan ve gözyaşı bırakarak çökmüşlerdir. Büyük bir iddia ile...

Mescid-i Aksa’yı yıkma plânı
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını, Müslümanların çoğu, ibadet özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme çerçevesinde değerlendirmektedir. Hâlbuki İsrail’in asıl h...

İhtilâf ve çatışma
İnsanlar arasında her alanda ihtilâf çıkabilir, hele siyasette ihtilâf kaçınılmazdır. Mühim olan ihtilâfın çıkması değil, ihtilâfın karşılıklı diyalogla çözülmesi, çözüle...

Terörle fikri mücadele
Terör, güvenlik sorunu olmakla birlikte, aynı zamanda sosyal bir sorundur. Her sosyal sorun gibi, onun da ortaya çıkmasında birçok etken rol oynamaktadır. Daha açık bir d...

Bilim ve teknolojiyi silah olarak kullanmak
İnsanlığın ortak malı olan bilim ve teknoloji, insanlığın yararına kullanılması gerekirken, maalesef çoğunlukla zararına kullanılmaktadır. Bunun en bariz örneği, silah te...

Medeniyet krizi
Küresel ölçekte sosyal, siyasal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizleri, genel anlamda medeniyet krizi olarak tanımlamak gerekir. Çünkü krizlerin hepsi, tüm dünya...

Büyümeyle büyülenmek
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi, hükümet üyelerini adeta büyülemiş, diğer göstergeleri, dahası halkın sıkıntılarını görmelerine engel olmuştur....

Düşmana aldanan yöneticiler
Sıradan bir insanın bile düşmana aldanması normal karşılanmaz. Ne olursa olsun, her zaman aldanmak, kötü sayılmış ve eksiklik olarak görülmüştür. Yöneticilerin aldanmalar...

Güvensizlik dönemi
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyayı güvensiz bir döneme sokmuştur. Daha doğrusu güvensizlik politikasını, ABD’yi perde arkasından yöneten güçler, önceden düşünmüş...

Ortadoğu’da aşiretlerin yeri ve önemi
Batılılar ve yerli işbirlikçileri, yıllardır Doğu ve Güneydoğu’daki aşiretlerin aleyhine konuşuyor ve yazıp çiziyorlar. Tezlerinin temelini şu görüşler oluşturuyor: “Aşir...

Küresel terörizmin kurucusu ve koruyucusu
Yahudi ve Hıristiyan teröristler, Amerika kıtasını işgal edip, yerli halklara tarihin en büyük soykırımını uyguladılar. ABD, işte bu soykırımcı teröristlerin kurduğu bir ...

Devletlerarası ilişkilerde yeni dönem
Tarihin hiçbir döneminde bütün dünyayı kapsayan bir devlet kurulamamıştır. Her dönemde irili ufaklı birçok devlet olmuştur. Bu gerçek, devletlerarası ilişkileri zorunlu h...

Fikri sömürü
Batılılar, dünyayı siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda sömürmek ve bunu sürekli kılmak için fikri sömürüyü öncelemiş ve onun üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu konuda başarı...

Vekâlet savaşları ve kaos
Emperyalist devletler, birbirleriyle sürtüşür, çıkar çatışmasına girer, ancak savaşı göze almaktan kaçınırlar. Çünkü savaş, yenene de yenilene de büyük zararlar vermekted...

Barışı isteyenler ve istemeyenler
Sözde herkes barış istemektedir. Gerçekte ise dünyada barışı isteyen sadece ve yalnız Müslümanlardır. Böyle olmasına rağmen Müslümanlar, yıllardır savaşlardan kurtulamamı...

Siyasi sistemlerin önemi
Ülkemizde siyasi sistemlerin haddinden çok önemsendiğini, son yapılan referandumun tartışmaları ortaya koymuştur. Elbette siyasi sistemler önemlidir. Ancak esas olan sist...

Yeni paylaşım savaşları
İslâm coğrafyasındaki terör, iç çatışma ve savaşların asıl nedeni yeniden paylaşımdır. Gösterilen diğer nedenlere aldananlar, Siyonistlerin değirmenine su taşımaktan başk...