Mustafa Gözaydın

YDS dil sınavı mı?
Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dil sorunu bizim ülkemizden çok daha önceden çözülmüştür. Birçok alanda bizden daha az gelişmiş Afrika ve Arap ülk...

Belediye Bütçeleri ve Çözüm yolları
Belediyeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre bütçelerini yapmaktadırlar. Bütçe yapılırken gelir kalemleri ve mi...

Belediye gelirleri nelerdir, nasıl arttırılır?
Belediye Gelirleri Nelerdir? Belediye Gelirleri Nasıl Arttırılabilir? Yerel yönetimler, demokrasi kavramı için önemli olan birden fazla varlık ve bireye karşı s...

Hadi gözünüz aydın; 'Büyük Belediye Başkanlığı' geliyor...
Hadi gözünüz aydın. 'Büyük Belediye Başkanlığı' diye bir bakanlık kuruldu ve bağlı bulunduğu bakanlık ise İçişleri Bakanlığı. İstanbul'u vermeyecekler demiştim ya. Sadece...

Yerel yönetimlerin başarılı geleceği, bilgi yönetimine bağlı...
Her toplumun bir misyon ve vizyona ihtiyacı vardır. Bu, mevcut durumun bir değerlendirmesini ve gelecekteki durum için bir hedef oluşturmak anlamına gelir. Her belediyeni...

Fen bilimleri eğitimi neden önemlidir?
Her gün teknoloji ve bilim ürünleri ile iç içe yaşıyoruz. Hayatımızın her yönünü etkileyen eğitim politikaları bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Son derece karmaşık doğal ...

Online para kazanmanın yolları
Belki de yeterli paraya sahip olma özgürlüğünü tecrübe etmek isteyebilirsiniz, böylelikle finans veya işinizi kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmadan. Tam ...

Matematik
Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri, öğrencilerin matematiği yeterince ciddiye almamasıdır. Yapısal bilimin onlara mühendislik, istatistik, eğitim ve teknoloji alanları...

Yapay zeka nasıl çalışır, nerelerde kullanılır?
Bir sinir ağı, her bir birimin arasına bilgi ileten, harici girişlere cevap vererek bilgiyi işleyen, birbirine bağlı birimlerden (nöronlar gibi) oluşan bir makine öğrenme...

Yapay zeka neden önemlidir?
- Yapay zeka, veriler aracılığıyla tekrarlayan öğrenmeyi ve keşfi otomatikleştirir. Ancak, donanım odaklı robotik otomasyondan farklıdır. Manuel görevleri otoma...

Yapay zeka
Yapay zeka, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzer işler yapmasını mümkün kılar. Bugün satranç oynamaktan bilgisayarlardan...

Endüstri 5.0 nedir?
Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanarak üretim mekanizasyonunu harekete geçirdi. Endüstri 2.0, elektrik enerjisi yardımıyla seri üretimi başlattı. E...

Güney Kore Eğitim Sistemi
Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Halkının %98’i okuryazar olan Güney Kore’de İlkokul ’da öğrencilere...

Güney Kore Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu? 
Güney Kore, son 60 yılın en büyük ekonomik dönüşümlerinden birini yaşamıştır. 1960'larda tarıma dayalı bir ekonomi olarak başladı, 2018'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH...