Mustafa Cerit

Taşerondan kadroya geçen işçilerin yıllık izinleri
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

Geriye doğru teşvik için son başvuru
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

:2
SGK prim affı detayları
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın.  ...

:3
Kadroya geçen taşeron işçilerin kıdem tazminatı
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın.  ...

:4
Bağ-kur ve destek primi borçları silinecek
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

:7
Yurtdışında bulunan gurbetçilerimizin emekliliği
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

:3
Doğum borçlanması ile emeklilik
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

Emeklilik için borçlanılabilecek süreler
Sosyal güvenlik bakımından borçlanma, yasada belirtilen günler için yine yasa ile belirlenen tutarın ödenmesi halinde bu günlerin çalışılmış gibi kişinin sigortalı günle...

18-04/16/ekran-resmi-2018-04-16-233559.png
SSK ve Bağ-Kur çakışmasında hangisi geçerli olur?
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

:1
Torba kanundan işverene destek çıktı
  Bir süredir konuşulan vergi ve prim desteklerini içeren kanun geçen hafta 27/03/2018 tarih 30.373 sayılı 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Ya...

Patron işçiye bodroyu imzalatmak zorunda değil
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

Bağ-Kurluya ölüm aylığı bağlanma şartları
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

:5
Bağ-Kur başlangıcı geriye gider mi?
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın....

İlave istihdam teşviki nasıl hesaplanır?
Geçen haftaki yazımızda bu hafta 6111 sayılı yasa ile getirilen teşviki ele alacağımızı belirtmiştim. 6111 sayılı yasa ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesin...

Prim teşviklerinden yararlanabilmek için asgari şartlar...
Geçen haftaki yazımızda şirketlerin/işverenlerin yararlanabileceği “prim teşviki, indirimi ve desteklerini” yasa numaralarını da belirterek özetle saymış ve 11 farklı pr...

18-02/27/ekran-resmi-2018-02-27-000855.png
Şirketlerin yararlanabileceği prim teşvikleri
İşverenlerce, çalışanlarının hak ettiği ücretleri ile diğer hak edişlerinden mevzuatta belirtilen belli istisna kalemleri ve miktarları düşüldükten sonra kalan kısımlar ...

18-02/19/ekran-resmi-2018-02-19-235639.png
Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
Bugün için çalışma hayatı, yani işçi işveren ilişkileri geçmişe göre daha karmaşık hal almış, modern toplumlarda devlet çok daha etkili olarak yer alır hale gelmiştir. ...