Mustafa Eren Bozoklu

:6
Bir “hizmet” anlayışının perişanlık hikâyesi
İktidarı ele geçirmenin ve Komitacılığın dine hizmet etmenin yollarından olduğu zannımızın bizi böylesine bir noktaya getireceğini; büyük bir felâkete düşüreceğini tahmin...

:2
Eşcinsellik, pozitif hukuk teorisi ve dindarlar
Kur’ân-ı Kerîm’de Hud Sûresi 78. âyet’te “Kavmi, (misafirleriyle çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri...

:2
Koronavirüs salgını Türkiye’de kimleri heyecanlandırdı?...
Türkiye’de bir kısım kesimlerin şu sıralar deyim yerindeyse etekleri zil çalıyor:Neymiş, “Avrupa ve Avrupa Birliği çöküyormuş, zira çok büyük bir kriz yaşanıyormuş...

:2
İsm-i Ferd ya da varlığın kimliği
Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir “İsm-i Âzam” veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan “Ferd” ismi insanı “insan” olarak vasıflandırabilmek için öncelikle ...

:4
Varlık ve hafıza
“El-hataü ve’n-nisyân, min hasâisi’l-insân” (Hata işlemek ve unutmak insanın özelliklerindendir) Eşyanın tabiatında esas olan hatırlamaktır. Her şey hatırlar; aklı...

:4
Hawking ve zavallı inancı
Genç yaşta, 1963’te motor nöron hastalığına yakalanmış; 2 sene yaşayabileceği söylenirken 2018 Mart’ında vefat etmiş olan Stephan Hawking’le ilk tanışmam “Zamanın Kısa Ta...

:6
“Kürt Sorunu” - 2
Bediüzzaman, cehalet, zaruret ve ihtilâfın ilâcı olarak gördüğü Meşrûtiyet’in doğu halklarına gelmeyişini “Sizin şu vahşetengiz, cehaletperver, husûmetfeza olan sarp dağ ...

:2
“Kürt Sorunu” - 1
Münâzarât müellifi Said Nursî, eserinde Asya’yı “Azametli Bahtsız bir kıt’a”, Osmanlı’yı “Şanlı tâli’siz bir devlet”, Kürtleri de “değerli sahipsiz bir millet” olarak değ...

Vesvese bir münacaata çağrıdır
Sevgili dost, Şekva ve şikâyet nefse bir sebep uzatmak, başkaca çirkinliklerin gelmesine kapı aralamaktır. Allah’tan şikâyet değil, belki mâsivasını ona şikâyet et...

Kelimenin sonsuz serencamı
İnsanın eğitimi söz konusu olduğunda öncelikli olarak iki temel amaçtan söz edilir: Birincil olarak insana “soyutlama yapabilme yeteneğinin kazandırılması” gerekme...

:14
Zorlu yolun kutlu yolcuları: Peygamberler
İnsan, peygamber vasıtasıyla, hayvandan farkını ortaya koyabildiği, adeta âdemoğlunun mu’cizesi diyebileceğimiz iki şey üretebilmiştir; kültür ve hukuk. Kültür ve hukuk, ...

:2
Bediüzzaman’ın “Anka”sı
Hazret-i Bediüzzaman; hem kendi döneminde, hem kendinden önce ve sonraki dönemde yaşamış pek çok dindar münevverden “şahsî hürriyetin karakteri ve sınırları” ile “kişinin...

:5
Bir büyük adama karşı nasıl hür olacağız?
“Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız?” -Münâzarât- Bediüzzaman’ın Münâzarât’ında geçen bir Arapça ibarenin tercü...

:7
Tabiat Risalesi bize ne söyler?
Celâlettin-i Suyuti’nin Ed-Dürerü’l-Müntesire’si gibi pek çok kitapta geçen meşhur bir Hadis-i Kudsi vardır: “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlûkatı yarat...

:10
Eski hâl muhal; Avrupa Birliği yeni hâl
“Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl” Bediüzzaman Said Nursî’nin dillere pelesenk olmuş sözlerindendir. Şu sıralar bu veciz söz bazı siyasîler ve gazeteciler t...

:3
Gönüllü kulluk üzerine söylev
“Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı mahvetsin” -Bediüzzaman Said Nursî- Muhafazakâr bir kraliyet memuru olan Etienne De La Boetiedaha 17 yaşında iken bir soru sorar...

:12
Münâzarât neden yazıldı?
Modern Toplum ve günümüz modern dünyası; kralların, imparatorlukların, feodal beylerin, en önemlisi de dinî otoritenin buyurganlığını kaybetme sürecinde ortaya çıkmıştır....

:4
Medresetüzzehra okumaları - 5
Başlangıçta Medresetüzzehra var olan bir İslâm Devleti ve henüz dağılmamış bir ümmet içerisinde kurulacak bir ilim-irfan yuvası olarak kurgulanmıştır. Ümmetin ve İ...

:33
Edipler edepli olmalı
Birileri devlet kadrolarından tasfiye edilirken yerlerine diğerleri yerleştiriliyormuş; sivrisineklerle değil bataklığı kurutmakla uğraşılmalıymış; bataklık belliymiş; Mö...

:1
İnanç, iman ve diyanet
“…Hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukàbilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz.” (16. Mektub) Akıl ve vicdanı ikna edemeyen ve...