Mustafa GENGEÇ

Aydınoğlu Mehmet Bey’e, bir Fatiha
İzmir seyahatimde Ödemiş İlçesi’nin tarihî bir beldesi olan Birgi’ye gittim. Bu şirin beldeye girer girmez ilk dikkatimi çeken, eski Birgi tarihi evleri oldu. Birg...

:14
Cemaat ve meşveret kavramı
Cemaat denince, bir amaca dayalı, bir fikir etrafında fertlerin bir araya gelmesiyle belli ilkelere bağlı topluluk olarak tanımlayabiliriz. Bütün dünyada olduğu gi...

Göz ve merak arzusu üçgeninde ruh hali
Keşiflerle geldiğimiz noktada, mikroskop ile mikro dünyasına nüfuz edildi. Böylesine aletlerin keşfedilmesi için Allah’ın sunduğu fıtrî kanunların varlığıyla ipucu...

:10
Merhum Süleyman Demirel’den bir hatıra
Ömrünü meslekî kariyerine ve sonra devlet hizmetiyle geçirmiş değerli bir devlet adamı, ömrünce biriktirmiş olduğu hayat tecrübesiyle özellikle siyasî hayata atılmak iste...

:20
M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet
Said Nursî ve M. Âkif Ersoy, milletimize mal olmuş iki değerli şahsiyet. Sultan Abdülhamid’den bu tarafa haklarında çok şey yazıldı, söylendi, Kur’ân ve vatan sevdalısı ...

:4
Eski ve yeni bayramlar
Dinî bayramlarımız bizi biz yapan en temel sosyal değerlerimizdir. Her zaman düşünmüşümdür. İnsanlardan sıkça duyduğumuz “Nerede o eski bayramlar” sözü bir bakıma ...

:4
Hz. İsa’ya bir Fatiha -2-
Saygıdeğer okuyucularımız 22. Haziran. 2019 tarihinde, “Hz. İsa’ya bir Fatiha” başlıklı bir yazım yayınlandı. Konusu, İstanbul, Kocamustafapaşa’daki Samatya Kilisesi’ni z...

:6
Bediüzzaman’ın hayatından kesitler
Son devir Osmanlı tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı bir dönemde Said Nursî otuz yaşlarında (1907 sonunda) İstanbul’a gelir. Fikrî ve siyâsî akımların yoğun...

:4
Kalplere Nur mayası çalmak
Tarih boyunca, insanın mahiyeti ve kalbi hakkında çok şeyler yazıldı çizildi. Göğsümüzün içinde, et, kan ve kaslardan oluşan, ahenkli bir ritim içinde kasılıp gevş...

:3
Mehmet Baygın ağabey ve ihtilâl sonrası
Siyasî tarihimizde kara bir gün olarak geçen 27 Mayıs ve 12 Eylül Darbelerinin nasıl olup, nelere yol açtığı yaklaşık altmış yıldır çok konuşulup anlatıldı. Bu sebeple ko...

:2
DP sevdası ve gözyaşları
Tarih çoğu zaman inanılması güç tevafuk ve halk deyimiyle mu’cizeye benzer denebilecek olaylarla şekillenip yön değiştirebiliyor. 1959’un Şubat ayında, Kıbrıs Anla...

:3
Nesebi muhafaza edebilmek
Satırlarıma, bir hayat hikâyesiyle başlamak istiyorum: Çok seneler evvel küçük bir kız olan Refia Hanım’ı, bir sabah, evinin bahçesinde oynarken Ermeniler tarafınd...

:12
Tarih süzgecinde İttihad
50. yıllını coşkuyla kutladığımız İttihad Gazetesi ve onun devamı olan Yeni Asya, İslâm âleminin ittihadına vesile olur inşallah. Bu temenni ile 1967 yıllarına uza...

Mutlu bir hayatın sırrı
İnsan en güzel biçimde yaratıldığı ve son derece geniş bir kabiliyet verildiği için, inanç noktasında; aşağıların en aşağısından, tâ yükseklerin en yükseği bir makama, y...